ČEPS provozuje páteřní elektrickou síť. Za 137 Kč/MWh

Z největších elektráren vedou dráty nejvyššího napětí, aby přes monumentální stožáry dopravily elektřinu do regionů. Jde o takzvanou přenosovou, neboli páteřní elektrickou soustavu, kterou provozuje státní akciová společnost ČEPS. Od domácností dostává 113,53 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu, takže po zdanění zaplatíte 137,37 Kč/MWh.


6. 1. 2022

Autor

Střešní solární panely bývají napojeny přímo na spotřebitele, protože svým výkonem uspokojí maximálně jedno odběrné místo. Ale velké jaderné reaktory, uhelné nebo plynové elektrárny slouží mnoha domácnostem a firmám. Svoji produkci posílají nejdříve do páteřní přenosové soustavy (PS), o kterou pečuje společnost ČEPS a.s. V otevřené tuzemské krajině proto vídáme, jak přes kolosální stožáry vedou tlusté elektrické dráty – a jakmile přijdeme blíže, slyšíme jejich bzučení.

Česká páteřní přenosová soustava

Kdybychom celou infrastrukturu maximálně roztáhli, propojila by Lisabon a Jekatěrinburg, tedy nejzápadnější a nejvýchodnější metropoli evropského kontinentu. V české přenosové soustavě přitom panuje extrémní napětí: 400 kilovoltů (v souhrnné délce 3 867 kilometrů), 220 kV (1 824 km) a 110 kV (84 km). Díky tomu dosahuje potřebného výkonu, ale zároveň snižuje svůj elektrický proud, aby minimalizovala svoje přenosové ztráty. * Celá Česká republika spotřebuje zhruba 81 terawatthodin elektrické energie/rok, přičemž páteřní přenosovou soustavou úspěšně projde 65 TWh/rok a navzdory důkladné izolaci odtud předčasně „unikne“ 1 TWh/rok.

Přenosová soustava, systémové služby, ČEPS a.s.

Dráty vedou přes gigantické stožáry, které mají svá jména: Kočka, Dunaj, Soudek, Delta, Čenda neboli Vertikál a Portál. Součástí přenosové soustavy jsou také rozvodny a jejich transformátory, odkud elektrickou energii přebírají regionální distributoři.

Stožáry vysokého napětí

ČEPS a.s. patří do evropské sítě

Provozovatelé strategické infrastruktury potřebují licenci, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Zatímco páteřní plynovody byly svěřeny zahraničním investorům, elektrickou přenosovou soustavu kontroluje státní akciovka – ČEPS. Přepravuje energii z velkých elektráren do regionálních distribučních soustav, případně na státní hranici. Přitom spolupracuje se svými zahraničními protějšky, jakožto členka evropské sítě přenosových elektrických soustav (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E).

ČEPS musí dodržovat určité standardy, které schvaluje Energetický regulační úřad. Požadované parametry (napětí, frekvence), ale také krizové plány jsou popsány v Kodexu přenosové soustavy. Státní akciovka zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, aby předešla eventuálnímu přetížení a výpadku. Mezitím každému novému odběrnému místu přiděluje unikátní identifikační kód: EIC (Energy Identification Code).

Systémové služby za 137,37 Kč/MWh

Hovoříme o fascinující fyzice, odpovědné práci, ale také o byznysu. ČEPS a.s. prodává svoje licencované služby, průběžně investuje do svěřené přenosové soustavy a přitom tržbami přesahuje 28 miliard Kč/rok. Prostřednictvím svého jediného akcionáře, Ministerstva průmyslu a obchodu, ohlásila předloňský zisk 3,4 miliardy Kč.

Pokud odebíráte elektřinu z centrální distribuční soustavy, na tomto hospodářském výsledku máte svůj podíl. Vaše domácnost nebo firma platí provozovateli přenosové soustavy za každou megawatthodinu elektrické energie, kterou spotřebuje: 113,53 Kč/MWh bez DPH, respektive 137,37 Kč/MWh včetně daně z přidané hodnoty. V ceníku či na souhrnné faktuře tuto položku najdete jako „systémové služby“.

* Ohmův zákon: P = U x I, tedy výkon = napětí x proud. Takže vyšším napětím snížíme elektrický proud a přenosové ztráty, ale přitom dosáhneme potřebného výkonu.

Zdroj doprovodných grafik: ČEPS a.s.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *