D25d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D25d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D25d 8 hodin denně.

Sazbu D25d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu k ohřevu vody.

Podmínky pro získání sazby D25d

Aby si domácnost mohla sjednat sazbu D25d, musí splnit několik podmínek. Především je to instalace elektrického akumulačního spotřebiče pro ohřev vody (bojler) v místě odběru. Následně si domácnost musí zajistit technické blokování příslušného spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu. Splnění těchto podmínek pak musí doložit revizní zprávou.

Jak sazba D25d funguje

Spotřebiče (bojler pro ohřev vody), které jsou náročné na spotřebu elektřiny, jsou zapínány pouze během platnosti nízkého tarifu, kdy za odebíranou elektřinu zaplatíme méně.

Elektrárenské společnosti ve svých nabídkách většinou neuvádějí názvy sazeb (v tomto případě D25d), ale sazby „ukrývají“ pod nejrůznější názvy. Například ČEZ nabízí sazbu D25d pod názvem D-akumulace.

Štítky: