Distributor elektřiny

Distributor elektřiny je nedílnou součástí pomyslného řetězce, jehož prostřednictvím se elektrická energie dostává z elektrárny až ke koncovému zákazníkovi. Prvním článkem tohoto řetězce je elektrárna, která elektrickou energii vyrábí. Elektřina pak z elektrárny putuje přenosovou soustavou („dráty“), kterou v ČR vlastní ČEPS a.s. Dalším článkem jsou místní regionální distributoři – ti si přenosovou soustavu pronajímají od ČEPS a zajišťují Číst více


26. 8. 2010

Autor

Distributor elektřiny je nedílnou součástí pomyslného řetězce, jehož prostřednictvím se elektrická energie dostává z elektrárny až ke koncovému zákazníkovi. Prvním článkem tohoto řetězce je elektrárna, která elektrickou energii vyrábí. Elektřina pak z elektrárny putuje přenosovou soustavou („dráty“), kterou v ČR vlastní ČEPS a.s. Dalším článkem jsou místní regionální distributoři – ti si přenosovou soustavu pronajímají od ČEPS a zajišťují distribuci elektřiny v krajích. V jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka.

Distributoři elektřiny v České republice

Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to, že v konkrétním regionu vždy dodává elektřinu jen jeden distributor). Z toho vyplývá, že distributoři jsou daní a na rozdíl od dodavatele elektřiny (obchodníka) si distributora vybrat nemůžeme.

Ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě působí jako distributor ČEZ, v Praze zajišťuje dodávky PRE a v jižních Čechách a Moravě společnost E.ON.

Poplatky za distribuci elektřiny

Poplatky za distribuci elektřiny, které zákazník zaplatí, jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Ceny za distribuci jsou usměrňovány proto, že v této oblasti neexistuje konkurence (na konkrétním území působí vždy jeden distributor). ERÚ určuje ceny za distribuci formou cenových rozhodnutí. Poplatky za distribuci jsou všude víceméně stejné, liší se ale tarif od tarifu.

Za co distributor elektřiny zodpovídá

Distributoři elektřiny, kteří jsou oprávněni v jednotlivých krajích zajišťovat přenos elektřiny k zákazníkovi, jsou povinni zajišťovat co největší spolehlivost těchto dodávek. Distributorské společnosti proto musí pravidelně provádět kontroly elektrického vedení a údržbové prohlídky, zvyšující kvalitu pravidelných dodávek. Pokud dojde k výpadku dodávek elektrické energie nebo k poničení elektrického vedení, je distributor povinen co nejdříve vše navrátit do původního stavu a dodávky elektřiny obnovit.

Štítky: , , ,