D35d: Distribuční sazba pro hybridní elektrické vytápění

Domácnosti, které jsou v takzvané „sazbě D35d“, mají po většinu dne levnější distribuční poplatky za elektřinu. Jak odběratel, tak odpovědná energetická společnost ovšem musí splňovat několik podmínek.


8. 9. 2020

Autor

V distribuční sazbě D35d jsou některé domácnosti, které využívají elektřinu pro hybridní (tedy akumulační a přímotopné) vytápění a ohřev užitkové vody. Cena za distribuci (přepravu) elektrické energie v takovém případě střídavě stoupá do takzvaného vysokého tarifu (VT) a klesá do nízkého tarifu (NT). Sazba D35d proto patří mezi „dvoutarifní“, což znamená výhodu. Typická česká domácnost, která elektřinou netopí ani neohřívá vodu, totiž tuto energii odebírá pouze ve vysokém (tedy dražším) tarifu.

Distribuční sazbu D35d mohly domácnosti získat do března 2016, například pokud jejich elektrické topení dosahovalo aspoň polovičního příkonu oproti hlavnímu jističi.

Příklad: Máme hlavní jistič 3×25 A. Takže vynásobíme 3 (fáze elektrického obvodu) x 25 (ampér) x 230 (běžné napětí ve voltech). Vyjde maximální souhrnný příkon v domácnosti: 17 250 ve wattech (W). Takže spotřebiče pro elektrické vytápění a ohřev užitkové vody (přímotopy, akumulační kamna, bojler) mají svým souhrnným maximálním příkonem dosahovat aspoň 8 625 W.

Ponožky, čaj, distribuční sazba D35d

Podmínky pro distribuční sazbu D35d

Žádosti o tuto odběratelskou kategorii byly kladně vyřizovány nejpozději do března 2016. Domácnost může v distribuční sazbě D35d zůstat, pokud splňuje několik podmínek:

  1. Pro vytápění má nainstalované hybridní elektrické spotřebiče, složené z akumulační a přímotopné části.
  2. Instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů (včetně akumulačního ohřevu užitkové vody) dosahuje aspoň určitého minima: 50 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe. Nebo výkon hybridních elektrických spotřebičů (bez akumulačního ohřevu užitkové vody) pokryje tepelné ztráty vytápěného objektu, případně 80 % dílčí potřeby energie na vytápění (vizte průkaz energetické náročnosti dané budovy).
  3. Zajišťuje, aby akumulační spotřebiče mohly být blokovány, vždy když platí vysoký tarif.

Kdy platí nízký (levnější) tarif

V sazbě D35d tedy střídavě zdražují a zlevňují distribuční poplatky. Přesný harmonogram záleží na distributorovi (správci regionální rozvodné sítě), který musí dodržovat několik pravidel:

  1. Levnější nízký tarif trvá každý den aspoň 16 hodin.
  2. Tuto dobu lze vždycky rozdělit maximálně do 5 vnitrodenních úseků.
  3. Každý úsek trvá aspoň hodinu (takže nízký tarif platí například od 0:00 do 1:00, od 4:00 do 7:00, od 8:00 do 11:00, od 12:00 do 15:00 a od 16:00 do 22:00).

Domácnost, která patří do sazby D35d, nemusí tyto časy sledovat. Vždycky, když platí vysoký tarif, její elektrické akumulační spotřebiče jsou automaticky vypínány prostřednictvím takzvaného hromadného dálkového ovládání (HDO).

Cena samotné elektrické energie

Zatím jsme řešili jenom distribuční poplatky, účtované za správu rozvodné sítě. Samotnou elektrickou energii však kupujeme od dodavatele, kterého můžeme lehce vyměnit.

Většina českých domácností preferuje společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika (PRE), innogy Energie, Bohemia Energy entity nebo Centropol Energy. Srovnejme jejich ceny v distribuční sazbě D35d: ve vysokém tarifu (Kč/MWh), v nízkém tarifu (Kč/MWh) a také paušál (Kč/měsíc), včetně DPH (daně z přidané hodnoty).

Dodavatelé většinou nabízejí stabilní dlouhodobé ceníky a nerozlišují mezi tuzemskými regiony. Výjimku představuje společnost innogy, která svoji hlavní produktovou řadu Optimal rozděluje podle distribučních území (ČEZ, E.ON, PRE) a časového období (1. až 10., 11. až 20., 21. až 30. měsíc).

FirmaSmlouvaKč/MWhKč/MWhKč/měsíc
BohemkaIdeál 20-22a1 511,29 1 511,29 59,29
BohemkaIdeál 20-231 571,79 1 571,79 59,29
BohemkaJubileum2 020,70 2 020,70 95,59
CentropolDůvěra2 081,20 2 081,20 89,54
CentropolMini2 023,12 2 023,12 47,19
CentropolOnline 241 692,79 1 692,79 96,80
CentropolOnline 361 729,09 1 729,09 78,65
CentropolStyl2 456,30 1 615,35 84,70
ČEZDo 1 roku2 166,00 1 979,00 89,50
ČEZNa 1 rok2 366,76 2 274,80 95,59
ČEZNa 2 roky2 294,16 2 202,20 95,59
ČEZNa 3 roky2 221,56 2 129,60 95,59
ČEZNeurčito2 366,76 2 274,80 95,59
ČEZSoláry1 996,50 1 996,50 84,70
ČEZZelená2 403,06 2 311,10 95,59
E.ONNa 1 rok3 140,00 2 132,00 90,00
E.ONNa 2 roky2 945,00 2 000,00 90,00
E.ONNa 3 roky3 202,00 2 174,00 104,00
innogyČEZ 1.2 058,21 1 978,35 95,59
innogyČEZ 2.2 011,02 1 933,58 95,59
innogyČEZ 3.1 963,83 1 887,60 95,59
innogyE.ON 1.2 785,42 1 891,23 89,54
innogyE.ON 2.2 721,29 1 847,67 89,54
innogyE.ON 3.2 657,16 1 804,11 89,54
innogyPRE 1.1 887,60 1 431,43 95,59
innogyPRE 2.1 844,04 1 398,76 95,59
innogyPRE 3.1 801,69 1 364,88 95,59
PREEko2 451,46 1 886,39 95,59
PREYello2 009,00 2 009,00 72,60
Štítky: , , , , , , , , ,