Dvousložková cena vody

Cena vodného a stočného je usměrňována státem. Možnost dvousložkového účtování vodného přinesl až Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. Dvousložková cena vody citlivěji rozděluje skutečné náklady mezi odběratele. Co tvoří dvousložkovou cenu vody Dvousložková cena vody se obvykle skládá z paušálního poplatku a platby za odebranou vodu. Paušální poplatek je nezávislý na množství odebrané vody Číst více


25. 3. 2011

Autor

Cena vodného a stočného je usměrňována státem. Možnost dvousložkového účtování vodného přinesl až Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. Dvousložková cena vody citlivěji rozděluje skutečné náklady mezi odběratele.

Co tvoří dvousložkovou cenu vody

Dvousložková cena vody se obvykle skládá z paušálního poplatku a platby za odebranou vodu. Paušální poplatek je nezávislý na množství odebrané vody a k jeho placení zavazuje uzavřená smlouva na dodávku vody a odvodu odpadních vod. Tato částka většinou závisí na velikosti instalovaného vodoměru a doby, za kterou se vyúčtování vodného a stočného provádí. Paušální sazba je pevně stanovena v korunách za rok.

Druhá část ceny, tzv. pohyblivá složka, je závislá na samotném množství odebrané vody. Cena této pohyblivé složky je stanovena v korunách za krychlový metr. Celkovou cenu vody v rámci dvousložkové formy úhrady tedy tvoří součet paušální (pevné) a pohyblivé složky.

Jednosložková nebo dvousložková cena vody?

To, zdali bude výsledná cena vody v podobě jednosložkové nebo dvousložkové, upravuje § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Jestli budou spotřebitelé platit cenu vody v jednosložkové nebo dvousložkové podobě pak ovlivňuje příslušná obec. Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky.

V případě, že je voda dodávána vlastníkem vodovodu, popřípadě jeho provozovatelem jiné osobě než je odběratel, rozhoduje o formě vodného vlastník tohoto vodovodu. Dvousložkovou formu úhrady zvolily např. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary nebo Vodárenská společnost Táborsko.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *