D56d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D56d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D56d 22 hodin denně.

Sazbu D56d si mohou sjednat domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo.

Komu je sazba D56d určena

Dvoutarifová sazba D56d je určena domácnostem, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo uvedené do provozu od 1. 4. 2005. (Příbuzná sazba D55d je pak určena pro domácnosti s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005.)

Aby domácnost získala sazbu D56d, musí pro vytápění využívat tepelné čerpadlo, které kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného domu. Další podmínkou je pak nutnost zajištění technického blokování tepelného čerpadla v době platnosti vysokého tarifu. K tomu se používá Hromadné dálkové ovládání (HDO), na něž je spotřebič napojen. Splnění podmínek odběratel prokazuje revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla.

D55d: Platnost vysokého a nízkého tarifu

Platnost nízkého tarifu v sazbě D56d je minimálně 22 hodin denně a tento čas může být rozdělen maximálně do 7 samostatných úseků, přičemž žádný z nich nesmí být kratší než 1 hodina. Souvislá délka platnosti vysokého tarifu nesmí být delší nežli 1 hodina denně.

Štítky: