S E.ON zaplatí domácnosti v roce 2012 za elektřinu méně


25. 11. 2011

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zákazníci E.ON v konečném součtu na nákladech za elektřinu a plyn v roce 2012 ušetří. K poklesu ceny dochází u nejběžnějšího tarifu pro domácnosti, v celkovém průměru zůstává cena elektřiny na stabilní úrovni (průměrný nárůst o 0,1% oproti roku 2011). K 1. 1. 2012 společnost E.ON rovněž mírně sníží cenu plynu pro své zákazníky.

Zákazníci E.ON za elektřinu ušetří i několik set korun ročně

Nečekaný, ale o to milejší vánoční dárek dostanou dodatečně pár dní po Štědrém večeru pod stromeček zákazníci z řad domácností energetické společnosti E.ON. I přes očekávání nárůstu cen energií, mohou domácnosti na dodávkách elektřiny a plynu v konečném součtu ušetřit. Více než milion zákazníků v jižních Čechách a na jižní Moravě tak bude profitovat z prozíravé obchodní politiky společnosti. „Společnosti E.ON se totiž podařilo výhodně nakoupit část elektřiny ještě před jejím zdražením, které vyvolala především březnová havárie v japonské Fukušimě,“ vysvětlil předseda představenstva E.ON Energie Michal Šafář.

Další dobrou zprávou je, že v roce 2012 poklesnou náklady společnosti E.ON na distribuci elektřiny, což se promítne především do poklesu ceny za distribuci elektřiny ve vysokém tarifu a do výše stálého měsíčního platu. „Je zřejmé, že ceny za distribuci elektřiny naší společnosti jsou pod průměrem celé republiky a jsme v podstatě jedinou distribuční společností, kde celková průměrná cena distribuce na napěťových hladinách vysokého a nízkého napětí meziročně výrazněji klesá (o 5 % resp. 6 %). Je to důsledek efektivního nákladového chování společnosti. Metodika regulace je nastavena tak, že subjektu šetřícímu náklady v jedné regulační periodě je stanovena nižší nákladová základna pro periodu příští. Již dnes platí, že při nízké inflaci nelze očekávat žádné dramatické nárůsty v nákladové základně v dalších letech současné regulační periody. Na druhé straně musela naše společnost vynaložit v uplynulých 2 letech nemalé náklady na připojování fotovoltaických výroben. Regulované náklady naší společnosti pro rok 2012 byly dle platných pravidel indexovány stejným tempem, jako u společnosti, která nezrealizovala takový rozsah připojení. Považovali bychom za diskriminující, kdyby  nám tyto náklady na připojení nebyly v další regulační periodě zohledněny, “ uvedl předseda představenstva E.ON Distribuce, Josef Havel.

Předmětem velkých diskuzí se stala také výše příspěvku na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rok 2012 měl být v tomto ohledu kritický kvůli předchozímu prudkému rozvoji zejména fotovoltaických elektráren. Díky postupnému omezování těchto zdrojů a příspěvku ze státního rozpočtu nebude však ani nárůst příspěvku na podporu výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích tak vysoký. Pozitivní vliv na celkovou cenu elektřiny mají také ceny ostatních služeb. Vzhledem k tomu, že se výše daní souvisejících s dodávkou elektřiny příští rok nemění, zaplatí většina zákazníků společnosti E.ON z řad domácností za elektřinu méně. „Běžná domácnost, která využívá elektřinu pro provoz domácích spotřebičů a svícení tak bude moci ušetřit i několik set korun ročně,“ dodává mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

Plyn od E.ON bude oproti RWE levnější o několik procent

Příznivý trend snižování ceny v roce 2012 pocítí i zákazníci, odebírající od E.ON kromě elektřiny i plyn. I tuto komoditu dostanou zákazníci levněji řádově o několik procent, než za kolik ji nabízí největší domácí dodavatel, společnost RWE. „Naše společnost se rozhodla zachovat výši stávajících cen komodity na současné úrovni. Po započtení snížených cen distribuce plynu tak budou moci zákazníci v konečném součtu ušetřit i na dodávkách plynu,“ doplnil Vladimír Vácha.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *