ČEPS

ČEPS je akciovou společností, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu na území České republiky. Společnost ČEPS, a. s., dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů v České republice. ČEPS, a. s., dále zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí. Zásady působnosti společnosti ČEPS, a. s., jako provozovatele přenosové soustavy jsou zakotveny v dokumentu Číst více


13. 10. 2011

Autor

ČEPS je akciovou společností, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu na území České republiky. Společnost ČEPS, a. s., dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů v České republice. ČEPS, a. s., dále zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí. Zásady působnosti společnosti ČEPS, a. s., jako provozovatele přenosové soustavy jsou zakotveny v dokumentu Kodex přenosové soustavy.

Hlavní úkoly společnosti ČEPS

Hlavním úkolem ČEPS, a. s., je zajištění přenosu elektřiny a udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. ČEPS, a. s., se také stará o údržbu, obnovu a rozvoj zařízení přenosové soustavy. Dalším úkolem společnosti ČEPS, a. s., je udržování mezinárodní spolupráce v rámci elektrizačních soustav.

Společnost ČEPS zajišťuje vydávání EIC kódů

Od roku 2004 plní společnost ČEPS, a. s., funkci lokálního vydavatele EIC kódů pro Českou republiku. EIC kódy jsou součástí systému identifikace vyvinutého pro potřeby evropského trhu s elektřinou a plynem, a staly se tak významným příspěvkem k funkčnímu integrovanému evropskému trhu.

Štítky: