Tiskové prohlášení Nano Energies: Nekalé jednání obchodníků s elektřinou


2. 2. 2012

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

V posledních dnech se v médiích stále častěji objevují informace o podvodném jednání a nekalých praktikách dodavatelů elektřiny. Cítíme proto povinnost, o této skutečnosti informovat naše zákazníky a zároveň odmítnout jakoukoliv účast Nano Energies na podobném chování. Ceníme si v tomto směru práce médií a jednotlivých novinářů, kteří se snaží na tento nový fenomén podvodů a nátlakového jednání upozornit.

Společnost Nano Energies důrazně odmítá jakýkoliv podíl na současné situaci, jenž se odráží na špatném jménu všech nových, malých či alternativních společností obchodujících s elektřinou. Nano Energies nemá v žádném regionu pracovníky ani obchodníky, kteří by navštěvovali domácnosti za jakýmkoliv účelem. Pokládáme za nemorální veškerou klamavou reklamu obchodníků, nátlakový přístup, agresivní prodej či přímo podvody, které jsou dnes na denním pořádku.

Snažíme se svým zákazníkům poskytnout maximální svobodu nejen při rozhodnutí o přechodu k Nano Energies, ale i v případě odchodu s minimální výpovědní lhůtou nutnou k administraci. Stejným způsobem přistupujeme i k poplatkům. Neúčtujeme žádné skryté nebo zákeřné poplatky, které na naše klienty v řádu tisíců vyskočí, když chtějí předčasně ukončit smlouvu.

Služby poskytujeme prostřednictvím přímých distribučních kanálů, především telefonu a elektronické pošty. Jednou z našich hlavních priorit je kvalita zákaznického servisu a budování dlouhodobých vztahů. Zákazník je pro nás partnerem. Ke komunikaci s potenciálními klienty přistupujeme moderním a zejména individuálním způsobem.

V posledních měsících zaznamenáváme větší počet zklamaných zákazníků, kteří přicházejí k Nano Energies. Pomáháme jim řešit často složitou situaci s poplatky, špatným nastavením služeb nebo trpělivě vysvětlujeme fungování současného energetického systému, říká za společnost Nano Energies Robin Čumpelík.

Zároveň jsme připraveni spolupracovat na budování dobrého jména takových dodavatelů elektřiny, kterých se podobné praktiky netýkají. V budoucnu také rádi podpoříme nezávislejší informační portál, který bude zákazníky informovat o podobných praktikách, riziku a celkovém procesu vzniku elektřiny až po její konečnou spotřebu,“ dodává.

Pokud se stane, že Vás navštíví obchodník bez předem domluvené schůzky s jakoukoli nabídkou, jedná se s největší pravděpodobností o podvodníka. V případě, že máte podobnou zkušenost, prosíme, kontaktujte nás na telefonním čísle 226 257 257. Děkujeme Vám za spolupráci.

Štítky: , ,