Platba za jistič: Kolik nás stojí rezervovaný příkon?

Elektrická přípojka stojí peníze, přestože třeba nespotřebujete žádnou energii. Paušální platba za jistič znamená, že máte rezervované místo v distribuční síti.


1. 8. 2022

Autor

Za devatero horami a devatero řekami, a ještě mnohem dál pokračuje energetická soustava kabelů a drátů. Například elektrické vedení nízkého napětí, které křižuje Českou republiku, by třikrát obtočilo rovník zeměkoule! Někdo samozřejmě musí provoz takového systému financovat, a proto existuje platba za jistič.

I kdybychom vytáhli všechny domácí spotřebiče ze zásuvky, stejně musíme odvádět měsíční paušální poplatek. Platba za jistič není beze smyslu. Dokud byt, nebo třeba opuštěná chata zůstává připojená k centrální síti, má rezervovaný určitý příkon. I malé množství zamluvené elektřiny vyžaduje technické zabezpečení.

Nejčastější platba za jistič závisí na regionu.

ČEZ Distribuce:
165,77 Kč/měsíc

EG.D (E.ON):
159,72 Kč/měsíc

PREdistribuce:
154,88 Kč/měsíc

Distribuční soustava (území, regiony) elektřiny

Rezervovaný příkon a velikost jističe

Rezervace stolu v restauraci bývá bezplatná a nezávazná. Když ohlášení hosté nepřijdou, jejich místo využijí jiní zájemci, anebo zůstane více nápojů na zítřek. Ale páteřní a distribuční soustavy elektřiny nemusejí velké výkyvy ve spotřebě zvládnout.

Kdyby napětí v síti příliš kleslo, anebo stouplo, nastane „blackout“ a elektřina půjde jenom lidem, kteří mají vlastní zdroj (například solární panely nebo elektrocentrálu a benzín). Platba za jistič odráží nejvyšší možnou spotřebu, anebo přebytek konkrétního odběrného místa.

Právě přístroj umístěný před elektroměrem vypne dodávku energie, jakmile překročíme svůj maximální příděl. Pokud naopak spotřebujeme méně elektřiny, distributor neboli provozovatel soustavy musí zajistit, aby podobné přebytky nepřetížily celou síť. Náklady kompenzuje platba za jistič.

Na fotografii vidíme elektroměr a hlavní jistič, který reprezentuje rezervovaný příkon daného odběrného místa, za nějž místní distributor dostává předepsaný měsíční poplatek. Na jihu republiky dominuje značka EG.D (E.ON), v Praze PRE a na většině tuzemského území spravuje rozvodnou soustavu ČEZ.

Další měsíční poplatek vybírají dodavatelé, neboli prodejci samotné energie. Tentokráte nikoli za rezervovaný příkon podle velikosti jističe, ale za svoji administrativní práci podle vlastního ceníku.

poplatek za jistič (rezervovaný příkon), rozvaděč, elektroměr, hlavní jistič, pojistky

Měsíční paušál můžeme snížit, aniž bychom zcela rušili připojení k distribuční soustavě. Jak napovídá samotný název poplatku, platba za jistič klesá se jmenovitou proudovou hodnotou přístroje před elektroměrem. Aktuální údaj najdete například ve vyúčtování za elektřinu, kontrolní výpočet provedeme podle prostého vzorečku.

A/ Máte jednofázový rozvod a velikost jističe začíná číslem 1 (například 1×25 A).

 

Minimální velikost jističe v ampérech (A) = maximální příkon všech spotřebičů ve wattech (W) / velikost fázového napětí (tj. 230 V). Příklad: Nejvyšší souhrnný příkon spotřebičů činí 5 750 W. Velikost hlavního jističe před elektroměrem = 5 750 / 230 = 1×25 A.

B/ Máte trojfázový rozvod a velikost jističe začíná číslem 3 (nejčastěji 3×25 A).

Minimální velikost jističe v ampérech (A) = maximální příkon všech spotřebičů ve wattech (W) / (3 x velikost fázového napětí). Příklad: Nejvyšší očekávaný příkon spotřebičů činí 22 080 W. Velikost hlavního jističe před elektroměrem = 22 080 / (3 x 230) = 22 080 / 690 = 3×32 A.

Eventuální změnu jističe konzultujte se svým distributorem, kontakty najdete níže.

Platba za jistič ve všech oblastech

Kromě velikosti přístroje před elektroměrem rozhoduje ještě distribuční sazba, zvolená podle napájených spotřebičů. Většina domácností spadá do kategorie D02d, protože obvykle odeberou významné množství energie, ale elektřinou převážně nevytápí ani neohřívají vodu.

Platba za jistič podléhá státnímu dozoru. Je určovaná Energetickým regulačním úřadem, stejně jako všechny odvody distributorům, kteří provozují elektrické vedení.

Většina České republiky (ČEZ Distribuce)

Majorita má přednost. Začneme většinou České republiky, kde elektrickou energii rozvádí společnost ČEZ Distribuce (telefon 800 850 860, web). Výjimkou jsou jižní lokality a také Praha, jak uvidíme níže.

Měsíční platba za jistič v regionu ČEZ (většina ČR), v Kč včetně 21% DPH
  D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D57d D61d
              D56d    
Jednofázový rozvod
do 25 A 25,41 66,55 75,02 111,32 71,39 141,57 164,56 164,56 41,14
nad 25 A za A 0,85 2,21 2,49 3,71 2,37 4,71 5,48 36,61 1,38
Trojfázový rozvod
do 10 A 25,41 66,55 75,02 111,32 71,39 141,57 164,56 164,56 41,14
do 16 A 41,14 106,48 119,79 177,87 113,74 226,27 262,57 263,78 66,55
do 20 A 50,82 133,10 150,04 222,64 141,57 281,93 329,12 329,12 82,28
do 25 A 64,13 165,77 187,55 278,30 177,87 353,32 411,40 411,40 104,06
do 32 A 81,07 212,96 239,58 356,95 227,48 451,33 526,35 526,35 131,89
do 40 A 101,64 266,20 298,87 445,28 284,35 565,07 658,24 676,39 165,77
do 50 A 127,05 332,75 373,89 557,81 355,74 706,64 822,80 1016,40 206,91
do 63 A 159,72 418,66 470,69 701,80 447,70 889,35 1035,76 1493,14 260,15
nad 63 A za A 2,54 6,64 7,48 11,14 7,10 14,12 16,44 4,14
do 80 A 2470,82
do 100 A 4561,70
do 125 A 8609,15
do 160 A 17577,67
nad 160 A za A 109,86

Kolik stojí velmi vysoký rezervovaný příkon? Například měsíční plat za jistič velikosti 3×65 A v distribučním regionu ČEZ Distribuce, se sazbou D02d spočítáme následovně: plat za jistič do 3×63 A + (2 x plat za jistič nad 3×63 A za každý 1 A) = 418,66 + (2 x 6,64) = 431,94 Kč včetně DPH.

Jih (EG.D neboli E.ON)

Pokračujeme druhým největším regionem. Jde o kraje Jihočeský, Vysočina (bez Havlíčkobrodska), Jihomoravský, Zlínský (bez Vsetínska) a navíc ještě o Prostějovsko. Zde působí E.ON, respektive jeho nová dceřiná distribuční společnost EG.D (telefon 800 22 55 77, web).

Měsíční platba za jistič v regionu EG.D (jih ČR), v Kč včetně 21% DPH
  D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D57d D61d
              D56d    
Jednofázový rozvod
do 25 A 22,99 64,13 73,81 118,58 70,18 139,15 154,88 154,88 49,61
nad 25 A za A 0,75 2,13 2,44 3,97 2,32 4,65 5,18 37,51 1,67
Trojfázový rozvod
do 10 A 22,99 64,13 73,81 118,58 70,18 139,15 154,88 154,88 49,61
do 16 A 36,30 101,64 117,37 189,97 111,32 222,64 248,05 248,05 79,86
do 20 A 44,77 128,26 146,41 238,37 139,15 278,30 310,97 309,76 100,43
do 25 A 56,87 159,72 183,92 297,66 174,24 348,48 388,41 387,20 125,84
do 32 A 72,60 204,49 234,74 381,15 222,64 446,49 497,31 496,10 159,72
do 40 A 89,54 255,31 292,82 476,74 278,30 557,81 621,94 632,83 200,86
do 50 A 112,53 319,44 366,63 595,32 348,48 696,96 776,82 945,01 250,47
do 63 A 141,57 402,93 462,22 750,20 439,23 878,46 978,89 1384,24 315,81
nad 63 A za A 2,25 6,39 7,33 11,91 6,97 13,94 15,54 5,01
do 80 A 2279,64
do 100 A 4192,65
do 125 A 8644,24
do 160 A 18007,22
nad 160 A za A 112,54

Praha (PREdistribuce)

A nakonec přijíždíme do hlavního města. Pražskou distribuční soustavu provozuje PREdistribuce (telefon 800 823 823, web).

Měsíční platba za jistič v regionu PRE (Praha), v Kč včetně 21% DPH
  D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D57d D61d
              D56d    
Jednofázový rozvod
do 25 A 25,41 61,71 68,97 111,32 65,34 129,47 150,04 162,14 32,67
nad 25 A za A 0,83 2,07 2,29 3,73 2,18 4,33 5,00 32,10 1,10
Trojfázový rozvod
do 10 A 25,41 61,71 68,97 111,32 65,34 129,47 150,04 162,14 32,67
do 16 A 39,93 99,22 110,11 179,08 104,06 208,12 239,58 260,15 53,24
do 20 A 49,61 124,63 136,73 223,85 130,68 260,15 300,08 324,28 66,55
do 25 A 62,92 154,88 171,82 279,51 163,35 325,49 375,10 405,35 82,28
do 32 A 79,86 198,44 219,01 358,16 208,12 416,24 479,16 519,09 105,27
do 40 A 100,43 248,05 274,67 447,70 260,15 520,30 600,16 657,03 131,89
do 50 A 125,84 310,97 343,64 559,02 325,49 649,77 750,20 993,41 165,77
do 63 A 157,30 390,83 431,97 704,22 410,19 819,17 945,01 1464,10 208,12
nad 63 A za A 2,50 6,21 6,86 11,18 6,52 13,00 14,99 3,30
do 80 A 2426,05
do 100 A 4484,26
do 125 A 8801,54
do 160 A 15405,72
nad 160 A za A 96,29
Levnější tarif najdete přes kalkulačku!
Štítky: ,