Eva Grmolenská: Fixní cena plynu znamená jistotu

(Komerční sdělení) Co je Fixní cena a co je Ceník dodávky zemního plynu pro domácnosti a maloodběr? O rozdílech, výhodách a nevýhodách jsme mluvili s Evou Grmolenskou, výkonnou ředitelkou společnosti SPP CZ.


3. 10. 2012

Autor

  • Fixní cena je pevně dohodnutá a plně garantovaná cena po určité období uvedené ve smlouvě. To znamená např. cenu za komoditu a ostatní služby dodávky (cena za spotřebovaný plyn) 950 Kč za MWh do 31. 12. 2013.
  • Klasický Ceník dodávky zemního plynu může obchodník s plynem libovolně během roku měnit při dodržení energetického zákona, přesněji jeho pasáže § 11a, odst. 1.
Za jakých podmínek může dodavatel změnit klasický ceník?

V energetickém zákoně doslova stojí: Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti.“

Pro vysvětlení to znamená, že obchodník 30 dní předem oznámí (nejčastěji na internetových stránkách) svůj záměr změnit cenu a po uplynutí této doby je platný nový Ceník dodávky zemního plynu, takže vlastně může provést změnu ceny kdykoliv.

Na praktické rozdíly mezi fixovaným a klasickým ceníkem jsme se zeptali Evy Grmolenské, výkonné ředitelky společnosti SPP CZ (na fotografii).

Jak snadné je orientovat se v nabídkách na různých srovnávačích?

Srovnávače vypadají snadno, ale to je mnohdy jen trik, jak zaujmout neznalého zákazníka úsporou. Zákazník vidí jen cenu, ale ne jiné smluvní podmínky.

Můžete to rozvést?

Ano. V nabídce vidíte např. cenu 760 Kč/MWh a 950 Kč/MWh. Předpokládejme, že obě jsou bez distribuce a DPH. Cena 760 Kč/MWh může být (a většinou je) vázána smlouvou ceníkovou, která není pevně daná, a dle situace na trhu ji dodavatel může změnit. Cena 950 Kč/MWh je spojena se smlouvou na dobu určitou, po kterou se nemění.

A jak se tedy dozvím o změně ceníkové ceny?

Většinou se tato informace objeví na internetových stránkách dodavatele. Ale ruku na srdce, vážení odběratelé, kdo z vás pravidelně sleduje internetové stránky svého dodavatele? Většina zákazníků zjistí zvýšení ceny až z vyúčtovací faktury, a potom jen nevěřícně kroutí hlavou. V případě, že se rozhodnete pro fixní cenu, se vás problémy se zdražováním netýkají. Můžete v klidu spát, protože máte jistotu garantované ceny. Před koncem období, do kdy je cena smluvně dohodnuta, se vám zpravidla dobrý obchodník ozve a nabídne vám nějakou další výhodnou nabídku na další období a vy si můžete vybrat někdy i z několika možností.

A jak se tedy mám ve srovnávačích orientovat?

Důležité je srovnávat hrušky s hruškami. Pokud jsem ochoten sledovat vývoj cen pravidelně a plovoucí cenu z tradičního ceníku si hlídat, vyberte si ceník. Pak při zvýšení ceny v ceníku musíte rychle reagovat a vybrat si jiného dodavatele, který nabízí cenu vyhovující vaší představě.

Nebo si zvolíte fixní nabídku a máte jistotu, že se vám cena po uvedené období nezmění a vy nemusíte nic hlídat.

Takže úspora ceníkových nabídek nemusí být úsporou?

Správně, může a nemusí. V extrémním případě jeden měsíc dostáváte nejlevnější plyn na trhu a druhý naopak nejdražší. Nebo vám dodavatel zajišťuje nejlevnější cenu jen na 3 měsíce a vy jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou, v tom případě vám držím pěsti, ať v konečném výsledku opravdu ušetříte.

A co nabízí svým zákazníkům SPP CZ?

Společnost SPP CZ tento standard svým zákazníkům nabízí a vždy je nechá vybrat si z několika možností. Pravidelně monitoruje cenu zemního plynu na světových trzích a zákazníky, kterým končí garantované období, kontaktuje, vysvětluje situaci a předkládá návrhy pro výběr ceny na další období.

Takže neváhejte a klidně zavolejte. Pro nabídku nebo i klidně jen pro informaci. Informací není nikdy dost a žádný učený z nebe nespadl. SPP CZ svým zákazníkům nabízí nejen výhodné produkty, ale i své zákazníky informuje o jejich právech, změnách a možnostech na trhu s energiemi.

Štítky: , , ,