D35d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D35d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D35d 16 hodin denně.

Sazbu D35d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro hybridní elektrické vytápění (s akumulační a přímotopnou částí) a ohřev teplé užitkové vody.

Podmínky pro získání sazby D35d

Aby domácnost získala sazbu D35d, musí splnit tři základní podmínky. První z nich je instalace hybridního elektrického spotřebiče pro vytápění objektu (akumulační kamna a přímotop). Druhou podmínkou je, aby instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) odpovídal nejméně 50 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Poslední podmínkou je povinnost zajistit technické blokování spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu.

D35d: Doba platnosti nízkého tarifu

V dvoutarifní sazbě D35d platí nízký tarif nejméně 16 hodin denně. Tento časový úsek může distributor elektrické energie rozdělit maximálně do 5 časových úseků, z nichž ale žádný nesmí být kratší než 1 hodina. Aby bylo zajištěno zapínání elektrických akumulačních spotřebičů pouze v době platnosti nízkého tarifu, využívá se Hromadné dálkové ovládání (HDO).

Štítky: