Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Pojem neoprávněný odběr je upraven v Zákoně č. 458/2000 Sb., který označujeme jako Energetický zákon. Neoprávněný odběr se týká elektřiny a plynu a je ze zákona zakázán. Neoprávněný odběr elektřiny Mezi nejzávažnější přestupky při odběru elektřiny, které zákon vyhodnocuje jako neoprávněný, patří např. odběr bez uzavřené smlouvy, spotřeba elektřiny při opakovaném neplnění platebních povinností nebo odběr bez elektroměru Číst více


25. 3. 2011

Autor

Pojem neoprávněný odběr je upraven v Zákoně č. 458/2000 Sb., který označujeme jako Energetický zákon. Neoprávněný odběr se týká elektřiny a plynu a je ze zákona zakázán.

Neoprávněný odběr elektřiny

Mezi nejzávažnější přestupky při odběru elektřiny, které zákon vyhodnocuje jako neoprávněný, patří např. odběr bez uzavřené smlouvy, spotřeba elektřiny při opakovaném neplnění platebních povinností nebo odběr bez elektroměru (pokud nebyl odběr bez měřícího zařízení předtím smluvně sjednán).

Dalšími důvody pro neoprávněný odběr elektřiny jsou např. odběr přes elektroměr, který nezaznamenává nebo nesprávně zaznamenává spotřebu elektřiny, nebo pokud nebyl elektroměr připojen provozovatelem přenosové soustavy či provozovatelem distribuční soustavy, popřípadě jestliže bylo zajištění elektroměru porušeno nebo byl prokázán zásah do elektroměru. Neoprávněný odběr elektřiny může také nastat za situace, kdy zákazník opakovaně neumožní přístup k elektroměru.

Neoprávněný odběr plynu

Odběr plynu se kvalifikuje jako neoprávněný, pokud je plyn odebírán např. bez uzavřené smlouvy, při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností či bez měřícího zařízení (jestliže odběr bez měřícího zařízení nebyl předtím smluvně sjednán).

K neoprávněnému odběru plynu dochází např. také za situace, kdy se plyn odebírá přes měřící zařízení, které nezaznamenává spotřebu plynu nebo ji zaznamenává nesprávně, nebo pokud nebyl plynoměr připojen či schválen plynárenským podnikatelem, popřípadě je porušeno zajištění plynoměru nebo byl prokázán zásah do měřícího zařízení. Za neoprávněný odběr plynu je považováno též pokud zákazník opakovaně neumožnil přístup k plynoměru.

Štítky: ,