Distribuční soustava

Česko je rozdělené na distribuční soustavy pro rozvod plynu a elektřiny. Kam patří vaše bydliště?


7. 9. 2014

Autor

Distribuční soustava pro zemní plyn je systém vedení plynu z předávacích stanic ke koncovým uživatelům. Je tvořena plynovody a dalšími souvisejícími technickými zařízeními.

Distribuční soustava pro elektřinu je vzájemně propojený soubor zařízení a vedení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy (nebo ze zdrojů do ní zapojených) ke koncovým uživatelům. Nedílnou součástí distribuční soustavy jsou její řídící, ochranné, zabezpečovací a informační systémy. Distribuční soustava je zařízení s napětím až 110 kV (tedy 110 000 voltů, přičemž v domácí elektrické zásuvce bývá 230 voltů).

Distribučních soustavy plynu

Provozovatelem distribuční soustavy může být fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci plynu, tj. oprávnění k přepravě plynu distribuční soustavou.

Do října 2013 bylo 6 distribučních soustav plynu, ale RWE GasNet se spojila s Východočeskou, Jihomoravskou a Severomoravskou plynárenskou (VČP Net, JMP Net, SMP Net), jež též patřily do skupiny RWE.

V ČR působí na svých vymezených územích tito provozovatelé distribučních soustav:

  • E.ON Distribuce, s.r.o. (Jihočeský kraj)
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (hlavní město Praha)
  • RWE GasNet, s.r.o. (většina České republiky, tedy celé ostatní území)

Distribuční soustavy elektřiny

Provozovatelem distribuční soustavy může být fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny, což je oprávnění k dopravě elektřiny distribuční soustavou.

V ČR působí ve svém vymezeném území tito provozovatelé distribučních soustav:

  • PRE Distribuce, a.s. (hlavní město Praha a Roztoky u Prahy)
  • E.ON Distribuce, a.s. (Jihočeský kraj, Vysočina bez Havlíčkobrodska, Jihomoravský kraj a Prostějovsko, Zlínský kraj bez Vsetínska)
  • ČEZ Distribuce, a. s. (většina České republiky, tedy celé ostatní území)
Štítky: , , , , ,