Zamezte tepelným ztrátám


30. 4. 2018

Autor

Uvažovat o zateplení by měl asi každý, kdo vlastní dům starší 10 let. Pak už se zateplení vyplatí ve valné většině případů. Obvykle je potřeba zaměřit se na 4 části domu, kudy teplo uniká – střecha, fasáda, okna a dveře.

Zateplení střechy

Střechou se vytrácí až 30 % tepla. Proto bychom na střechu určitě neměli zapomínat. Zvlášť u nižších staveb hraje únik tepla střechou velkou roli. Zároveň oceníme zateplení, resp. izolaci, i v létě, protože pro podkrovní prostory není důležité jen udržení tepla, ale obecně izolace proti výkyvům teplot. Zateplená střecha chrání proti chladu v zimě stejně jako proti teplu v létě.

Také záleží, zda jde o střechu rovnou nebo šikmou. Zateplení se liší dle konstrukce střechy, hydroizolace i střešní krytiny. Čím menší je sklon střechy, tím větší je větrná mezera – u šikmých střech ideálně 5 cm, u rovných kolem 10 cm.

Zateplení fasády

Obvodové stěny domu mají dvě klíčové funkce – první je bezpečnostní, odděluje nás od okolí a zajišťuje statiku domu, druhá je ochranná, náš obytný prostor je díky stěnám chráněn před proměnlivými klimatickými podmínkami a hlukem. Kvalitně provedenou realizací zateplení obvodových stěn můžeme snížit tepelné ztráty o více než 50 % a zároveň se chráníme před hlukem venkovního prostředí.

Tloušťka tepelné izolace se může spočítat, nicméně cena izolačního materiálu tvoří jen malou část celkové ceny zateplení a menší tloušťkou vrstvy moc neušetříme. Obecně můžeme říci, že v případě zateplení šedým polystyrenem volíme vrstvu asi 12-18 cm.

Zateplení oken

V absolutních hodnotách ztrát je nejdůležitější zateplení fasády, ale při přepočtu na jednotku plochy jsou nejkritičtější okna. Doporučujeme zaměřit se na ně na prvním místě. Přitom není nutné hned měnit celá okna, můžeme volit také méně invazivní řešení, např. vsazení izolačního dvojskla, třetího skla nebo použití reflexních rolet.

Výměna dveří

Teplo často uniká špatně těsnícími vchodovými dveřmi. Řešením tedy může být buď speciální práh s těsněním nebo celková výměna dveří. Nejlépe pak za nové dveře s dobrými izolačními parametry. Zajímavou možností jsou bezpečnostní dveře do domu, které kromě vysokých bezpečnostních norem, splňují i nejvyšší normy izolační.


Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *