Kolik stojí kWh elektřiny, plynu a dalších energií?

Energie letos zdražuje o jednotky procent. Porovnejme, kolik stojí elektřina a plyn, které jsou měřené v kWh! Ale přidáme taky vodu nebo benzín.


8. 1. 2020

Autor

Energie proudí všude kolem nás. Pulsuje ve větru, vodě, Zemi, a koneckonců také uvnitř nás – živých organismů. Abychom mohli spočítat, kolik stojí energie peněz, musíme znát její konečnou podobu a vyčíslit její množství. Například elektřina má jinou tržní hodnotu, než dřevo nebo plyn, i když nás třeba zahřejí úplně stejně.

Asi nejpoužívanější energetickou jednotkou je 1 kWh (kilowatthodina), kterou spotřebujete, když pro vás hodinu pracuje přístroj s výkonem 1 kilowatt. V každodenním životě nemusíme fyzikální názvosloví hlouběji rozebírat. Každý elektrospotřebič nese energetický štítek, kde najdeme jeho denní nebo roční spotřebu. Abyste měli maximální komfort, my pro vás sledujeme, kolik stojí kWh konkrétní energie!

Kolik stojí kWh fyzické lidské práce, kterou může vykonávat stroj?
Asi 63krát více než elektřina.

Pračka

Kolik stojí elektřina, plyn a teplo

O titul nejlevnější palivo“ soutěží uhlí a dřevo. Obě suroviny bývají účtované v hmotnostních nebo objemových jednotkách. Kolik stojí kWh jejich energie, zjistíme teprve po započítání výhřevnosti. Vychází cena kolem koruny za kilowatthodinu, přirážku očekávejme za dovoz, a navíc nějaký čas strávíme manuálním přikládáním tradičních paliv do kamen. Samozásobování mají naprogramované moderní kotle na pelety, které patří do podobné cenové relace, jako uhlí a palivové dřevo.

Většinu tuzemských domácností spíše zajímá, kolik stojí kilowatthodina plynu a teplárenského tepla. Stoupáme tedy ke 2 Kč/kWh. Přesná cena zemního plynu a také elektřiny však závisí na vybraném dodavateli, kterého najdete v kalkulačce! Následující tabulka může děsit sdělením, průměrně kolik stojí kWh proudu. Avšak na rozdíl od fosilních paliv (černého a hnědého uhlí, ropy a zemního plynu), elektrickou energii můžeme vyrábět, a proto má pravděpodobně perspektivnější budoucnost.

Kolik stojí kWh

Forma a zdroj energieCena
Teplo z uhlí0,96 Kč
Teplo ze dřeva1,00 Kč
Teplo z pelet1,26 Kč
Teplo ze zemního plynu1,67 Kč
Teplo z teplárny2,15 Kč
Elektřina z centrální sítě5,80 Kč
Elektřina z benzínové elektrocentrály16,00 Kč
Energie z lidské práce364,00 Kč

Pozn.: Počítáme s 4,52 Kč/kg uhlí, výhřevností 17 MJ/kg; 1 114 Kč/m3 sypaného dřeva, hmotností 500 kg/m3, výhřevností 8 MJ/kg; 6 Kč/kg pelet, výhřevností 17 MJ/kg; domácí spotřebou plynu 10 000 kWh/rok; předběžnými cenami tepla pro loňský rok; domácí spotřebou elektřiny 2 500 kWh/rok, v sazbě D02d; spotřebou benzínové elektrocentrály 0,5l/kWh a cenou benzínu 32 Kč/litr; všechny ceny jsou kompletní (včetně daní) a průměrné, pro koncového spotřebitele.

Kolik stojí benzín a voda

Velkoobchodní burza reaguje na bezpočet proměnných, bývá náladová jako příslovečné počasí. Klíčové postavení ovšem zaujímá ropa, která leckdy určuje hodnotu dalších komodit. Jejím zpracováním získáváme například naftu, asfalt nebo benzín. Kolik stojí jedna kilowatthodina na konci celého procesu? Celkem dost, domácí benzínová elektrocentrála vyprodukuje kWh energie asi za 16 Kč! Benzín pro spalovací automobil vyjde 4krát draž, než elektřina pro elektromobily.

PRŮMĚRNÉ CENY
Kolik stojí elektřina
5,80 Kč/kWh
Kolik stojí plyn
1,67 Kč/kWh
Kolik stojí voda
0,09 Kč/litr
Kolik stojí benzín
32 Kč/litr

Voda a oheň (benzín, zemní plyn, pelety, teplárna)

Voda do našeho srovnání zdánlivě nezapadá. Za litr zaplatíme zanedbatelných 9 haléřů, a hlavně nepatří mezi běžná paliva, měříme ji pouze objemovými jednotkami. Pomiňme tedy otázku, kolik stojí kWh.

Molekula vody má však svoje místo v diskusích o uskladňování elektřiny. Přebytečnou elektrickou energií lze od kyslíku oddělovat vodík, a ten následně použít k výrobě syntetického (umělého) zemního plynu. Testovaná metoda dostala anglický název power to gas (P2G), volně přeloženo energie do plynu. Voda je uhlím budoucnosti,“ snil o téže technologii už Jules Verne. Od teorie bývá k praxi daleko. Ovšem žíznivý člověk nám poví, že voda má ze všech vyjmenovaných komodit vůbec nejvyšší hodnotu, bez ohledu na aktuální skutečnost, kolik stojí kWh čehokoli na burze.

Kolik stojí kWh lidské práce?

Od mladší doby kamenné, kdy naši předkové většinou zanechali kočování a začali usedle obdělávat polnosti, umějí lidé celkem efektivně čerpat energii živé přírody. Od průmyslové revoluce“ dokážeme poměrně účinně přeměňovat také sílu nerostů. Ale kolik stojí kWh našeho vlastního fyzického úsilí, pokud si zrovna nepomáháme uhlím ani ropou?

Za svoji životní úroveň vděčíme přírodě, ze které získáváme mnohonásobky svojí fyzické práce. Na každého moderního člověka tedy vlastně připadají stovky až tisíce energetických otroků“ – tento expresivní, ale trefný termín najdeme v odborné i populární literatuře. Jde nejenom o samotná paliva, ale také třeba o výkonné a užitečné stroje, kupříkladu o motorky.

Motorky (kolik stojí kWh energie, elektřiny nebo plynu?)

Dělník celodenní těžkou prací vyprodukuje kolem 1,92 kilowatthodiny energie, přičemž potřebuje sníst například 0,6 kg slaniny nebo 0,8 kg čočky. Následně je v České republice odměněný minimálně 699 Kč. Fakta jsou takříkajíc tvrdá. V našem modelovém příkladě stojí kWh tělesné lidské práce 364 Kč, což je mnohonásobně více, než tržní hodnota přírodních energetických zdrojů. Díky tomu zůstává vstupní investice“ levnější. Minimální mzda pokryje celodenní porci čočky za hodinu, ekvivalentní příjem slaniny za 2 hodiny.

Štítky: , , , , , , , , ,