Platba za jistič: Kolik nás stojí rezervovaný příkon?

Kdo je připojený k síti, toho čeká platba za jistič, protože má zamluvenou „svoji“ energii.


20. 4. 2015

Autor

analytik

Za devatero horami a devatero řekami, a ještě mnohem dál pokračuje energetická soustava kabelů a drátů. Například elektrické vedení nízkého napětí, které křižuje Českou republiku, by třikrát obtočilo rovník zeměkoule! Někdo samozřejmě musí provoz takového systému financovat, a proto existuje platba za jistič.

I kdybychom vytáhli všechny domácí spotřebiče ze zásuvky, stejně musíme odvádět měsíční paušální poplatek. Platba za jistič není beze smyslu. Dokud byt, nebo třeba opuštěná chata zůstává připojená k centrální síti, má rezervovaný určitý příkon. I malé množství zamluvené elektřiny vyžaduje technické zabezpečení.

Příští novela energetického zákona možná upraví skladbu vyúčtování tak, aby platba za jistič hrála mnohem důležitější roli.

Rezervovaný příkon a velikost jističe

Rezervace stolu v restauraci bývá bezplatná a nezávazná. Když ohlášení hosté nepřijdou, jejich místo využijí jiní zájemci, anebo zůstane více nápojů na zítřek. Ale páteřní a distribuční soustavy elektřiny nemusejí velké výkyvy ve spotřebě zvládnout.

Kdyby napětí v síti příliš kleslo, anebo stouplo, nastane „blackout“ a elektřina půjde jenom lidem, kteří mají vlastní zdroj (například solární panely nebo elektrocentrálu a benzín). Platba za jistič odráží nejvyšší možnou spotřebu, anebo přebytek konkrétního odběrného místa.

Právě přístroj umístěný před elektroměrem vypne dodávku energie, jakmile překročíme svůj maximální příděl. Pokud naopak spotřebujeme méně elektřiny, distributor neboli provozovatel soustavy musí zajistit, aby podobné přebytky nepřetížily celou síť. Náklady kompenzuje platba za jistič.

Další měsíční poplatek přidávají dodavatelé, neboli prodejci samotné energie. Tentokráte nikoli za rezervovaný příkon podle velikosti jističe (viz foto), ale za svoji administrativní práci podle vlastního ceníku.

Měsíční paušál můžeme snížit, aniž bychom zcela rušili připojení k distribuční soustavě. Jak napovídá samotný název poplatku, platba za jistič klesá se jmenovitou proudovou hodnotou přístroje před elektroměrem. Aktuální údaj najdete například ve vyúčtování za elektřinu, kontrolní výpočet provedeme podle prostého vzorečku.

  • A/ Máte jednofázový rozvod a velikost jističe začíná číslem 1 (například 1×25 A).

Minimální velikost jističe v ampérech (A) = maximální příkon všech spotřebičů ve wattech (W) / velikost fázového napětí (tj. 230 V). Příklad: Nejvyšší souhrnný příkon spotřebičů činí 5 750 W. Velikost hlavního jističe před elektroměrem = 5 750 / 230 = 1×25 A.

  • B/ Máte trojfázový rozvod a velikost jističe začíná číslem 3 (nejčastěji 3×25 A).

Minimální velikost jističe v ampérech (A) = maximální příkon všech spotřebičů ve wattech (W) / (3 x velikost fázového napětí). Příklad: Nejvyšší očekávaný příkon spotřebičů činí 22 080 W. Velikost hlavního jističe před elektroměrem = 22 080 / (3 x 230) = 22 080 / 690 = 3×32 A.

  • Eventuální změnu jističe konzultujte se svým distributorem, kontakty najdete níže.

Platba za jistič ve všech oblastech

Kromě velikosti přístroje před elektroměrem rozhoduje ještě distribuční sazba, zvolená podle napájených spotřebičů. Většina domácností spadá do kategorie D02d, protože obvykle odeberou významné množství energie, ale elektřinou převážně nevytápí ani neohřívají vodu – více ZDE.

Platba za jistič podléhá státnímu dozoru. Je určovaná Energetickým regulačním úřadem, stejně jako všechny odvody distributorům, kteří provozují elektrické vedení.

Ve většině České republiky provozuje elektrické vedení společnost ČEZ Distribuce (telefon 840 840 840, web). Výjimkou jsou jižní kraje a také Praha, jak uvidíme níže.

Měsíční platba za jistič v regionu ČEZ Distribuce (většina ČR) v Kč bez DPH 21%
D01d D02d D025d D26d D27d D35d D45d D55d D56d D61d
do 3×10 A, do 1×25 A 6 28 44 81 44 102 120 46 120 9
3×10 A, do 3×16 A 10 45 71 130 71 163 192 74 192 15
nad 3×16 A, do 3×20 A 13 57 88 162 88 204 240 92 240 19
nad 3×20 A, do 3×25 A 16 71 110 203 110 255 300 116 300 24
nad 3×25 A, do 3×32 A 20 91 141 259 141 236 384 148 384 30
nad 3×32 A, do 3×40 A 25 113 176 324 176 408 480 185  480  38
nad 3×40 A, do 3×50 A 32 142 221 405 221 510 600 231 600 47
nad 3×50 A, do 3×63 A 40 179 278 510 278 643 756 291 756 60
nad 3×63 A za každý 1 A 0,63 2,84 4,41 8,1 4,41 10,2 12 4,62 12 0,95
nad 1×25 A za každý 1 A 0,21 0,95 1,47 2,7 1,47 3,4 4 1,54 4 0,32

Kolik stojí velmi vysoký rezervovaný příkon? Například měsíční plat za jistič velikosti 3×65 A v distribuční regionu ČEZ Distribuce, se sazbou D02d spočítáme následovně: plat za jistič do 3×63 A + (2 x plat za jistič nad 3×63 A za každý 1 A) = 179 + (2 x 2,84) = 184,68 Kč bez DPH.

Hurá na jih. V krajích Jihočeském, Vysočina (bez Havlíčkobrodska), Jihomoravském, Zlínském (bez Vsetínska) a navíc ještě na Prostějovsku technicky zajišťuje přenos elektřiny E.ON Distribuce (telefon 800 77 33 22, web).

Měsíční platba za jistič v regionu E.ON Distribuce (jih ČR) v Kč bez DPH 21%
D01d D02d D025d D26d D27d D35d D45d D55d D56d D61d
do 3×10 A, do 1×25 A 3 25 38 78 38 87 99 46 99 13
3×10 A, do 3×16 A 5 40 60 125 60 139 158 74 158 20
nad 3×16 A, do 3×20 A 6 50 76 156 76 174 198 92 198 25
nad 3×20 A, do 3×25 A 8 63 95 195 95 218 248 116 248 32
nad 3×25 A, do 3×32 A 10 81 121 250 121 278 317 148 317 40
nad 3×32 A, do 3×40 A 13 101 151 312 151 348 396 185 396 50
nad 3×40 A, do 3×50 A 16 126 189 390 189 435 495 231 495 63
nad 3×50 A, do 3×63 A 20 159 238 491 238 548 624 291 624 79
nad 3×63 A za každý 1 A 0,32 2,52 3,78 7,8 3,78 8,7 9,9 4,62 9,9 1,26
nad 1×25 A za každý 1 A 0,11 0,84 1,26 2,6 1,26 2,9 3,3 1,54 3,3 0,42

V Praze spravuje distribuční soustavu PREdistribuce (telefon 840 550 055, web).

Měsíční platba za jistič v regionu PREdistribuce (Praha) v Kč bez DPH 21%
D01d D02d D025d D26d D27d D35d D45d D55d D56d D61d
do 3×10 A, do 1×25 A 6 28 41 81 41 90 99 46 99 6
3×10 A, do 3×16 A 10 45 66 130 66 144 158 74 158 10
nad 3×16 A, do 3×20 A 13 57 82 162 82 180 198 92 198 13
nad 3×20 A, do 3×25 A 16 71 102 203 102 225 248 116 248 16
nad 3×25 A, do 3×32 A 20 91 131 259 131 288 317 148 317 20
nad 3×32 A, do 3×40 A 25 113 164 324 164 360 396 185 396 25
nad 3×40 A, do 3×50 A 32 142 205 405 205 450 495 231 495 32
nad 3×50 A, do 3×63 A 40 179 258 510 258 567 624 291 624 40
nad 3×63 A za každý 1 A 0,63 2,84 4,1 8,1 4,1 9 9,9 4,62 9,9 0,63
nad 1×25 A za každý 1 A 0,21 0,95 1,37 2,7 1,37 3 3,3 1,54 3,3 0,21
Štítky: ,