Cena vody: Vodné a stočné

Za vodu platíme vodné a stočné. Co to znamená a jaké další složky může cena mít? Kolik stojí vodné a stočné letos?


5. 3. 2015

Autor

Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí. Vodnéstočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru Ministerstva financí, který je upravován vždy k 1. lednu pro následující kalendářní rok. Cena vodného a stočného je většinou stanovována jednou za rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Mezi tuzemskými regiony jsou propastné rozdíly. Na Sokolovsku stojí kubík vody skoro třikrát více, než v Krnově!

Co to je vodné a stočné?

  • Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.
  • Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou polovinu z celkové ceny vody.
Průměrná cena vody je 81,04 koruny za kubík (m3).
Vodárny si připočítávají NÁKLADY a ZISK:
Při stanovení nové ceny si vodárny k vodnému a stočnému započítávají také oprávněné náklady a přiměřený zisk.
1. Oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr Ministerstva financí. Ten říká, které náklady mohou být započítány do kalkulace (např. obnova vodovodů a kanalizací, odpisy vodohospodářského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod). Z těchto položek vychází více než 40 % celkové ceny.
2. Přiměřený zisk zahrnutý do kalkulace vodného a stočného může meziročně růst maximálně o 5 %, jak stanovilo Ministerstvo financí s účinností od roku 2013. Marže je odvozována z nákladů, které jsou provozovateli vodárenské infrastruktury zpravidla proplaceny podle předešlého bodu.
Výše ceny vody je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.

 

Vodné, stočné a paušály za vodoměr

Vyúčtování za vodu je od roku 2002 stanovováno jednosložkovou nebo dvousložkovou formou. Ve většině tuzemských regionů odběratelé platí jenom za svoji spotřebu vody. Ovšem některé obce závaznou vyhláškou stanovily, že nebude účtováno jenom vodné a stočné, ale také paušální poplatky závislé na velikosti vodoměru.

  • Jednosložková forma: Cena závisí jenom na spotřebě, je tedy pohyblivá. Množství odebrané vody vynásobíme cenu vodného, množství vypuštěné odpadní vody vynásobíme cenou stočného, a v součtu dostaneme konečné vyúčtování (samozřejmě musíme vždycky započítat DPH ve výši 15 %).
  • Dvousložková forma: K pohyblivé ceně, která záleží na množství odebrané a vypuštěné vody, musíme připočíst ještě pevný paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. Tato druhá, fixní složka vyúčtování je dána velikostí používaného vodoměru. Podle vyhlášky z roku 2001 pevná složka vodného a stočného pro běžnou domácnost nesmí překročit jednosložkovou cenu za 30 m3. Například pokud za přivedení 30 m3 vody zaplatíte 900 Kč, fixní složka vodného nesmí přesáhnout 900 Kč. Více o dvousložkové ceně vody čtěte ZDE.
Co obsahuje FAKTURA za vodné a stočné?
Faktura za vodné a stočné chodí obvykle jednou ročně. Ve vyúčtování za vodu bývají následující údaje:

  • základní platba za spotřebované množství vody
  • celkově uhrazené zálohy
  • výsledná částka doplatku nebo přeplatku

Jestliže v průběhu fakturovaného období došlo třeba k výměně vodoměru, změně ceny či cenové kategorie, jsou tyto údaje na faktuře také vypsány.

Přehled cen vodného a stočného

Původně dotoval cenu vody plošně stát, ale to bylo roku 1994 zrušeno. Vodné a stočné zůstávaly řadu let stejné, přestože provozní náklady stále rostly. Po zrušení dotací ze strany státu došlo ke skokovému zdražení. Vodovodní a kanalizační soustava stále není dostatečně modernizovaná, kvůli novým chemikáliím jsou navíc nutné investice do čističek, tudíž vodné i stočné pravděpodobně dále poroste.

Platby za vodu však v rodinném rozpočtu nadále tvoří v průměru kolem 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostupnosti. Průměrná cena vody je v současnosti 81,04 Kč/m3.

REGIONÁLNÍ CENY vodného a stočného 2015
Oblast vodné v Kč
(přivedení m3)
stočné v Kč
(odvedení m3)
vodné + stočné
(celková cena/m3)
zdražení v %
(oproti loňsku)
Krnov 22,43 19,55 41,89 2,89
Klatovy a další obce (Vodospol) 32,74 24,11 56,85 -1,04
Klatovy a další obce (Šumavské VaK) 33,48 27,93 61,41 0,60
Česká Třebová 32,54 29,1 61,64 5,10
Vysoké Mýto 34,32 33,43 67,75 3,04
Havlíčkův Brod 36,6 31,72 68,32 0,00
Trutnov 37,12 32,49 69,61 9,30
Jindřichův Hradec 34,50  27,44  71,71 0,00
Kroměříž 35,06 36,82 71,88 3,25
Náchod 36,57 35,81 72,38 1,94
Karlovy Vary 36,03 27,73  72,55 0,00
Svitavy 33,66 38,99 72,65 4,72
Dvůr Králové n. L. 27,14 45,6 72,74 0,00
Přerov 42 31 73,00 1,39
Uherské Hradiště 38,87 34,27 73,14 1,40
Hodonín 30,00 36,41  73,94 5,2
Brno 36,1 38,36 74,46 2,00
Ostrava (Ostravské VaK) 36,59 38,05 74,64 1,10
Příbram 52,23 23,14 75,37 0,00
Moravskoslezský kraj (bez Ostravy) 39,56 36,66 76,22 4,28
Písek 37,48 39,24 76,72 0,79
Rakovník 41,14 35,75 76,89 2,68
Vsetín 44,97 32,2 77,17 1,98
Český Krumlov 34,16  37,87  77,55 -0,02
Praha 44,71 32,94 77,65 2,39
Šumperk 39,1 39,7 78,8 0,00
České Budějovice 39,72  31,82  79,22 -0,4
Pardubice 35,2 44,8 80,00 0,00
Nymburk 39,68 41 80,68 1,00
Prachatice 31,82  42,01  80,79 0,71
Rychnov nad Kněžnou 40,6 40,4 81,00 1,40
Prostějovsko 42,46 39,39 81,85 4,80
Olomoucko 38,81 43,47 82,28 2,50
Znojmo 44,57 38,77 83,34 3,50
Cheb 39,68 43,7 83,38 5,07
Vyškov 43,03 41,15 84,18 5,65
Kutná Hora 40,85 35,29 84,59 4,55
Třebíč 49,81 35,92 85,73 2,30
Břeclav 40,94 45,08 86,02 4,00
Zlínsko 43,6 42,52 86,12 0,50
Mladá Boleslav 45,43 41,4 86,83 7,96
Jihlava 52,3 35,41 87,71 0,00
Strakonice 54,556 33,224 87,78 6,90
Plzeň – město 55,98 33,42 89,40 0,00
Chrudim 43,15 36,33 89,55 1,83
Žďár nad Sázavou 51,2 38,7 89,90 1,70
Blansko, Boskovice 44,39 46,38 90,77 0,90
Beroun 52,21 38,64 90,85 2,63
Kladno, Mělník, Slaný 53,24 39,68 92,92 15,00
Rokycany 55,01 38,42 93,43 0,00
Severní Čechy 49,2 46,83 96,03 3,90
Turnov 51,9 45,95 97,85 1,95
Plzeň – Sever 62,69 36,28 98,97 7,96
Hradec Králové 43,63 44,44 107,89 2,95
Tábor 47,51 45,78 111,04 1,08
Sokolovsko 43,95 40,97 121 -0,3

Pozn.: Ceny vodného a stočného jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %. V červeně zvýrazněných lokalitách není součet vodného a stočného roven celkové ceně za m3, protože jsou tam účtované navíc ještě paušální poplatky za vodoměr; těmto regionům se podrobněji věnujeme ZDE. Zdroj: Redakčně opravená a doplněná data Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR); komplexní analýzu vodného a stočného pro rok 2015 najdete ZDE.

Štítky: ,