Vysoký tarif


26. 8. 2010

Autor

Elektřinu, kterou koncový zákazník odebírá, nakupuje vždy od dodavatele v rámci konkrétného produktu, který je buď jednotarifový, nebo dvoutarifový.

Jednotarifová sazba předznamenává, že za odebíranou elektřinu platíte stále stejnou částku 24 hodin denně. V rámci dvoutarifové sazby platíte za elektřinu během dne různou cenu: střídá se vysoký tarif (kdy za elektřinu platíte vyšší cenu) a nízký tarif (kdy za elektřinu platíte nižší cenu).

Vysoký vs. nízký tarif

Vysoký tarif (VT) je sazba za elektřinu, která platí několik hodin během dne a střídá se s dobou platnosti nízkého tarifu (NT). Množství hodin, během nichž je odebíraná elektřina účtována ve vysokém tarifu, je dáno konkrétním tarifem, který domácnost využívá. Cena, kterou zaplatíte za odebranou elektřinu ve vysokém tarifu, je, jak už jeho název napovídá, vyšší než cena, kterou zaplatíte během platnosti tarifu nízkého.

Vysoký tarif v jednotarifových a dvoutarifových sazbách

Ne všechny produkty dodavatelských společností jsou postaveny na střídání obou tarifů. Sazby D01d a D02d, které jsou určeny pro domácnosti s malou a střední spotřebou elektřiny, využívají pouze tarifu vysokého. U dalších sazeb D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d a D61d se však střídá vysoký a nízký tarif.

Doba platnosti vysokého a nízkého tarifu se navíc u jednotlivých sazeb liší. Např. u sazeb D25d a D26d platí vysoký tarif 16 hodin denně a nízký tarif 8 hodin denně.

Štítky: