Jak si vybrat správné tepelné čerpadlo?


28. 12. 2018

Autor

Tepelná čerpadla jsou považované za ekologický a úsporný zdroj vytápění. Dokáží ušetřit až polovinu nákladů, oproti běžnému plynovému kotli. Navíc na jeho pořízení můžete získat dotaci. Jaké jsou druhy tepelných čerpadel a jak tyto zařízení vybírat?

Tepelná čerpadla využívají nízkoteplotní zdroj ze svého okolí, konkrétně si energii berou ze vzduchu, země nebo vody. Fungují na opačném principu než chladnička. Energii ohřívají na vyšší teplotu, a ta je potom zužitkována k vytápění domů a k ohřevu vody. Kromě rodinných domů lze tepelná čerpadla využívat i v administrativních budovách, v bytových domech nebo ve firemních objektech.

Rozdělení teplených čerpadel podle zdroje energie

Tepelná čerpadla využívají energii tří živlů: vzduchu, vody a země. Každé řešení má své výhody a nevýhody. Nejčastěji je v českých domácnostech instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda, které čerpá energii ze vzduchu. Plusem je, že zařízení odebírá energii ze vzduchu, není proto nutný vrt nebo plošný kolektor, a tím se snižují náklady na instalaci tepelného čerpadla. Ovšem tento typ má ve srovnání s tepelným čerpadlem země-voda mírně vyšší provozní náklady.

Majitelé pozemků, na nichž jsou hluboké studny nebo je v blízkosti vodní zdroj, mohou využít energii vody. Pokud to typ a velikost pozemku dovolují, lze instalovat i tepelné čerpadlo země-voda. Vrt nebo instalace zemního tepelného kolektoru navyšují rozpočet, ale provoz těchto tepelných čerpadel je úspornější.

Jak je tepelné čerpadlo účinné?

Při výběru tepelného čerpadla je třeba zohlednit jeho účinnost, kterou určuje topný faktor označovaný zkratkou COP (Coefficient of Performance). Jedná se o poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií na provoz zařízení. U tepelných čerpadel se nejčastěji pohybuje od 2 do 5. Čím vyšší je, tím účinnější tepelné čerpadlo bude.

Vhodné je zohlednit také kvalitu samotného výrobku. Tepelná čerpadla, která prošla akreditovanými zkušebnami a výrobce na nich uvádí pravdivé informace o výkonu, hlučnosti a topném faktoru, nesou označení Q LABEL (Evropská značka kvality). Pro takto označená čerpadla existuje také servisní síť v České republice.

Pozor také na to, že tepelná čerpadla (hlavně zařízení typu vzduch-voda) se často doplňují záložním zdrojem tepla. Je to dáno tím, že v opravdu velkých mrazech jejich účinnost klesá, a tak musí nastoupit další zdroj tepla. Obvykle se instalace tepelných čerpadel doplňují o malý záložní elektrokotel.   

Dotace na tepelné čerpadlo

Na instalaci tepelného čerpadla, které ve vaší domácnosti nahradí starý kotel na uhlí, můžete získat příspěvek z Kotlíkových dotací. Dotace pokrývá 80 % ze způsobilých výdajů. Pořízení a montáž tepelného čerpadla začíná na zhruba 250 tisících korun. Návratnost investice se pohybuje kolem 6 až 8 let. Dotace podporují pouze výrobky v Seznamu výrobků a technologií uvedených v seznamu, jenž připravil Státní fond životního prostředí. S instalací tepelného čerpadla je spojená i změna distribuční sazby. Požádat můžete o sazbu D57d. Pokud vám ji distributor přidělí, budete po většinu dne (22 hodin) odebírat elektřinu v nízkém tarifu, tedy za nižší cenu.


Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *