Jednosložková cena vody

Cena vody (tvořená vodným a stočným) může mít podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jednu nebo dvě složky. Jestli bude výsledná cena vody v podobě jednosložkové nebo dvousložkové, upravuje § 20 tohoto zákona. Co tvoří jednosložkovou cenu vody Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody (podle § 16 zákona č. 274/2001 Sb.), Číst více


25. 3. 2011

Autor

Cena vody (tvořená vodným a stočným) může mít podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jednu nebo dvě složky. Jestli bude výsledná cena vody v podobě jednosložkové nebo dvousložkové, upravuje § 20 tohoto zákona.

Co tvoří jednosložkovou cenu vody

Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody (podle § 16 zákona č. 274/2001 Sb.), nebo se cena podle cenových předpisů násobí množstvím vypouštěných odpadních vod a srážkových vod (podle § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Jednosložková cena vody tedy představuje pevnou cenu pro dané účtovací období za m3, bez ohledu na spotřebované množství. Podle vyhlášky z roku 2001 je maximální roční sazba vodného pro nejmenší vodoměry ve výši ceny za 30 m3 vody.

Jednosložková cena vody nebo dvousložková?

Budou-li spotřebitelé platit cenu vody v jednosložkové nebo dvousložkové podobě, určuje příslušná obec. Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky.

V případě, že je voda dodávána vlastníkem vodovodu, popřípadě jeho provozovatelem jiné osobě než je odběratel, rozhoduje o formě vodného vlastník tohoto vodovodu. Na většině území je cena vody stanovena zatím jako jednosložková, postupně ale mnohé obce přechází na dvousložkovou formu.

Štítky: