Za zanedbání kontroly kotlů hrozí ztráta záruky i pokuty


7. 10. 2017

Autor

Zákon ukládá kontrolu kotlů na tuhá paliva každé dva roky, u kotlů plynových je to pak kontrola každoroční. Přestože se nejedná o žádné závazné nařízení, zanedbávání kontroly kotlů může vést k jejich poničení z nedbalosti a tím i ztráty nároku na záruku. Společnost E.ON testovala kotle u 1500 respondentů a ukázalo se, že kotle pravidelně udržuje ani ne polovina z nich.

Přitom je to právě kontrola, která zaručuje pokračování záruky a bezproblémový provoz. Výrobci mohou majitele jejich kotlů odměnit i prodloužením záruční doby.

„Záruku na výrobek poskytuje prodejce a náklady na opravy potom řeší podle smlouvy s výrobcem zařízení. Záruka je stanovena zákonem na 2 roky, nicméně v návodech bývá požadavek nebo doporučení na pravidelnou kontrolu zařízení uveden,“ říká Mojmír Krátký, výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky.

Každý kotel spadá do dvouleté povinné záruční lhůty, avšak některé komponenty mohou mít vlastní požadavky na kvalitu a při reklamaci či výměně je nutné je zaplatit vždy, například šamotové cihly či těsnění.

„Některé díly mohou být definovány jako spotřební materiál a na ně pak dodavatelé nabízejí pouze omezenou, nebo dokonce žádnou záruku,“ dodává Krátký.

Kontrola je tak důležitá právě u těchto spotřebních materiálů kotle a může zamezit jeho případné poruše.

Mimo jiné umožňuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší úředníkům zkontrolovat kdykoliv kotel na tuhá paliva. Pokud zjistí, že takový kotel neprošel v posledních minimálně dvou letech kontrolou, mohou majiteli vystavit pokutu až 20 000 Kč.

„Fyzická kontrola provozu kotle v domácnostech je až krajním řešením. Občan musí být úřadem předem upozorněn, že bude-li mít úřad opakované důvodné podezření o porušování zákona o ochraně ovzduší, musí s kontrolou přímo v domácnosti počítat,“ uvedl Ministr životního prostředí Richard Brabec.