Voda, vodné, stočné 2015


Víte, kolik platíte za vodu? Jaké bude vodné a stočné v roce 2015? Na těchto stránkách najdete:

    • všechny informace o cenách vody
    • kolik za vodu platíme v jednotlivých městech ČR
    • jak se tvoří cena vody
    • jak neplýtvat vodou a ušetřit

Cena vody: co ji tvoří v roce 2015

Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou označované jako vodné a stočné.

  • Vodné je platba za odebranou vodu a její distribuci (dodávku).
  • Stočné je platba za odvedení odpadní vody a její čištění.

Cena vodného a stočného je stanovována jednou ročně (obvykle k 1. lednu) a až na výjimky platí jednotně pro všechny zákazníky v daném regionu (tzv. tarifní oblasti). Znamená to tedy, že například pro všechny zákazníky Pražských vodovodů a kanalizací platí stejné ceny.

Cenu vody do určité míry ovlivňuje stát. Vodárenské společnosti totiž při určování cen vody vycházejí z cenového výměru Ministerstva financí. Mohou si však do ceny vody započítat náklady spojené s distribucí vody i takzvaný přiměřený zisk.


Cena vody se liší: Kde je nejlevněji?

Ceny vody se v jednotlivých městech a obcích České republiky liší. V současné době platí za vodu nejméně obyvatelé Krnova, Klatov a České Třebové. Nejdražší vodu naopak z kohoutku stáčí lidé na Sokolovsku, v Táboře a Hradci Králové. Průměrná cena vody je 81,04 korun za m3. Zajímá vás, kolik platíte za vodu ve vašem městě? Více o aktuálních cenách vody čtěte zde.