Voda, vodné, stočné 2024


Víte, kolik platíte za vodu? Jaké bude vodné a stočné v roce 2024? Na těchto stránkách najdete:

    • všechny informace o cenách vody
    • kolik za vodu platíme v jednotlivých městech ČR
    • jak se tvoří cena vody
    • jak neplýtvat vodou a ušetřit

Cena vody: co ji tvoří v roce 2024

Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou označované jako vodné a stočné.

  • Vodné je platba za odebranou vodu a její distribuci (dodávku).
  • Stočné je platba za odvedení odpadní vody a její čištění.

Cena vodného a stočného je stanovována jednou ročně (obvykle k 1. lednu) a až na výjimky platí jednotně pro všechny zákazníky v daném regionu (tzv. tarifní oblasti). Znamená to tedy, že například pro všechny zákazníky Pražských vodovodů a kanalizací platí stejné ceny.

Cenu vody do určité míry ovlivňuje stát. Cenotvorbu totiž usměrňuje Ministerstvo financí svým cenovým výměrem. Místní vodárenská společnost vám může naúčtovat svoje náklady a svůj přiměřený zisk. Někteří vodohospodáři fakturují odběratelům dvousložkové vodné a stočné: za vodoměr + za každý spotřebovaný kubík.


Cena vody se liší: Kde je nejlevněji?

Ceny vody se v jednotlivých vesnicích, městysech a městech České republiky liší. V současné době platí relativně nízké vodné a stočné domácnosti v Humpolci, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě nebo Brně. Poměrně drahá voda teče z vodovodních kohoutků v Kladně, Mělníku, okresu Plzeň-sever nebo v Praze. Průměrná souhrnná cena vodného a stočného je 113 korun za m3. Zajímá vás, kolik zaplatíte ve vašem bydlišti? Více o aktuálních cenách vody čtěte zde.