D56d: Distribuční sazba s nejdelším nízkým tarifem

Domácnosti, které zavčas investovaly do tepelného čerpadla, mohou odebírat zlevněnou elektřinu – denně minimálně 22 hodin! Mají totiž právo na distribuční sazbu D56d.


6. 10. 2020

Autor

Fosilní paliva se pomalu stávají minulostí, potřebujeme nějaké alternativy. Podle české státní koncepce budou ropné produkty, černé a hnědé uhlí nahrazeny především jadernou energií, obnovitelnými a druhotnými zdroji (odpady, provozním teplem apod.). Ovšem jestli chceme zachovat svoji životní úroveň, potřebujeme také chytré technologie.

Podporujeme tepelná čerpadla

Například elektrické přímotopy a akumulačky sice mají minimální ztráty, ale postrádají přidanou hodnotu. Přijatou elektřinu prostě jenom přemění na teplo, nic víc. Zatímco elektrické tepelné čerpadlo mezitím ještě využívá energii okolního prostředí (vzduchu, země, vody), takže vlastně každou spotřebovanou kilowatthodinu několikanásobně vrátí: z 1 kWh elektřiny vyrobí 2 až 5 kWh tepla!

Domácnosti, které investovaly do tepelných čerpadel, jsou proto dlouhodobě podporovány. Mají nárok na speciální „distribuční sazbu“ (odběratelskou kategorii), kde dostávají slevu na přepravu elektrické energie. Přesněji řečeno, většinou odebírají elektřinu ve zvýhodněném „nízkém tarifu“, pouze občas jsou přeřazeny do vyššího cenového pásma.

Domácnostem, které investovaly do tepelných čerpadel, byla původně vyhrazena distribuční sazba D55d, potom d56d a nyní D57d. První už byla zrušena, druhá není přístupná pro nové zájemce, třetí patří novostavbám.
Žárovka na trávníku, distribuční sazba D56d pro zlevněnou elektřinu do tepelných čerpadel

Zvýhodněná distribuční sazba D56d

Správce elektrické rozvodné sítě (distributor) průběžně střídá nízký a vysoký tarif, aby motivoval spotřebitele topit, nebo naopak šetřit – podle aktuálního zatížení celého systému, který musí mít stabilní napětí. Přitom dodržuje pravidla, předepsaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). V distribuční sazbě D56d platí (levnější) nízký tarif:

  • dohromady minimálně 22 hodin denně,
  • maximálně v 7 vnitrodenních úsecích,
  • pokaždé minimálně 1 hodinu (například od 0:00 do 11:30, od 12:00 do 13:30, od 14:00 do 15:00, od 15:30 do 16:30, od 17:00 do 24:00).

Distribuční sazba D56d má delší nízký tarif, než jakákoli jiná současná alternativa. Zapojení odběratelé však musejí:

  • mít tuto distribuční sazbu nejpozději od března 2016
  • mít doma nainstalované tepelné čerpadlo, jehož výkon kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu
  • zajistit samostatný přívod a měřící zařízení vytápěcí soustavy, pokud se nachází v prostorách, které slouží všem obyvatelům bytového domu
  • dovolit, aby topné elektrické spotřebiče byly dálkově blokovány, když platí vysoký (dražší) tarif; pouze kompresor tepelného čerpadla může být poháněn kdykoli

Kolik stojí samotná elektrická energie

Prozatím zapomeňme na technické detaily a úřední cenové regulace. Distribuční sazbu D56d najdeme také na volném trhu, když kupujeme samotnou elektrickou energii.

Srovnejme, jaké nabídky předkládají největší dodavatelé: ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika (PRE), innogy Energie, Bohemia Energy entity a Centropol Energy. Ceny porovnáme v distribuční sazbě D56d: ve vysokém tarifu (VT, Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, Kč/MWh) a přidáme měsíční paušál (Kč/měsíc), včetně DPH (daně z přidané hodnoty).

DodavatelSmlouvaVTNTMěsíc
BohemkaIdeál 20-22a1 511,29 1 511,29 59,29
BohemkaIdeál 20-231 571,79 1 571,79 59,29
BohemkaJubileum2 020,70 2 020,70 95,59
CentropolDůvěra2 011,02 2 011,02 89,54
CentropolMini1 954,15 1 954,15 47,19
CentropolOnline 241 692,79 1 692,79 96,80
CentropolOnline 361 729,09 1 729,09 78,65
CentropolStyl2 335,30 1 936,00 84,70
ČEZDo 1 roku1 988,01 1 941,00 89,50
ČEZNa 1 rok1 886,39 1 886,39 95,59
ČEZNa 2 roky1 862,19 1 862,19 95,59
ČEZNa 3 roky1 837,99 1 837,99 95,59
ČEZNeurčito1 886,39 1 886,39 95,59
ČEZSoláry1 875,50 1 875,50 84,70
ČEZZelená1 922,69 1 922,69 95,59
ČEZZTP1 718,20 1 718,20 59,29
E.ONNa 1 rok2 939,00 2 237,00 90,00
E.ONNa 2 roky2 760,00 2 101,00 90,00
E.ONNa 3 roky3 000,00 2 283,00 104,00
innogyČEZ 1.1 840,41 1 840,41 95,59
innogyČEZ 2.1 798,06 1 798,06 95,59
innogyČEZ 3.1 755,71 1 755,71 95,59
innogyE.ON 1.2 608,76 1 985,61 89,54
innogyE.ON 2.2 549,47 1 939,63 89,54
innogyE.ON 3.2 488,97 1 894,86 89,54
innogyPRE 1.1 775,07 1 518,55 95,59
innogyPRE 2.1 733,93 1 483,46 95,59
innogyPRE 3.1 694,00 1 448,37 95,59
PREEko2 311,10 1 994,08 95,59
PREYello2 009,00 2 009,00 72,60

innogy rozděluje svoji hlavní produktovou řadu Optimal podle distribučních území (ČEZ, E.ON, PRE) a časového období (1. až 10., 11. až 20., 21. až 30. měsíc).

Štítky: , , , , , , , , ,