Nízký tarif


26. 8. 2010

Autor

Elektřinu, kterou koncový zákazník odebírá, nakupuje vždy od dodavatele v rámci konkrétného produktu, který je buď jednotarifový, nebo dvoutarifový.

Jednotarifový produkt předznamenává, že za odebíranou elektřinu platíte stále stejnou částku 24 hodin denně. V rámci dvoutarifového produktu platíte za elektřinu během dne různou cenu: střídá se vysoký tarif (kdy za elektřinu platíte vyšší cenu) a nízký tarif (kdy za elektřinu platíte nižší cenu).

Nízký tarif: Doba jeho platnosti se liší

Platnosti nízkého a vysokého tarifu tedy využívají pouze dvoutarifové produkty. Například u sazby D01d či D02d pro malou a střední spotřebu se setkáte pouze s tarifem vysokým. U ostatních produktů – D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d a D61d – však platí střídavě i nízký tarif. Jak je to ale s dobou jeho platnosti?

Doba platnosti nízkého tarifu se liší u každého produktu. Pouze u sazby D61d (určené především pro chataře a chalupáře) je pevně stanovena na celý rok od pátečních 12 hodin do nedělních 22 hodin. U dalších sazeb ale doba platnosti nízkého tarifu funguje jinak – jde vždy o počet hodin za den, kdy nízký tarif platí. Především je u každé sazby určeno, kolik hodin denně musí být elektřina v nízkém tarifu dodávána. Je to buď 8, 12, 16, 20 nebo 22 hodin podle konkrétního typu sazby. Dobu platnosti nízkého tarifu si pak distributor rozděluje do několika časových úseků během dne.

Nízký tarif má různé nastavení

Sazby, které využívají střídání platnost vysokého a nízkého tarifu jsou určené domácnostem, které elektřinu využívají, kromě klasického svícení a chodu domácích spotřebičů, také pro vytápění či ohřev vody. Například pro domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo, je určena sazba D56d, v níž platí nízký tarif 22 hodin denně. Během zbývajících dvou hodin denně je pak spotřebič zablokován, aby nedocházelo k účtování vyšších poplatků za odběr elektřiny během platnosti tarifu vysokého.

Štítky: