Chránění zákazníci

Při eventuální krizi budou přednostně zásobovaní chránění zákazníci: domácnosti a klíčové instituce.


8. 8. 2014

Autor

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu požaduje, aby členské státy Evropské unie předem myslely na chráněné zákazníky, kterým má být přednostně dodáván zemní plyn i v případě eventuální energetické nebo jiné krize. Mezi chráněné zákazníky jsou výslovně zařazeny domácnosti a poskytovatelé klíčových sociálních služeb. Přesná definice záleží na národních zákonodárných sněmech, europarlament však apeluje na „evropskou solidaritu“.

Nařízení EU č. 994/2010 ke stažení: PDF.

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství ke stažení: TXT, PDF. Definice skupin odběratelů jsou v § 2.

Česká vyhláška 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu říká: „Chráněnými zákazníky jsou zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F.“ Skupiny jsou rozlišeny podle velikosti spotřeby zemního plynu a možnosti úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo. Například chránění zákazníci skupiny F znamenají odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti“.

Chránění zákazníci skupiny D jsou „odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, pohon vozidel městské hromadné dopravy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, základní složky Integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služba, zařízení vězeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka“.

Chránění zákazníci skupiny C1 odebírají přes 4 200 MWh zemního plynu ročně a alespoň 70 % jejich spotřeby připadá na říjen až březen, přičemž „poskytují více jak 20 % vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb“.

 

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *