Podomní prodej – co říkají zákony?

O nepoctivých prodejcích elektřiny a plynu už bylo napsáno mnoho. Dnes se podíváme, co o této obchodní praktice říkají zákony, jaké vám dávají možnosti a jak se chovat v situaci, když nějakou nevýhodnou smlouvu uzavřete.


27. 9. 2011

Autor

V posledních měsících se množí případy jednání podomních prodejců, jejichž nabídky nejsou tak úplně poctivé. O psychologických tricích, praktikách obchodníků i zkušenostech poškozených už bylo napsáno mnoho. Podívejme se dnes na celou věc spíše z právního pohledu – čeho se obchodníci nejčastěji dopouštějí, jaké jim hrozí postihy a jak se dovolat svých práv.

Seriózní obchodník na vás netlačí, nechává dost času na rozmyšlenou.

V současné době v České republice aktivně působí několik desítek obchodníků s elektřinou a plynem. Podezření z nepoctivých obchodních praktik se v minulosti týkalo pouze 3–5 z nich, přesto je ale dobré mít se na pozoru.

Podomní prodej energií: Kde bývá problém?

Nejdříve si projděme seznam nejčastějších „háčků“ a triků, které na vás při jednání s podomním prodejcem energií mohou číhat:

 • Pokud jde o cenu, pamatujte: Mezi energetickými společnostmi panuje konkurence a někdy se může stát, že některé z nich „opticky“ zvyšují úspory v nákladech. Na účtech, v obvyklém obchodním styku i v běžné mluvě se nejčastěji uvádějí ceny za kilowatthodinu (kWh). Pokud vám někdo nabízí ceny za megawatthodinu (tedy jednotku 1000x větší), čísla vypadají lépe. Skutečný rozdíl v ceně je však zanedbatelný.
 • Častým trikem je nadhodnocení spotřeby. Běžná domácnost například spotřebuje za rok 3 000–5 000 kWh elektřiny. Prodejce vypočítává očekávanou úsporu z nerealistických čísel.
 • Může dojít i k situaci, kdy prodejce skutečně nabízí mimořádně výhodnou cenu elektřiny, nenápadně však přiúčtuje „aktivační poplatek,“ „administrativní náklady,“ případně účtuje vysoké ceny za služby, které seriózní dodavatel poskytuje zdarma.
 • Platí cena skutečně pro celé období? Můžete uzavřít smlouvu na 3 roky, výhodné ceny ale třeba platí jen první rok.
 • Mohou vás čekat různé mimořádné poplatky: Vysoké přirážky za pozdní platby, smluvní pokuty, poplatek za odstoupení… Pokud dodavatel zvýší cenu nebo změní podmínky, můžete odstoupit bezplatně. Jiné poplatky ale zákon nezakazuje.
 • Nepoctiví obchodníci většinou neposkytují svým zákazníkům příliš komfortní zázemí a zákaznický servis běžný u jiných dodavatelů.

Kolik máte času na odstoupení?

Jenže nevýhodnou smlouvu už jste uzavřeli a později jste si to rozmysleli. Co teď? Zákon na takové situace pamatuje a dává na odstoupení různé lhůty:

 • Pokud je smlouva uzavřena mimo provozovnu (tedy typicky s podomním prodejcem), můžete bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 • Pokud je smlouva uzavřena mimo provozovnu a ještě ze smlouvy nebylo plněno (tedy stále odebíráte elektřinu či plyn od původního dodavatele), máte na odstoupení 1 měsíc.
 • O tomto právu na odstoupení musíte být písemně informováni. Pokud informováni nejste, pak máte na odstoupení celý 1 rok.

Výše uvedená 3 pravidla jsou upravena v § 57 občanského zákoníku a platí (až na drobné výjimky) pro jakýkoliv domovní prodej, tedy např. i prodej nádobí apod. Ovšem pozor! Pokud jste obchodníka sami pozvali, právo na snadné odstoupení nemáte.

Snadné je i odstoupení od smlouvy, pokud dodavatel zvýší cenu elektřiny či plynu. To se týká i smluv na dobu určitou (§ 11a energetického zákona):

 • Pokud vás dodavatel o zvýšení ceny informuje alespoň 30 dnů předem, můžete odstoupit od smlouvy (nejpozději však 10 dnů před samotným zvýšením, tedy pokud se cena zvyšuje k 1. říjnu, musíte odstoupit nejpozději 20. září).
 • Pokud vás dodavatel o zvýšení ceny neinformuje, máte na odstoupení 3 měsíce.

Jestliže se na vás nevztahuje žádná z výše uvedených výjimek, pak záleží na typu smlouvy.

 • Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, můžete ji vypovědět kdykoliv. Zde je výpovědní lhůta obvykle 3 měsíce a běží od 1. dne následujícího měsíce (např. podáte-li výpověď v září, smlouva zaniká k 1. lednu).
 • Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou (tedy např. na 2 roky), pak je odstoupení komplikovanější, často je třeba v přesném termínu podat výpověď předem, popř. jsou v některých případech za odstoupení účtovány poplatky.

Podvody při podomním prodeji

Tolik říkají zákony. Vyskytly se ale i případy, kdy se obchodní zástupce pohyboval za hranou zákona.

Někteří prodejci prohlašují, že zastupují vašeho stávajícího dodavatele, že provádějí kontrolu elektroměru apod. Objevily se i případy falešných průkazů. Ani jedna z velkých společností ale přitom nezaměstnává podomní prodejce.

Někdy dostanete přímo lživé informace. Například úplně jiné ceny, než které budete ve skutečnosti platit nebo vám prodejce oznámí, že váš současný dodavatel končí a že si musíte najít nového. To je navíc kombinováno s různými formami psychického nátlaku, který vede k jedinému cíli, okamžitému podpisu smlouvy bez možnosti ji plně prostudovat. Argumenty jako „jde o časově omezenou nabídku, pokud nepodepíšete hned a okamžitě, nebudete mít nic…“ jsou poměrně běžné. Za poskytování nepravdivých informací hrozí prodejci až padesátimilionová pokuta.

Někdy si prodejce nechává podepsat prohlášení, že přišel na pozvání nebo dokonce, že smlouva byla uzavřena na provozovně. Tím přicházíte o možnost snadného odstoupení. Takový podvod se velmi těžko dokazuje. Nepravdivá prohlášení v žádném případě nepodepisujte a raději si veškeré předkládané dokumenty vždy před případným podepsáním důkladně prostudujte.

Jak se bránit nekalým praktikám

Nezaškodí zopakovat základní zásady, jak jednat s podomním obchodníkem. Zaprvé, nechte si předložit všechny relevantní informace, tedy text smlouvy, obchodní podmínky a platný ceník. Po prodejci vždy požadujte, aby se představil a řekl, koho zastupuje. Pokud se obchodník představí jako zástupce vašeho stávajícího dodavatele, pak si vše ověřte telefonicky. Smlouvu i obchodní podmínky pečlivě čtěte, nenechte se tlačit k okamžitému podpisu (tak se seriózní obchodník nechová). Neukazujte staré faktury – váš stávající dodavatel je zná a nový dodavatel je znát nepotřebuje. (Prodejci požadují staré faktury, aby z nich mohli opsat údaje, pak stačí jen podpis a možná ani nevíte, že jste změnili dodavatele.)

Pokud už problém nastane, s žádostí o pomoc se můžete obrátit na svého původního dodavatele. Ten si vás chce udržet jako zákazníka, obvykle poradí nebo dokonce zařídí celé odstoupení od smlouvy. (Dohlédněte ale, že odstoupení skutečně zařídil – vyskytly se případy, že původní dodavatel zákazníka znovu připojil, odstoupení ale nezařídil – zákazník tak platil 2x).

Pokud se rozhodnete situaci řešit sami, musíte učinit tři zásadní kroky:

 • Odstupte od smlouvy: Učiňte tak co nejdříve, lhůta 14 dní je krátká! V dopise dodavateli jasně uveďte, že se jedná o odstoupení od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem (abyste se vyhnuli nejasnostem, můžete uvést i odkaz na § 57 občanského zákoníku, který toto právo upravuje), označte smluvní strany (tedy uveďte své jméno a adresu, stejně jako název a IČO dodavatele) a především, přesně označte smlouvu, od které odstupujete – smlouvy mají většinou nějaké identifikační číslo, případně uveďte datum uzavření smlouvy. Důvod odstoupení uvádět nemusíte.
 • Odvolejte plnou moc: Většina obchodníků si nechá podepsat plnou moc, aby mohla zrušit smlouvu s vaším původním dodavatelem. I zde musíte přesně označit zmocnitele a zmocněnce (tedy jméno své a jméno toho, komu jste plnou moc udělili).
 • Odvolejte výpověď od starého dodavatele: Chcete-li nadále zůstat u svého původního dodavatele elektřiny a/nebo plynu, uveďte mu své plné jméno, případně zákaznické číslo a oznamte, že odvoláváte výpověď. Dodavatelé se snaží si zákazníky udržet, takže odvolání výpovědi obvykle akceptují bez větších komplikací.

Pokud uvedené dokumenty posíláte poštou, posílejte je vždy doporučeně, ideálně s dodejkou.

Jestliže se cítíte jakkoliv ošizeni, obraťte se na Energetický regulační úřad – celou situaci podrobně popište. Úřad může celou věc prošetřit, zahájit s obchodníkem správní řízení a v něm uložit vysokou pokutu, v extrémním případě i odejmout licenci.

A konečně, pokud vás obchodní zástupce úmyslně uvedl v omyl a způsobil vám tak škodu vyšší než 5 000 Kč, můžete kontaktovat policii a podat trestní oznámení, protože se jedná o trestný čin podvodu. Zvláště u podomního prodeje se však podvody velmi těžko dokazují. Kromě toho řada obcí a měst zakazuje podomní prodej čehokoliv, např. Hodonín jej postihuje třicetitisícovou pokutou.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *