Noční proud: Platnost nízkého tarifu podle HDO

Noční proud bývala levnější elektřina. V současnosti se platnost nízkého tarifu nastavuje přes „HDO“.


22. 4. 2015

Autor

Západ slunce předznamenává chvíli, kdy vypneme počítače, sporáky, televizory a nakonec také umělé osvětlení, abychom zalehli a prospali se. Ovšem centrální elektrická síť nadále vyžaduje určitý, pokud možno plynulý odbyt. Přílišné výkyvy ve spotřebě mohou způsobit, že přestane fungovat a nastane plošný výpadek („blackout“).

Zřejmě proto zavedli energetici noční proud. Levnější elektřina mezi končícím a novým dnem motivovala spotřebitele, aby zapnuli bojlery, přímotopy apod. Nadále odčerpávali určité množství energie z centrální sítě, ve které tudíž nezůstávaly přílišné přebytky, a díky tomu nedocházelo k přetížení.

Noční proud už sám o sobě zvýhodněný není. Náhradou je nízký tarif, určený pro vytápění nebo ohřívání vody elektřinou, dále elektromobilistům a chatařům.

Noční proud se změnil na nízký tarif

Taky díky slevě poptávka neustávala, ani když nebe patřilo souhvězdím. Ale noční proud, znamenající výhodnou cenu energie, mohl zapříčinit opačný extrém. Kdyby obyvatelstvo republiky náhle zapnulo všechny elektrospotřebiče, napětí v rozvodné síti až nebezpečně poklesne. Naštěstí moderní technologie umožňují, aby centrální soustava byla řízena pružněji.

V současnosti může denní proud (elektřina odebíraná ve dne) stát odběratele méně, než noční proud (elektřina odebíraná v noci)! Je zapotřebí nové názvosloví. Dneska existuje levnější nízký tarif a dražší vysoký tarif. Střídání cenových hladin je výhodné, ale neprobíhá plošně, nýbrž pouze v některých odběrných místech.

Platnost nízkého tarifu jen pro někoho

Většina domácností zapíná jenom poměrně úsporné spotřebiče (ledničky, myčky, pračky apod.) a nemusí žádný noční proud ani nízký tarif řešit. Celý rok platí za každou kilowatthodinu elektřiny stejnou, jednotarifní cenu. Většina populace ušetří, leda když šikovně změní dodavatele neboli prodejce samotné energie.

Platnost nízkého tarifu uspoří náročnějším domácnostem zajímavé peníze.

Kolik potom stojí přeprava, tedy distribuce elektřiny účtovaná v Kč/kWh, bez DPH?

Například při plynulé spotřebě 10 kWh za 1 den na největším distribučním území zaplatíte se sazbou D02d asi 16,6 Kč, zatímco se sazbou D45d pouze 0,7 Kč!

Odběratelé, kteří elektřinou ohřívají vodu nebo vytápí, dále také majitelé elektromobilů a chataři mohou žádat zvýhodněnou distribuční sazbu. Podle typu přístroje a spotřeby bývají zařazení do příslušné dvoutarifní kategorie. Podmínkou je, že dotyčné bojlery, akumulační kamna, tepelná čerpadla nebo přímotopy jsou automaticky blokované, když platí vysoký tarif!

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Už víme, že dodavatelé prodávají samotnou energii. Každý region má navíc svého distributora, který provozuje elektrické vedení a hromadné dálkové ovládání, zkráceně HDO. Prostřednictvím vysílačů a přijímačů nastavuje platnost nízkého tarifu. Jak zjistíme harmonogram cenových hladin my, spotřebitelé?

Aktuální rozpisy najdete pod následujícími, modře podtrženými odkazy, na internetových stránkách distribučních společností. Vyberete svoji lokalitu a vyplníte kód, který mají odběrná místa s dvoutarifní distribuční sazbou uvedený na přijímači HDO, pravděpodobně vedle elektroměru.

Akciová společnost ČEZ Distribuce přepravuje elektřinu a řídí HDO ve většině České republiky.

Akciová společnost E.ON Distribuce provozuje distribuční soustavu v krajích Jihočeském, Vysočina (bez Havlíčkobrodska), Jihomoravském, Zlínském (bez Vsetínska) a navíc na Prostějovsku. Tamtéž usměrňuje platnost nízkého tarifu.

Další akciová společnost PREdistribuce spravuje elektrické vedení v Praze. V hlavním městě tím pádem řídí HDO a platnost nízkého tarifu, dříve „noční proud“.

Štítky: , , , ,