Wiki


Novela energetického zákona: Rozšíření pravomocí ERÚ

Ke dni 18. srpna 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., ve které Více »

Odstoupení od smlouvy snadno a rychle aneb novela energetického zákona

V polovině srpna vstoupí v účinnost revoluční novela energetického zákona, která výrazně posiluje ochranu spotřebitele. Jaké Více »

Počet stížností na podomní prodejce narůstá

V poslední době přibývá počet podnětů a stížností odběratelů elektřiny a plynu, které se týkají zejména jednání Více »

Povinnost skladování může v roce 2012 zdražit plyn

Domácnosti se v příštím roce možná budou muset připravit na další zdražení plynu. Naši zákonodárci momentálně Více »

Podomní prodej elektřiny a plynu: Jak se bránit?

Zvoní u našich dveří a vydávají se za zástupce našeho dodavatele elektřiny nebo plynu. Nabízí slevy a chtějí Více »

Zkušenosti s podomními prodejci elektřiny a plynu

Do českých domácností vyráží stále více podomních obchodníků, aby vám nabídli levnější elektřinu a plyn. Jaké Více »

Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011

Domácnosti začaly v roce 2010 houfně odcházet od velkých dodavatelů elektřiny a plynu a přešly k jinému operátorovi. Tento Více »

6 NEJVĚTŠÍCH chytáků v obchodních podmínkách dodavatelů

Dodavatelé elektřiny a plynu vám slíbí hory doly. Levnější ceny energie a nejrůznější výhody ale mohou být Více »

Ceny energie v ČR: Ovlivní je volby v Německu?

Ceny elektřiny v Německu rostou. Proč? Hrozí České republice výrazné zdražování elektřiny? Jaký vliv má na Více »

Výkupní ceny

Výkupní ceny jsou každoročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) prostřednictvím tzv. Cenového rozhodnutí. Jedná se Více »

Systémové služby

Systémové služby jsou provozovány společností ČEPS, která jejich prostřednictvím zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny na Více »

Rezervovaná kapacita přenosové soustavy

Samotná elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Každá Více »

Regulovaná cena plynu

Cena plynu, stejně tak jako cena elektřiny, se skládá z regulované a neregulované části. V neregulované složce Více »

Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Pojem neoprávněný odběr je upraven v Zákoně č. 458/2000 Sb., který označujeme jako Energetický zákon. Neoprávněný Více »

Licence na dodávku elektřiny

Licence na dodávku elektřiny vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Tyto licence jsou určeny obchodníkům – Více »

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se také označuje jako kogenerace. Při výrobě elektřiny v dnešních velkých tepelných Více »

Jednosložková cena vody

Cena vody (tvořená vodným a stočným) může mít podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jednu Více »

Energetický zákon

Jako Energetický zákon označujeme Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích Více »