D45d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D45d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D45d 20 hodin denně.

Sazbu D45d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro elektrické vytápění přímotopem a ohřev teplé užitkové vody.

Podmínky pro získání sazby D45d

Aby si domácnost mohla sjednat sazbu D45d, musí splnit tři základní podmínky. První z nich je instalace přímotopného elektrického spotřebiče (přímotop). Druhou podmínkou je, aby instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) odpovídal nejméně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Poslední podmínkou je povinnost zajistit technické blokování spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu.

D45d: Doba platnosti nízkého tarifu

Doba platnosti nízkého tarifu je v sazbě D45d minimálně 20 hodin denně. Distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků, z nichž ale žádný nesmí být kratší než jedna hodina. Zároveň ale souvislá délka platnosti vysokého tarifu nesmí být delší než 1 hodina. Zapínání a vypínání přímotopných elektrických spotřebičů při střídání tarifů je zpravidla řešeno prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO).

Štítky: