D01d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D01d je jednou ze dvou jednotarifových sazeb elektřiny. Znamená to, že zákazníci, kteří využívají sazbu D01d platí po celý den za elektřinu stejnou cenu.  Mezi jednotarifové sazby patří ještě sazba D02d.

Sazba D01d je určena domácnostem s malou spotřebou energie (většinou se jedná o jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, jež elektřinou svítí a mají doma běžné elektrospotřebiče).

Sazbu D01d získáte bez podmínek

Sazba D01d je společně s další jednotarifovou sazbou D02d neběžněji využívanou sazbou (používají je asi dvě třetiny českých domácností). Důvod je jednoduchý – pro získání těchto jednotarifových sazeb, není nutné splnit žádné specifické podmínky. Zatímco u tzv. dvoutarifových sazeb, kdy po část dne odebírají domácnosti levnější proud, jsou stanoveny konkrétní podmínky, jež musí domácnost splnit (např. vlastnit bojler, přímotop atd.).

Pro koho je sazba D01d určena

Sazba D01d je určena především malým domácnostem o jedné až dvou osobách, které mají malou spotřebu energie (nepoužívají žádné energeticky náročné spotřebiče). Jde tedy o domácnosti, které elektřinou netopí a nevyužívají ji ani k ohřevu vody. Běžně tuto sazbu využívají malé bytové jednotky, kromě nich je ale sazba D01d určena také pro odběr elektřiny do chat, zahrádek nebo garáží.

Jednotarifová sazba D01d

Se sazbou D01d se můžeme setkat u mnoha dodavatelů elektřiny a to v rámci různě nazvaných tarifů (například u ČEZu spadá sazba D01d pod tarif s názvem D-Standard).

Správná volba sazby je pro domácnost velmi důležitá, protože ceny elektřiny s v rámci jednotlivých sazeb liší. O tom, jakou sazbu zákazník využívá, rozhoduje především sám dodavatel elektřiny a záleží nejen na konkrétních spotřebičích, které daná domácnost užívá, ale i na celkové roční spotřebě energie. Pro získání výhodnějších sazeb je pak třeba splnit podmínky, které si dodavatel klade.

Štítky: