NWT nabízí podpultové ceny, ale má svérázné podmínky

Zlínský dodavatel prodává elektřinu a zemní plyn flexibilně, takže pokud budete mít štěstí, dostanete slevu. Společnost NWT však přistupuje kreativně také k energetickému zákonu.


13. 2. 2020

Autor

Centrem Zlína vede třída Tomáše Bati, pojmenovaná podle místní – tedy přesněji řečeno světové podnikatelské legendy. Na čísle 269 tady přijímá zákazníky akciová společnost NWT, která má široký záběr a rovněž mezinárodní ambice. Působí v tuzemsku, na Slovensku, ve Spojeném království, na Kypru nebo v USA. Pěstuje zeleninu, vyvíjí informační systémy, staví pasivní domy a také dodává energie. Začněme standardními ceníky, kterými však neskončíme.

Východomoravská obchodní skupina NWT zajišťuje energie, od elektroinstalace po dodávku samotného proudu. Přitom může nabízet jakékoli ceny. Ale pokud případně zdraží elektřinu nebo zemní plyn, musí svým odběratelům dovolit, aby do zákonné lhůty bezproblémově změnili dodavatele.

Elektroinstalace, elektřina, NWT

„Ceník rádi přizpůsobíme vašim potřebám“

NWT zásobuje energiemi zhruba 1 700 odběrných míst, takže (zatím) patří mezi relativně malé dodavatele. Cenovou atraktivitou proto překonává největší konkurenty, aby zaujala další potenciální zákazníky. Svojí standardní nabídkou však není nejlevnější na trhu, jak uvidíme v následujícím výběrovém srovnání.

Kč/MWhElektřinaPlyn
Skautská energie5 0411 220
Bohemia Energy: Start++5 0651 170
Energie ČS: Online5 1361 458
NWT5 7201 342
Standardní produkty největších dodavatelů (průměr)5 8261 667

Ceníky srovnáváme v modelových příkladech: elektřina, roční spotřeba 2 500 kWh, hlavní jistič 3×25 A, distribuční sazba D02d a území ČEZ Distribuce; zemní plyn, roční spotřeba 10 MWh, distribuční území GasNet. Vždycky uvádíme cenu jedné megawatthodiny (MWh), zahrnujeme všechny poplatky a daně.

NWT však na svých webových stránkách píše: „Na strohou polorobotickou komunikaci nehrajem. Zakládáme si na rodinných hodnotách, pohodovém zázemí a empatické, maximálně nápomocné podpoře. A ceník? Nijak striktní. Rádi jej přizpůsobíme vašim potřebám.“

Elektřina a zemní plyn se slevou, ovšem jenom do pátku

V pondělí jsme tedy na e-mailovou adresu info@nwtenergie.cz poslali zprávu, která vypadala jako dotaz od běžného spotřebitele (nikoli od novináře): Jakou nejlevnější cenu za dodávku (za energetickou jednotku a za měsíc) můžete nyní nabídnout mojí domácnosti, pokud odebíráme elektřinu v distribuční sazbě D02d a spotřebujeme 10 MWh zemního plynu ročně?

Většina ostatních dodavatelů na takový dotaz zareaguje svojí standardní nabídkou. Zástupkyně společnosti NWT, Jaroslava Marková však ve středu odpověděla jinak: Nabídla elektřinu za 1 400 Kč/MWh a zemní plyn za 600 Kč/MWh, obojí počítáno bez DPH, stálý měsíční plat 0 Kč, „na období do 31.12.2021″.

Tyto podpultové ceny jsou výhodnější, nežli standardní nabídka. Když započítáme všechny poplatky a daně, které odběratel musí nakonec zaplatit (nejen dodavateli, ale také distributorovi a státu), v obou případech vychází sleva: 9 % na elektřinu (v našem modelovém příkladu nyní vyjde 5 187 Kč/MWh), 13 % na zemní plyn (1 172 Kč/MWh včetně DPH). Tato akční nabídka ovšem platí jenom do pátku – v následujícím týdnu zřejmě mohou ceny stoupnout, nebo naopak klesnout, podle aktuálních okolností.

NWT smí změnit obchodní podmínky, ale přitom musí respektovat zákon

Flexibilní cenová nabídka vypadá sympaticky, tedy samozřejmě pokud zákazník ušetří. Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v § 11a, odstavci 5) však zároveň vyžaduje určitou stabilitu. Pokud dodavatel zdražuje nebo mění obchodní podmínky, v úvahu připadají dva scénáře – podle toho, jestli ne/informuje odběratele nejpozději 30. den předtím, než avizovaná změna nabude účinnosti:

  1. Dodavatel zavčas INFORMUJE odběratele, který následně může bezproblémově odstoupit od smlouvy nejpozději 10. den předtím, než stoupne cena nebo budou změněny obchodní podmínky.
  2. Dodavatel NEINFORMUJE odběratele, který následně může hladce odstoupit od smlouvy 3 měsíce poté, co změna nabude účinnosti.

Společnost NWT ve svých obchodních podmínkách slibuje, že jejich případnou aktualizaci zavčas oznámí prostřednictvím webu. Ale dále píše: „V případě, že Zákazník nebude se změnou OP souhlasit, může od Smlouvy odstoupit dle čl. VI těchto OP.“ Odkazovaný článek však související zákonnou lhůtu neobsahuje, vizte doslovnou citaci. (Drobný gramatický překlep ponecháváme a podtrhujeme. Obchodní podmínky pro dodávky zemního plynu obsahují totožnou pasáž, liší se jenom název komodity.)

„VI. Ukončení Smlouvy

  1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
  2. Je-li uzavřena na dobu určitou, ukončení Smlouvy je vázáno na okamžik této doby. Po tuto dobu jsou smluvní strany touto Smlouvou vázány.
  3. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji kterákoliv smluvní strana vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce, která počne běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědí druhé smluvní straně.
  4. NWT může od Smlouvy odstoupit, a to za předpokladu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka, jedná se zejména o případ, kdy je Zákazník v prodlení s placením za dodávku elektřiny déle než 30 dní. Za podstatné porušení lze považovat i neoprávněný odběr po dobu delší než 30 dnů.
  5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení Zákazníkovi.
  6. Zákazník může od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že NWT bezdůvodně ukončí dodávku elektřinu, neposkytne nebo nezajistí distribuční služby.
  7. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li druhá strana v úpadku nebo bylo u ní zahájeno insolvenční řízení.
  8. Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran, zejména kdy Zákazník ukončí fakticky odběr v OM.“
Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *