Ceny plynu, srovnání, m3, 2023


  • Porovnání dodavatelů ve všech regionech České republiky
  • Garantujeme úsporu pro 95 % domácností
  • Odběratelé plynu s námi ušetří průměrně 2 000 Kč
  • Změna dodavatele probíhá ZDARMA, formality vyřídíme za vás
porovnat ceny plynu

Cena plynu vzniká jako kompromis mezi obchodní nabídkou a vaší poptávkou. Mezi jednotlivými produkty (ceníky a smluvními podmínkami) tedy můžete vybrat, a tak ušetřit nemalé peníze. Potřebné informace najdete na našem portále:


Cena plynu, rozdělená na 10 desetin

Celková cena plynu obsahuje několik různých poplatků, které odvádíte za spotřebu (podle odebraného počtu kilowatthodin), ale také paušálně (za každý měsíc, podle zvoleného produktu a kapacity, kterou máte rezervovanou v plynovodní síti). Vaše peníze si následně rozděluje trojice subjektů, placená za související služby (v závorce vždycky uvedeme, kolik kdo dostává ze souhrnné částky):

Tyto všechny poplatky hradíte prostřednictvím jednoho vyúčtování, a proto každoroční faktura za plyn obsahuje nejen základní shrnutí, ale také složitější tabulky a rozbory.

(více o složení cen plynu)


Převod m3 na MWh

Váš regionální distributor musí pečlivě přepočítávat, kolik energie bylo v každém kubíku, který vám plynovodem doručil. Orientačně můžeme uvést: 1 m3 zemního plynu = asi 10,68 kilowatthodin (kWh) neboli 0,01068 megawatthodin (MWh) energie. V konkrétním případě však záleží na proměnlivém chemickém složení této komodity, respektive na nalezišti, ze kterého palivo pochází. A důležitou roli hraje také aktuální teplota ve vaší domovské lokalitě nebo nadmořská výška vašeho odběrného místa.


Změna dodavatele plynu

Dodavatele (respektive prodejce), od něhož kupujete energii, můžete svobodně a bezplatně vyměnit. Prakticky jde o pouhou formalitu, protože plynovody spravuje jiná společnost – distributor. Změna dodavatele obvykle probíhá ve dvou krocích:

  • ukončíte smlouvu se stávajícím prodejcem a
  • uzavřete smlouvu s novým prodejcem.

Dobrému dodavateli můžete dát plnou moc, aby všechno potřebné vyřídil za vás. Předtím však porovnejte ceny, ideálně také obchodní podmínky a zákaznický servis, abyste věděli, jestli změnou opravdu vyděláte. Potřebné žebříčky a analýzy najdete na našem portále.

(více o změně dodavatele)


Srovnání cen plynu v roce 2023

Vybírat můžete mezi desítkami dodavatelů, kteří nabízejí stovky produktů, tedy různých ceníků a obchodních podmínek. Podle aktuálního srovnání ušetříte až 5 % celkové ceny, pokud začnete zemní plyn kupovat výhodněji. Prozíravý odběratel tedy ročně uspoří řádově stokoruny, ale spíše tisícikoruny, podle spotřeby.

(více o srovnání dodavatelů plynu)


Tarify plynu

Cena závisí na regionu, vybraném dodavateli, konkrétním produktu a také na spotřebě. Čím větší máte odběr, tím méně zaplatíte za jednotku energie (jde o jakousi množstevní slevu), ale naopak utratíte více za měsíční paušální poplatky (protože v plynovodní síti zaberete objemnější prostor). Výsledný tarif zkrátka záleží na mnoha proměnných. Proto raději ušetřete čas, a využijte naši kalkulačku, abyste dostupné nabídky srovnali během chvilky!

(více o ceně plynu)


Cena plynu může stoupnout kdykoli

Dodavatelé mezi sebou soutěží, kdo bude nejlevnější a nejsympatičtější, a proto zdražují málokdy. Koncová cena plynu stoupá obvykle jednou ročně, na začátku ledna.

Obchodníci však mohou zdražit nebo změnit jiné smluvní podmínky prakticky kdykoli – a vy v takovém případě smíte okamžitě odejít ke konkurenci. Ale pozor na termíny! Pokud vás dodavatel informuje o změně nejpozději 30. den přede dnem její účinnosti, smíte ho bezproblémově vyměnit nejpozději 10. den přede dnem její účinnosti.

Jak už bylo řečeno, hledáme nejvýhodnější kompromis mezi vaší poptávkou a tržní nabídkou. Zároveň však připomeňme, že hovoříme o neobnovitelném fosilním palivu, jehož zdroje jsou omezené. Tržní hodnota zemního plynu proto do značné míry závisí na ropě, na jejíž výkyvy ovšem reaguje opožděně. Zlevňuje-li černé zlato“, dříve nebo později bude lacinější také druhé fosilní palivo. A naopak, kvůli dražší ropě pravděpodobně stoupne cena zemního plynu.

(více o aktuálních cenách plynu)