Informace o řazení produktových nabídek


Jako srovnávač Vám umožníme zobrazení nabídek na základě Vámi zadaných parametrů v poptávkovém formuláři. V případě řazení produktových nabídek dochází k zobrazování v pořadí podle ceny (typicky od nejlevnější nabídky), nebo podle našeho doporučení (doporučené řazení). V rámci doporučeného řazení zohledňujeme celou řadu parametrů, v závislosti na Vámi vložených údajích do poptávkového formuláře. Mezi parametry určující pořadí zobrazovaných nabídek tak nepatří pouze předpokládaná výše úspory za časové období (kde úsporou je rozdíl ceny daného produktu a ceny Vašeho stávajícího produktu), ale i další kvalitativní možnosti zobrazovaných produktů, uzpůsobené na míru Vaší poptávce. Jde o celou řadu ukazatelů, které neustále sledujeme napříč trhem. V případě srovnání nabídek pojištění se může jednat zejména (nejen) o konkrétní druh připojištění v rámci pojistného produktu, výše limitu pojistného plnění a dalších. V případě energií může rozhodovat např. garance ceny dodávaných služeb. U telco produktů pracujeme s podmínkami jednotlivých tarifů a v případě úvěrů zohledňujeme vedle úrokové sazby také další ukazatele.

Jednotlivým parametrům přiřazujeme významnost 1-10, přičemž čím vyšší hodnota, tím větší význam pro řazení nabídek. O pořadí nabídek tedy rozhoduje námi udělená významnost. Tu se snažíme nastavit takovým způsobem, aby pokud možno co nejvíce reflektovala požadavky zájemce. V okamžiku zobrazení seřazených nabídek však ještě nemusíme ve všech případech mít od zájemce všechny potřebné informace. V rámci doporučeného řazení nabídek není využita placená reklama ani jinak zvýhodněné pořadí nabídek. Jednotliví dodavatelé služeb, které srovnáváme nebo zprostředkováváme (např. pojišťovny, dodavatelé energií a telekomunikačních služeb, banky, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů apod., dále jen „skuteční dodavatelé“) jsou jako třetí osoby i skutečnými dodavateli takových služeb. Za plnění smluvních povinností mezi Vámi a skutečnými dodavateli jsou v plném rozsahu odpovědni právě skuteční dodavatelé. My však v plném rozsahu odpovídáme za srovnání nebo zprostředkování nabídek (ve vztahu k Vám) v souladu s platnou legislativou.

S doporučeným řazením v rámci webové prezentace nám pomáhá automatizované rozhodování a toto doporučené řazení je pouze informativním a představuje první náhled na dostupné možnosti. Parametry určující doporučené řazení pečlivě aktualizujeme, aby vždy pokud možno nabízelo co nejlepší poměr ceny a kvality konkrétního produktu. V každém případě ale máte možnost zvolit produkt, který Vám nejvíce vyhovuje a našeho zobrazeného doporučení se nemusíte držet. Naši specialisté jsou připraveni pomoci Vám Vaše potřeby prodiskutovat a najít a zvolit takový produkt, který splní Vaše očekávání.