Informace o souborech cookies a jejich využívání


Používáte-li webové stránky CenyEnergie.cz, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ve formě cookies. Podle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“), dochází použitím webových stránek k udělení souhlasu se zpracováním cookies.

Podle ustanovení § 87 odst. 2 Zákona o elektronických komunikacích subjekt údajů může udělit souhlas také pomocí elektronických prostředků. Jednou z možností udělení souhlasu je tedy prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, kterým umožníte, či odmítnete souhlas poskytnout.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies obsahují osobní údaje v maximálním rozsahu (některé cookies neobsahují žádné osobní údaje, některé část uvedených): IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, chování návštěvníka na webové stránce, doba pobytu na webové stránce, vyhodnocení reklam, odkud uživatel na webovou stránku přišel a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na webovou stránku. Cookies také napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu efektivnímu prohlížení webových stránek, jejich rozvoji a rovněž zobrazování reklamních sdělení. Cookies zejména slouží k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby Vaše činnosti při vyplňování formulářů a v klientské sekci byly maximálně prediktivní;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy uživatelům u všech našich partnerů.

Jak dlouho cookies uchováváme?

Webová stránka CenyEnergie.cz používá následující typy cookies z hlediska doby jejich zpracování:

 • Relační cookies, jedná se o cookies, které náleží pouze jedné relaci, tj. doby kdy vstoupíte na webovou stránku až do doby, než uzavřete webový prohlížeč.
 • Permanentní cookies – jedná se o cookies, které uchováváme po dobu nejvýše 12 měsíců, a slouží zejména k identifikaci návratu zařízení identifikovaného MAC adresou na webovou stránku. Zařízení však může mít i více MAC adres, přičemž cookies jsou v takovém případě stejné.

Typy cookies podle jejich funkce

Webová stránka CenyEnergie.cz používá následující typy cookies z hlediska jejich funkce:

 • Nutné – jedná se o cookies nezbytné pro fungování webových stránek.
 • Statistické – jedná se o cookies zajišťující informace o tom odkud návštěvník prochází, jaké vyhledávací zařízení bylo využito, dobu návštěvy na webové stránce, způsob využívání webové stránky, chování návštěvníka,
 • Marketingové – shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí, zobrazování nabídek inzerentů třetích stran, hodnocení efektivity reklamy napříč webovými stránkami, hlášení kroků uživatele na webové stránce, kliknutí na reklamu partnera či inzerenta.

Souhlas a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek v kombinaci s nastavením Vašeho prohlížeče souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies, můžete zabránit jejich zpracování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Prohlížeč Deaktivace cookies Odstranění cookies
Internet Explorer
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“ (ozubené kolečko).
 2. Klikněte na „Možnosti Internetu“.
 3. Na záložce „osobní údaje“ zvolte „Upřesnit“.
 4. Nastavte „blokovat“ soubory cookies a potvrďte.
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“ (ozubené kolečko).
 2. Klikněte na „Možnosti Internetu“.
 3. V historii procházení klikněte na „Odstranit“ a potvrďte.
Google Chrome
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“.
 2. Zvolte oddíl „Rozšířená nastavení“ a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 3. Zvolte „Nastavení webu“ a „Soubory cookies a data webových stránek“.
 4. Volbu „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies“ změňte nastavení na „Nepovoleno“ a potvrďte.
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“.
 2. Zvolte oddíl „Rozšířená nastavení“ a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 3. Zvolte „Vymazat údaje o prohlížení“.
 4. Potvrďte.
Microsoft Edge
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“.
 2. Zvolte oddíl „Ochrana osobních údajů“
 3. Zvolte „Blokovat všechny soubory cookies“
 4. Potvrďte Vaše nastavení
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte „Nastavení“.
 2. Zvolte oddíl „Ochrana osobních údajů“
 3. Zvolte „Vymazat údaje o procházení“
 4. Potvrďte předdefinovaný seznam k výmazu.