Distributor elektřiny: telefonní čísla, e-maily, kontakty

Elektrický proud přivádějí k tuzemským spotřebitelům akciové společnosti ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Každá má svěřené určité území, kde provozuje nutnou infrastrukturu. Pokud potřebujete připojit do sítě nový dům, ve vaší ulici nejde proud, nebo nefunguje elektroměr, pomůže vám místní distributor elektřiny.


13. 8. 2021

Autor

V přírodě, i v průmyslové lidské civilizaci mají komplexní systémy rozvětvenou strukturu. Květy berou vláhu ze stonku nebo kmene, krev proudí tepnami a potom vlásečnicemi, na dálnice navazují klidnější silnice… Podobně vypadá také elektrické vedení.

  1. Elektrárny posílají svoji produkci do páteřní přenosové soustavy, kterou provozuje státní akciová společnost ČEPS. Tam panuje nejvyšší napětí (až 400 000 voltů).
  2. Jakmile elektřina proteče hraniční rozvodnou a transformátorem, klesne její napětí. Přejde do regionální distribuční soustavy, o kterou pečuje místní distributor.
  3. Elektřina pokračuje přes další trafostanice, aby napětí postupně kleslo na spotřebitelskou úroveň (230 V). A nakonec doputuje do našich elektrických zásuvek.

Od připojení po odečet vaší spotřeby

Distributor provozuje elektrické vedení, které prochází vaším městem nebo obcí. Napojuje a propojuje jednotlivá odběrná místa – domácnosti, firmy a instituce. Kromě pouličních drátů a lokálních trafostanic spravuje taky elektroměry. Takže pokud potřebujete připojit do sítě novou stavbu, chcete jinou distribuční sazbu nebo hlavní jistič, ve vašem sousedství nejde proud, anebo byste rádi nahlásili svoji spotřebu, pomůže vám distributor elektřiny. Ale zatímco páteřní přenosovou soustavu ovládá jediná akciovka, nyní musíme kouknout na mapu.

Regionální distribuční společnosti

Distribuční soustava (území, regiony) elektřiny, noční proud

Většinu tuzemského území rozsvěcuje ČEZ Distribuce a.s. (respektive její matka ČEZ a.s.). Na jihu rozvádí elektřinu EG.D a.s. (německý E.ON) – jde o Jihočechy, Vysočinu (bez Havlíčkobrodska), Jihomoravany, Prostějovsko a Zlínský kraj (bez Vsetínska). V Praze a nedalekých Roztokách zasahuje PREdistribuce a.s. (Pražská energetika a.s.). Každá jmenovaná akciová společnost dostala výhradní licenci od Energetického regulačního úřadu, a proto má ve svěřeném regionu monopol na svoje distribuční služby.

Kontakty na ČEZ, EG.D a PRE: telefonní číslo, e-mail a adresa (ulice, PSČ)

  • ČEZ Distribuce: 800 850 860, info@cezdistribuce.cz, Děčín (Teplická 874/8, 405 02)
  • EG.D: 800 22 55 77, info@egd.cz, Brno (Lidická 1873/36, 602 00)
  • PREdistribuce: 800 550 055, info@predistribuce.cz, Praha 5 (Svornosti 3199/19a, 150 00)

Distributor elektřiny není nejlevnější

Kdybychom roztáhli českou přenosovou soustavu, vedla by přes celý evropský kontinent, a ještě trochu dál. ČEZ, EG.D a PRE však provozují daleko delší infrastrukturu, která by po rovníku pětkrát obtočila celou zeměkouli. Distributoři ostatně dostávají největší podíl ze souhrnné ceny, kterou platíme za elektřinu: kolem 40 %. Distribuční poplatky každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad: v Kč/MWh (podle spotřeby) a Kč/měsíc (podle rezervované kapacity).

Pokud prodáte svoje elektrospotřebiče a požádáte distributora, aby vám nainstaloval menší hlavní jistič, pravděpodobně ušetříte. Raději však zrevidujte firmu, od které kupujete samotnou elektrickou energii. Takzvané „dodavatele“ můžete měnit, aniž byste se museli stěhovat. Někteří jsou o polovinu levnější, nežli jiní, takže chytrá domácnost pohodlně ušetří přes 4 600 Kč/rok.

Štítky: , , , ,

Komentáře

6 thoughts on “Distributor elektřiny: telefonní čísla, e-maily, kontakty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *