Braňte se podomním prodejcům energií


13. 5. 2016

Autor

34.

Podomní prodej znovu vstupuje na pole dění a většina podvedených klientů neví, jak se bránit.

Podomní prodejci téměř nikdy nenabízejí výhodné služby

Tato skutečnost je dána tím, že prodejci zastupují jen malé množství společností – většinou jen jednoho nebo dva dodavatele. V podstatě vždy se jedná o nabídku pouze základní produktové řady, která není výhodná a už vůbec ne konkurenceschopná.

Vzhledem k tomu, že provize podomního prodejce se odvíjí od podepsaných smluv, často se uchylují ke sdělování zavádějících či nepravdivých informací. Není rovněž neobvyklé, že prodejci podepisují smlouvy za někoho, kdo o jejich nabídku neměl zájem.

Dle průzkumu nezávislého srovnávače energií Tarifomat.cz žije 18% klientů dodavatelů energií v domnění, že mají smlouvu na dobu neurčitou. Prodejci však později změnili trvání smlouvy na několikaletý závazek, od kterého klient nemá možnost bez sankce odstoupit. 12% těchto klientů navíc nemá doma smlouvy ani vyúčtování svého současného dodavatele, protože je prodejci odnesli.

Jak se bránit

Zásadní je nikdy nepouštět podomního prodejce do bytu a nikdy mu neukazovat současné smlouvy. Důležité je nikdy nepodepisovat smlouvy, u kterých si předem pečlivě neprostudujete obchodní podmínky a důkladně své rozhodnutí nezvážíte. Vyhledejte si nejdříve na internetu informace o společnosti a přečtěte si zkušenosti jejích zákazníků. V případě, že vám prodejce nedá prostor k přečtení podmínek, či vás do podpisu dokonce nutí, nikdy smlouvu nepodepisujte.

Ochrana spotřebitele

Zákon o obcích (128/2000Sb) paragraf 58, odstavec 1, 4 a 5 ukládá zákaz podomního prodeje a již více než 250 obcí tento zákon přijalo. Pokud by se podomní prodejci snažili v těchto obcích působit, mohou být pokutováni až do výše 200 000 Kč.

Informujte se o podomních prodejcích a jejich praktikách například na stránce Sdružení Obrany Spotřebitelů.