Jak se vyznat v sazbách elektřiny?


7. 10. 2015

Autor

Přestože elektřinu využívají všechny domácnosti, málokdo chápe výpočet ceny, kterou musí za odběr pravidelně platit. Princip je přitom jednoduchý, základem jsou pojmy distribuční sazba a tarif. POZOR! Pokud chcete „jenom“ ušetřit za elektřinu a detailní rozbory vás nezajímají, přejděte rovnou do cenového srovnávače elektřiny. Kalkulačka vám poskytne modelové příklady a seřadí nabídky energetických firem podle výsledného ročního vyúčtování. Pro přechod na výhodnější cenu fakticky nic víc nepotřebujete.

Distribuční sazba je vlastně odběratelská kategorie, která závisí na používaných elektrospotřebičích. Většinovou skupinou jsou domácnosti, které elektřinou jenom svítí, vaří a napájejí poměrně „střídmé“ přístroje (lednici, pračku, myčku apod.). Ostatní sazby zvýhodňují náročnější spotřebitele, kteří používají bojler, akumulační kamna, přímotopy a tepelné čerpadlo. Speciální kategorií jsou chataři a řidiči elektromobilů.

Vysoký tarif a nízký tarif jsou cenové hladiny, ve kterých můžete elektřinu během dne odebírat. Většina domácností platí za jednotku elektřiny (kWh) stále stejnou cenu. Spadají do jednotarifové sazby D01d nebo D02d, ve kterých je účtovaný pouze vysoký tarif. Kdo elektřinou ohřívá vodu či vytápí, spadá do dvoutarifové sazby a část dne platí levnější, nízký tarif.

Tarify elektřiny jsou zároveň cenové alternativy, podobně jako známe tarify mobilních operátorů. Energetická firma má většinou pro vaši distribuční sazbu připraveno vícero nabídek, které se liší cenou elektrické energie, měsíčními poplatky, smluvními podmínkami a zákaznickým servisem. Například některé tarify na určitou dobu fixují cenu energie, jiné omezují zákaznickou podporu pouze na elektronickou komunikaci, další jsou určené pro specifickou skupinu (seniory, držitele průkazů ZTP/P) apod.

Jednotarifová, nebo dvoutarifová?

Škála sazeb je tak rozmanitá, jak pestré je využití elektřiny. Navíc záleží na spotřebě – jestli je nižší, anebo spíše vyšší. Ve výsledku jsou k dispozici 2 jednotarifní a 8 dvoutarifních sazeb. Opakování je údajně matkou moudrosti, a proto připomeňme, jaký je mezi nimi rozdíl.

Jednotarifní sazba znamená, že platíte neustále stejnou cenu za 1 kWh elektřiny.
Dvoutarifní sazby vystřídají během dne dražší a levnější cenu elektřiny, neboli vysoký tarif a nízký tarif (nesprávně označovaný jako noční proud).

Nyní, prosím, omluvte úředního šimla za to, jak krkolomně jednotlivé distribuční sazby pojmenoval.

Jednotarifní sazby pro většinu

Majorita českých domácností používá elektřinu pouze pro osvětlení, vaření a napájení relativně nenáročných spotřebičů. 66 % tuzemské populace proto spadá do jednotrifních sazeb, které nejsou podmíněny vlastnictvím náročnějších přístrojů. Sazba D01d je určena pro menší spotřebu (nízké měsíční poplatky, ale vyšší cena za kWh), tedy spíše pro jednočlenné a dvoučlenné domácnosti. Sazba D02d je výhodná pro běžnou spotřebu (vyšší měsíční poplatky, nižší cena za kWh elektřiny), tedy pro standardní domy a byty.

JEDNOTARIFNÍ sazby elektřiny
  • D01d (nevytápíte elektřinou) – 24 hodin VT (vysokého tarifu), nižší spotřeba
  • D02d (nevytápíte elektřinou) – 24 hodin VT, vyšší spotřeba

Dvoutarifní sazby hlavně pro vytápění

Dvoutarifové sazby jsou rozděleny do osmi typů, až na výjimky podle způsobu elektrického vytápění. Vidíme, že jak stoupají čísla sazeb, tím déle platí nízký tarif (levnější cena elektřiny). Po zbytek času platí vysoký tarif (dražší cena elektřiny). Navíc je opět zohledněna spotřeba, takže majitelé akumulaček a tepelných čerpadel mají dvě alternativy.

DVOUTARIFNÍ sazby elektřiny
  • D25d (akumulační ohřev vody) – 8 hodin NT (nízkého tarifu), nižší spotřeba
  • D26d (akumulační ohřev vody nebo vytápění) – 8 hodin NT, vyšší spotřeba
  • D27d (elektromobil) – 8 hodin NT
  • D35d (smíšené – akumulační a přímotopné vytápění) – 16 hodin NT
  • D45d (přímotopy) – 20 hodin NT
  • D55d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, do 31. 3. 2005
  • D56d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, od 1. 4. 2005
  • D61d (chata a chalupa) – levnější elektřina (NT) od pátku 12:00 do neděle 22:00

Dvoutarifní sazby jsou určeny jenom a pouze pro domácnosti, ve kterých elektřina slouží pro vytápění nebo ohřev vody. Topný spotřebič musí být řádně nainstalovaný, a navíc pomocí speciálního časovacího obvodu zablokovaný, vždycky když platí dražší neboli vysoký tarif. Konkrétní typ vytápění většinou spadá pod předem danou sazbu, jen spotřebu bojlerů pro ohřev vody a tepelného čerpadla je dobré propočítat.

Jak vidno, dvoutarifní sazbu nezískáte automaticky. Jaké jsou další podmínky? S výjimkou sazby D25d, požadované topné spotřebiče musejí dosáhnout určitého podílu na příkonu celé domácnosti. Například v sazbě D35d to znamená, že když doma zapnete všechny elektrospotřebiče, vytápěcí systém nemůže spotřebovávat méně než 50 % odebírané elektrické energie.

Dvoutarifní sazby jsou podmíněny instalací elektrospotřebiče pro ohřev vody nebo vytápění.

Podmínkou pro zařazení do distribuční sazby je zároveň specifická velikost hlavního jističe, která je dána celkovým příkonem elektrospotřebičů v domácnosti. Pokud je velikost vašeho hlavního jističe nedostatečná, lze požádat o jeho výměnu. Následně uzavřete smlouvu pro novou distribuční sazbu a lepší tarif.

Tarify pro chataře a elektromobily

Možná jste si všimli, že mezi dvoutarifními sazbami jsou dvě výjimky, které nejsou určeny primárně pro vytápění. Slouží pro dopravu a rekreaci.

Specifickou dvoutarifní sazbou je D27d, která je určená pro řidiče elektromobilu. Nemusíte mít doma bojler, akumulačky, přímotop ani tepelné čerpadlo, ale pokud užíváte automobil poháněný elektřinou, můžete 8 hodin denně čerpat elektřinu asi za třetinovou cenu, oproti nejčastější sazbě D02d.

Ve dvou sazbách mají na nízký tarif nárok elektromobilisté a chalupáři.

D61d slouží pro víkendový režim. Tato sazba je výhodná pouze pro chataře nebo chalupáře, kteří od pátečních 12:00 hodin do nedělních 22:00 hodin zaplatí za elektřinu přibližně 70 % průměrné ceny za kilowatthodinu, zatímco během týdne cena vyskočí na 160 % průměrné ceny za kilowatthodinu. Pro „normální“ domácnosti jsou zkrátka tarify v sazbě D61d nevýhodné.

Jak na změnu sazby?

Pokud jste právě zjistili, že máte nárok na výhodnější distribuční sazbu, přechod zbytečně neodkládejte. Při nejjednodušší změně z D01d na D02d (nebo naopak) je postup prostý. Kontaktujte telefonicky či e-mailem svého dodavatele (obchodníka s elektřinou), obyčejně není potřeba ani podávat žádný formulář.

Změna sazby z jednotarifní na dvoutarifní (a obráceně) je složitější. Musíte vyplnit a zaslat žádost včetně příloh dodavateli, který ji do 30 dnů zpracuje a písemně vám zašle svoje stanovisko.

Ohledně změny sazby oslovte dodavatele, ohledně jističe distributora elektřiny.

Pokud je zapotřebí hlavní jistič jiné velikosti, požádejte o součinnost regionálního distributora elektřiny neboli provozovatele přenosové sítě (na většině území ČEZ, na jihu E.ON, v Praze PRE).

Je možné díky změně tarifu ušetřit?

Výhodnější distribuční sazba vám zákonitě otevře nabídku levnějších tarifů, takže průměrná cena za kilowatthodinu elektřiny zlevní radikálně. Například při přechodu ze sazby D02d na D25d, kde je doba nízkého tarifu 8 hodin denně, jednotka energie zlevní asi o 20 %. Pokud dosáhnete na tarif D45d, kde je elektřina v nízkém tarifu dodávána 20 hodin denně, průměrná cena kWh elektřiny klesne až o polovinu. Ovšem nezapomeňme, že kvůli topnému tělesu stoupá spotřeba, a proto nečekejme nižší celkové vyúčtování.

Nejlevnější tarif najdete v cenovém srovnávači elektřiny.

Nízké tarify můžete samozřejmě využívat pro provoz všech spotřebičů – například lednice, pračky nebo televize. Zároveň je prozíravé vypnout, co jde, když zrovna platí vysoký tarif.