K Etickému kodexu obchodníka se již přihlásila řada dodavatelů


6. 8. 2012

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na začátku července vydal Energetický regulační úřad Etický kodex obchodníka a k 31. červenci 2012 se k němu přihlásila řada společností. Jsou to: ELIMON,a. s, TAURON Czech Energy s. r. o., Lumius, spol. s r. o., GLOBAL ENERGY,a. s., Česká plynárenská, a. s., Česká energie, a. s., RWE Energie, a. s., Jihomoravská plynárenská, a. s., RWE Transgas, a. s., Severomoravská plynárenská, a.,s., RWE Plynoprojekt, s.r.o. a E.ON Energie, a. s. *

Tyto společnosti vítají a podporují aktivity úřadu, které směřují ke kultivaci podnikatelského prostředí v oblasti prodeje elektřinyplynu zákazníkům. Naplnění všech povinností obchodníka, které plynou z Kodexu, bude pro ně znamenat přijetí některých opatření, mj. úpravy smluvních dokumentů, změnu obchodních podmínek, ale i uzpůsobení interních procesů. Společnosti věří, že v očích zákazníků získají tímto krokem důvěru a ještě větší prestiž v rámci všech subjektů, které se pohybují na energetickém trhu.

Energetický regulační úřad jednoznačně vítá iniciativu firem, které chtějí být zařazeny do Seznamu obchodníků splňujících podmínky Etického kodexu, a je přesvědčen, že i další účastníci trhu se brzy připojí. Pro zákazníky uvedených společností bude přihlášení ke Kodexu znamenat zvýšení kvality poskytovaných služeb, což je v souladu se záměry úřadu chránit spotřebitele,“ uvedla předsedkyně úřadu Alena Vitásková.

* Pozn. redakce: Společnost E.ON se k Etickému kodexu obchodníka připojí 1. ledna 2013.

Štítky: , , , , , , ,