Cena vody: Vodné a stočné

Za vodu platíme vodné a stočné. Co to znamená a jaké další složky může cena mít? Kolik stojí vodné a stočné letos?


5. 3. 2015

Autor

Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí. Vodnéstočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru Ministerstva financí, který je upravován vždy k 1. lednu pro následující kalendářní rok. Cena vodného a stočného je většinou stanovována jednou za rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Mezi tuzemskými regiony jsou propastné rozdíly. Na Sokolovsku stojí kubík vody skoro třikrát více, než v Krnově!

Co to je vodné a stočné?

 • Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.
 • Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou polovinu z celkové ceny vody.
Průměrná cena vody je 81,04 koruny za kubík (m3).
Vodárny si připočítávají NÁKLADY a ZISK:
Při stanovení nové ceny si vodárny k vodnému a stočnému započítávají také oprávněné náklady a přiměřený zisk.
1. Oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr Ministerstva financí. Ten říká, které náklady mohou být započítány do kalkulace (např. obnova vodovodů a kanalizací, odpisy vodohospodářského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod). Z těchto položek vychází více než 40 % celkové ceny.
2. Přiměřený zisk zahrnutý do kalkulace vodného a stočného může meziročně růst maximálně o 5 %, jak stanovilo Ministerstvo financí s účinností od roku 2013. Marže je odvozována z nákladů, které jsou provozovateli vodárenské infrastruktury zpravidla proplaceny podle předešlého bodu.
Výše ceny vody je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.

 

Vodné, stočné a paušály za vodoměr

Vyúčtování za vodu je od roku 2002 stanovováno jednosložkovou nebo dvousložkovou formou. Ve většině tuzemských regionů odběratelé platí jenom za svoji spotřebu vody. Ovšem některé obce závaznou vyhláškou stanovily, že nebude účtováno jenom vodné a stočné, ale také paušální poplatky závislé na velikosti vodoměru.

 • Jednosložková forma: Cena závisí jenom na spotřebě, je tedy pohyblivá. Množství odebrané vody vynásobíme cenu vodného, množství vypuštěné odpadní vody vynásobíme cenou stočného, a v součtu dostaneme konečné vyúčtování (samozřejmě musíme vždycky započítat DPH ve výši 15 %).
 • Dvousložková forma: K pohyblivé ceně, která záleží na množství odebrané a vypuštěné vody, musíme připočíst ještě pevný paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. Tato druhá, fixní složka vyúčtování je dána velikostí používaného vodoměru. Podle vyhlášky z roku 2001 pevná složka vodného a stočného pro běžnou domácnost nesmí překročit jednosložkovou cenu za 30 m3. Například pokud za přivedení 30 m3 vody zaplatíte 900 Kč, fixní složka vodného nesmí přesáhnout 900 Kč. Více o dvousložkové ceně vody čtěte ZDE.
Co obsahuje FAKTURA za vodné a stočné?
Faktura za vodné a stočné chodí obvykle jednou ročně. Ve vyúčtování za vodu bývají následující údaje:

 • základní platba za spotřebované množství vody
 • celkově uhrazené zálohy
 • výsledná částka doplatku nebo přeplatku

Jestliže v průběhu fakturovaného období došlo třeba k výměně vodoměru, změně ceny či cenové kategorie, jsou tyto údaje na faktuře také vypsány.

Přehled cen vodného a stočného

Původně dotoval cenu vody plošně stát, ale to bylo roku 1994 zrušeno. Vodné a stočné zůstávaly řadu let stejné, přestože provozní náklady stále rostly. Po zrušení dotací ze strany státu došlo ke skokovému zdražení. Vodovodní a kanalizační soustava stále není dostatečně modernizovaná, kvůli novým chemikáliím jsou navíc nutné investice do čističek, tudíž vodné i stočné pravděpodobně dále poroste.

Platby za vodu však v rodinném rozpočtu nadále tvoří v průměru kolem 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostupnosti. Průměrná cena vody je v současnosti 81,04 Kč/m3.

REGIONÁLNÍ CENY vodného a stočného 2015
Oblast vodné v Kč
(přivedení m3)
stočné v Kč
(odvedení m3)
vodné + stočné
(celková cena/m3)
zdražení v %
(oproti loňsku)
Krnov 22,43 19,55 41,89 2,89
Klatovy a další obce (Vodospol) 32,74 24,11 56,85 -1,04
Klatovy a další obce (Šumavské VaK) 33,48 27,93 61,41 0,60
Česká Třebová 32,54 29,1 61,64 5,10
Vysoké Mýto 34,32 33,43 67,75 3,04
Havlíčkův Brod 36,6 31,72 68,32 0,00
Trutnov 37,12 32,49 69,61 9,30
Jindřichův Hradec 34,50  27,44  71,71 0,00
Kroměříž 35,06 36,82 71,88 3,25
Náchod 36,57 35,81 72,38 1,94
Karlovy Vary 36,03 27,73  72,55 0,00
Svitavy 33,66 38,99 72,65 4,72
Dvůr Králové n. L. 27,14 45,6 72,74 0,00
Přerov 42 31 73,00 1,39
Uherské Hradiště 38,87 34,27 73,14 1,40
Hodonín 30,00 36,41  73,94 5,2
Brno 36,1 38,36 74,46 2,00
Ostrava (Ostravské VaK) 36,59 38,05 74,64 1,10
Příbram 52,23 23,14 75,37 0,00
Moravskoslezský kraj (bez Ostravy) 39,56 36,66 76,22 4,28
Písek 37,48 39,24 76,72 0,79
Rakovník 41,14 35,75 76,89 2,68
Vsetín 44,97 32,2 77,17 1,98
Český Krumlov 34,16  37,87  77,55 -0,02
Praha 44,71 32,94 77,65 2,39
Šumperk 39,1 39,7 78,8 0,00
České Budějovice 39,72  31,82  79,22 -0,4
Pardubice 35,2 44,8 80,00 0,00
Nymburk 39,68 41 80,68 1,00
Prachatice 31,82  42,01  80,79 0,71
Rychnov nad Kněžnou 40,6 40,4 81,00 1,40
Prostějovsko 42,46 39,39 81,85 4,80
Olomoucko 38,81 43,47 82,28 2,50
Znojmo 44,57 38,77 83,34 3,50
Cheb 39,68 43,7 83,38 5,07
Vyškov 43,03 41,15 84,18 5,65
Kutná Hora 40,85 35,29 84,59 4,55
Třebíč 49,81 35,92 85,73 2,30
Břeclav 40,94 45,08 86,02 4,00
Zlínsko 43,6 42,52 86,12 0,50
Mladá Boleslav 45,43 41,4 86,83 7,96
Jihlava 52,3 35,41 87,71 0,00
Strakonice 54,556 33,224 87,78 6,90
Plzeň – město 55,98 33,42 89,40 0,00
Chrudim 43,15 36,33 89,55 1,83
Žďár nad Sázavou 51,2 38,7 89,90 1,70
Blansko, Boskovice 44,39 46,38 90,77 0,90
Beroun 52,21 38,64 90,85 2,63
Kladno, Mělník, Slaný 53,24 39,68 92,92 15,00
Rokycany 55,01 38,42 93,43 0,00
Severní Čechy 49,2 46,83 96,03 3,90
Turnov 51,9 45,95 97,85 1,95
Plzeň – Sever 62,69 36,28 98,97 7,96
Hradec Králové 43,63 44,44 107,89 2,95
Tábor 47,51 45,78 111,04 1,08
Sokolovsko 43,95 40,97 121 -0,3

Pozn.: Ceny vodného a stočného jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %. V červeně zvýrazněných lokalitách není součet vodného a stočného roven celkové ceně za m3, protože jsou tam účtované navíc ještě paušální poplatky za vodoměr; těmto regionům se podrobněji věnujeme ZDE. Zdroj: Redakčně opravená a doplněná data Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR); komplexní analýzu vodného a stočného pro rok 2015 najdete ZDE.

Štítky:,

 • Čtvrtečka Miroslav

  klamete lidi-děkuji pane stát–v Táboře stojí 1 m3 vody 186 kč celkem včetně DPH

  • Petr Woff

   Kubík vody v Táboře sice může stát přesně 186 Kč, ale stejně tak tam může stát kapka vody 2 234 Kč. V Táboře totiž musí odběratel kromě klasického vodného a stočného odvádět ještě pevný (paušální) poplatek podle velikosti vodoměru, nejméně právě 2 234 Kč, i když nespotřebuje ani ň. Ale průměrná cena za m3 „kohoutkové vody“ je necelých 104 Kč, když vydělíme celkovou finanční sumu odvedenou všemi odběrateli na vodném+stočném+paušálu celkovou regionální spotřebou vody. Jinak státu netřeba děkovat, vodárenství je přednostně záležitostí místních samospráv a místního obyvatelstva. http://www.cenyenergie.cz/dvouslozkova-cena-vody-kde-je-povinny-pausalni-poplatek-za-vodomer/

 • Petra Kaplanová

  Dobrý den. Může požadovat zahrádkářská kolonie vodné? Voda je užitková v nádrži s čerpadlem,

  Děkuji

  • Petr Woff

   Rozhodující je znění smlouvy, na základě které vodu odebíráte. Pokud smlouva zakládá odběratelovu povinnost platit poplatek nazvaný „vodné“, musí jej platit.

 • Miloslav Kužel

  Dobrý den,
  bydlím v obci Chuderov, která sousedí s městem Ústí nad Labem. V této obci platí, že vodu nám dodává společnost Veolia (Sčvak), ale kanalizaci vlastní soukoromá společnost (firma DN-servis). Tudíž někomu jinému platíme za vodné a někomu jinému za stočné. Jenomže mně se zdá, že je to stočné příliš vysoké a sice 65,39 Kč a utvrzuje mě v tom i Vaše tabulka, kde je cena pro Severní Čechy 46,83 Kč. Vím, že v plynárenství a energetice existují obdoběn lokální distributoři a ti přijímají cenu nadřezeného distributora, případně jsou levnější a když chtějí být dražší, musí jim to uznat ERÚ, na základě prokazatelných nákladů. Jak je to prosím se stočným. Má nárok tato společnost na vyšší cenu, lze to někde dohledat, že jim ji nějaký úřed schválil?
  Ještě mi není jasné, jak mi změří velikost odběru, když nikde nemají vlastní měření.
  Děkuji za odpověď

  • Petr Woff

   Dobrý den, pane Kuželi, bydlíte v moc pěkné obci. Leží v Českém středohoří, anebo se geograficky pletu? 🙂

   V plynárenství a elektroenergetice musejí regionální distributoři (u Vás
   je to ČEZ Distribuce a RWE GasNet) tvrdě vyjednávat s Energetickým
   regulačním úřadem, kolik smějí vybírat od odběratelů za provoz infrastruktury (potrubí nebo drátů). Tito distributoři zároveň vlastní plynoměry a elektroměry. Firma, od které kupujete například elektřinu (takzvaný „dodavatel“) tedy zjistí Vaši spotřebu energie právě díky distributorovi a jeho zaměstnancům, kteří chodí příslušné měřidlo „odečítat“.

   Předpokládám, že ve Vaší obci podobně funguje odečítání vodoměru. Majitel vodoměru sdělí údaj jiné firmě, která provozuje zbytek vodárenské infrastruktury (tedy zřejmě kanalizaci). Zde http://www.chuderov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5473&id_dokumenty=1840 v Zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Chuderov ze dne 26. 6. 2013 čtu: „Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu čistírny odpadních vod a kanalizace Chuderov lokalita III. ČOV bude pronajmuta firmě DN Servis do 31. 12. 2022 za částku 1 000,– Kč ročně. ČOV zůstane v majetku obce Chuderov.“ A dále z diskuse ze zasedání: „p. Stejskal – počítáme, že v září se převezme ta druhá ČOV, kterou si také pronajme DN Servis.“

   Zajímavé je, že v rozpočtu obce na rok 2014 http://www.chuderov.cz/schvaleny-rozpocet-na-rok-2014/d-1952/query=voda&p1=1014 plyne z čistírny odpadních vod (ČOV) do obecní kasy příjem 150 000 Kč: To neodpovídá výše uvedenému nájmu 1 000 Kč ročně. Doporučuji zeptat se přímo na Vašem obecním úřadě, případně vyžádat si přesné znění smlouvy mezi Chuderovem a firmou DN Servis. Jak sám uvádíte, Vámi placené stočné je poměrně vysoké. Ovšem ačkoli stát reguluje například růst zisků vodárenských obchodních společností, samosprávy mají významné pravomoci a cena v konkrétní lokalitě závisí mj. na přírodních podmínkách. Tzn. pokud jsou například nejbližší přijatelné vodní zdroje moc hluboko, anebo je čištění odpadních vod velmi náročné kvůli nadměrné přítomnosti nečistot, poměrně vysoké vodné nebo stočné „nikdo nahoře“ nesníží.

   • Miloslav Kužel

    Děkuji, co se obce týče, tak jste se nespletl. Chápu-li ale celou věc správně, tak cena stočného může být u nás významně navýšena i z důvodu, že nájemní smlouva na provoz čističky, je celkem nevýhodná, tudíž si to společnost, která ji provozuje místo majitele dává do nákladů. Kdyby tedy odvod obci byl 1000 Kč, mohla by provozovatelská společnost snížit cenu stočného o 149 000 Kč. To už ale vypadá, že neplatím stočné, ale odvodné do obce, připadně jinému majiteli čističky, uvažuji-li, že čističek v obci je více a ne všechny vlastní obec.

    • Petr Woff

     Opravdu záleží na přesném znění smlouvy mezi majitelem a pronajimatelem infrastruktury. Ale je poměrně běžné, že část vodného/stočného jde od odběratele přes provozovatele k majiteli infrastruktury, tedy jinými slovy, mnohdy občan oklikou platí část vodného/stočného do obecní pokladny. Obec by pak samozřejmě měla takto získané peníze investovat například do oprav nebo údržby. Celý tenhle tok peněz je nazýván „provozní model“ a má řadu variant: Samospráva si úplně nebo částečně ponechá vodárenský majetek ve vlastnictví, ale najme si nějakou soukromou firmu na práci. Například Severočeské vodovody a kanalizace a.s. http://www.scvk.cz/akcionari-a-statutarni-organy.html patří z 50,1% francouzské Veolii a z 49,1% místním obcím, mezi nimi najdete taky Chuderov http://www.svs.cz/cz/pro_akcionare/struktura_akcionaru/

 • Veronika

  Dobrý den náš majitel nám zavedl stočné za minulý rok když jsme na to nebyly upozorněni….Voda nám odtékala do septiku o který se léta nikdo nestaral až když jjí někdo nabonzoval na životní prostředí tak se to nechalo vyvézt společností aqua servis…V lednu nám dali vyučtování kde máme platit nějakej 5000 za vodný a stočný….Máme tu čističku která nefungovala a dali jí do provozu až letos v unoru…Zajímalo by mě zda má právo po nás požadovat stočný…Děkuji

  • Petr Woff

   Dobrý den, Veroniko, zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) v § 8, odstavci 14 mimo jiného říká:

   „Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.“ http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=51549&name=274~2F2001~20Sb.&rpp=15#local-content

   To znamená, že pokud vlastník nebo provozovatel kanalizace odváděl Vaši odpadní vodu, právo na stočné má. Předběžné upozornění zřejmě netřeba. Pokud neodváděl Vaši odpadní vodu, mohli bychom mu namítnout, že právo na stočné nemá. Ovšem chápu-li dobře, Vaše řešení „septikem, o který se již léta nikdo nestará“ nebylo úplně v normě. Takže je otázka, zda stočné není lepší než nějaká pokuta. Mimochodem: Teď už u Vás v obci kanalizace funguje a její vlastník nebo provozovatel Vaši odpadní vodu kanalizací odvádí?

   • Veronika

    Dobrý den.Zde tu nemáme veřejnou kanalizaci a ani tu nikdy nebyla.Pouze ta čistička která nefungovala a opravili jí až ted v unoru.Stočné po nás chce za minulý rok.Společnost aqua servis to vyvážela v říjnu 2014.Vyšlo to majitele na nějakejch 200 000 kč.Tvrdí,že to neuhrál na to aby se to neplatilo a že to zaplatit musíme.Tak já nevím.Kanály tu nemáme,odpad teče do septiku a ze septiku do čističky a z čističky do potoka.Ale takto to začlo fungovat až letos.

    • Petr Woff

     Můžu se do případu vložit, protože bez průzkumu detailních, místních záležitostí nic víc nezjistíme. O výsledku bych napsal článek, samozřejmě bez Vašich osobních údajů. Potřeboval bych ale poslat kopii vyúčtování na adresu petr.woff@cenyenergie.cz, abych měl „v ruce“ konkrétní čísla a mohl se obrátit na subjekt, který stočné požaduje.

 • Jirka

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli náhodou nevíte, jaký typ kalkulace je použit pro výpočet ceny za vodně a stočné v Praze a kdo v Praze schvaluje předběžnou kalkulaci?
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff

   Dobrý den, Jirko, budu citovat akciovou společnost Pražské vodovody a kanalizace, která je členem nadnárodní, ve Francii sídlící korporace Veolia:

   „Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH
   Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). V konečné fázi cenu schvaluje Rada hlavního města Prahy. Pokud s ní nesouhlasí, návrh vrátí zpět PVK a dojde k novým jednáním.“

   Doplním, že jediným akcionářem Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. je Hlavní město Praha.

 • Havránek Petr

  Jak se počítá stočné když používám svoji vodu ?

  • Petr Woff

   Vtok odpadních vod do kanalizace standardně měří vodoměr. Naměřený objem vynásobíte stočným, eventuálně přičtete pevný poplatek podle velikosti vodoměru, pokud jej místní provozovatel kanalizace účtuje.

 • Irena Nováková

  Dobrý den, mohu se zeptat, zda má obec právo požadovat stočné pokud má vlastník nemovitosti vyřešenou odpadní vodu na svém pozemku, jímkou, či vsakovací jámou. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff

   Dobrý den, osobně nevidím důvod, proč by obec měla vybírat stočné, pokud „černá voda“ není odváděna do centrální kanalizace. Ale lépe bychom situaci zhodnotili, kdybyste upřesnila, o jakou obec jde. Zkusil bych najít dokument (např. obecní vyhlášku) a v něm konkrétní formulaci, která tuto povinnost obyvatelům ukládá (třeba nejde o klasické stočné, ale o nějaký obecní fond na budování čističky apod.).

   • Irena Nováková

    Dobrý den,

    děkuji za odpověď. Jedná se o středočeskou obec Brandýsek. Čistička se nachází přímo zde.

    S pozdravem. Irena Nováková.

    • Petr Woff

     Paní Nováková, smlouva o platbě stočného je na webu obce Brandýsek zde: http://www.brandysek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=928&id_dokumenty=31799
     „Odběratel je vlastníkem pozemku nebo stavby, které jsou připojeny na splaškovou kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. (…) Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele. Do doby splnění této povinnosti se odběratel specifikovaný touto smlouvou zavazuje hradit stočné dodavateli.“

     Pokud žádnou podobnou smlouvu uzavřenou nemáte, nebo pokud Váš pozemek ani dům není připojen na splaškovou kanalizaci, oznamte to dodavateli – obci Brandýsek, ať stočné hradit nemusíte.

 • Monika

  Dobrý den, mohu se zeptat má pronajímatel právo naúčtovat mi stočné v jakékoliv výši chce když „černá voda“ jde jeho kanalizací do jeho čističky odpadních vod?
  Děkuji za odpověď

  • Petr Woff

   Dobrý den, odpověď je v úvodu článku: „Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí.“ Takže vodárenská společnost libovolně zdražovat nemůže. Ke skokovým nárůstům ceny někdy dochází kvůli oprávněným nákladům – nezbytným investicím, které jsou pochopitelně zahrnovány do celkové kalkulace.

 • Sergio

  Jaký typ kalkulace je pro vodné a stočné v Praze?

  Kdo schvaluje tuto kalkulaci?
  Ve které požce a jak lze nejvíce podvádět?

  • Petr Woff

   Vodné vynásobíte počtem kubíků vody přivedených z centrální sítě a stočné vynásobíte počtem kubíků vody odvedených do centrální kanalizace. Obě položky sečtete a vynásobíte číslem 1,15, protože daň z přidané hodnoty pro vodu (a teplo) je 15 %.

   Pražské vodovody a kanalizace (PVK) upřesňují: „Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. (…) V konečné fázi cenu schvaluje Rada hlavního města Prahy. Pokud s ní nesouhlasí, návrh vrátí zpět PVK a dojde k novým jednáním.“
   Nerozumím, kdo a jak by měl podvádět. Pražští radní? Proč někoho (koho?) podezříváte?

 • emil

  dobry den chtěl bych se zeptat kolik stoji 1 kubík

  • Petr Woff

   Emile, vodné + stočné + DPH 15 % v Praze letos dělá 77,65 Kč za kubík.

 • Jiří Navrátil

  Bude možné (případně kdy) změnit dodavatele vody?

  • Petr Woff

   Pane Navrátile, pokud vím, o liberalizaci trhu s vodou z centrálních vodovodů představitelé ČR ani EU neuvažují. Technicky něco takového prakticky není možné. Zatímco elektřinu lze vyrábět na různých místech a doprava zemního plynu je poměrně levná, vodu „vyrábět“ neumíme a její cenu platíme především za údržbu infrastruktury. Tzn., vodní zdroje jsou v lokalitě většinou pevně dané (například místní nádrž, nebo ještě lépe velké podzemní zásoby, doplňované jarním táním), jejich vlastník je pevně daný a provozovatel potrubí je také pevně daný. Vybrat si, že třeba v Ostravě budu pít vodu z pražské Želivky, by vyžadovalo obrovské investice a náklady (zbudování potrubí mezi Prahou a Ostravou, jeho údržba). Lze leda splachovat a prát dešťovou vodou (existují specializované firmy, vyrábějící patřičné systémy) nebo teoreticky mít doma nějakou vlastí čističku a využívat třeba místní potok, ale to už se dostávám za hranici reality.

   • Jiří Navrátil

    Děkuji za rychlou odpověď. Doufal jsem, že pro potrubí vodní mohou platit časem obdobná pravidla jako pro potrubí plynová a elektrické dráty. Mám tedy druhou otázku: Pokud se nemohu dohodnout s PVK na obsahu smlouvy, na formě placení a na cenách, kdo je „rozhodčí orgán“ (antimonopolní úřad? Magistrát hl.m. Praha?)

    • Petr Woff

     Ministerstvo financí má na starost takzvané věcné usměrňování ceny mj. vody povrchové, vody pitné a odpadní odvedené: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/cenova-regulace/vyvoj-a-rozsah-regulace Ale v tomto ohledu věřím, že prodejci vody splňují patřičné předpisy. Jak jsem odpovídal už dříve tady ve fóru Sergiovi, Pražské vodovody a kanalizace uvádějí: „V konečné fázi cenu schvaluje Rada hlavního města Prahy. Pokud s ní nesouhlasí, návrh vrátí zpět PVK a dojde k novým jednáním.“ To potvrzují Vaši městští zastupitelé, kteří jsou asi nejvhodnějšími adresáty otázek a připomínek: „Vodohospodářskou strukturu hlavního města provozuje a. s. Pražské vodovody a kanalizace, která z tvorby ceny vychází z Cenového věstníku Ministerstva financí ČR a tu schvaluje Rada hlavního města Prahy.“ http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/voda/index.html

 • Jana Krátká

  Obec nám navrhla, že do chatové oblasti (kde mám trvalé bydliště) zavede vodu a kanalizaci. Předběžná kalkulace je odhadnutá na 50 000 za vodu a 120 000 za kanalizaci. Nejdříve se položí potrubí na vodu a po čase kanalizační. Kde zjistit, jaké jsou moje povinnosti a práva, a jaké obce. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff

   Jestli chcete vědět, zda obec nechce příliš peněz, bylo by potřeba uvést více informací, ideálně celé znění navržení smlouvy. Například vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky, stejně jako jeho povinnosti popisuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Důležitý je zde pojem „veřejné prostranství“, definovaný v zákoně o obcích. Vodovodní a kanalizační přípojce, potažmo souvislostem je věnován tento článek: http://www.cenyenergie.cz/vodovodni-a-kanalizacni-pripojka-povinnosti-vyplyvajici-z-vlastnictvi/

 • Zdeněk Jurečka

  Když mám vlastní vodu, ale budu napojený na kanalizaci v obci Blansko-Těchov. kolik budu platit stočné, tedy kolik kubíků stočného se počítá na 1 osobu?

  • Petr Woff

   Na Blanensku letos stojí stočné (poplatek za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění) 46,38 Kč/m3 včetně daně. Je lhostejno, jestli v domě bydlí 1 osoba, nebo třeba 10 osob, účet přijde dohromady na všechny kubíky (metry krychlové) vody odpuštěné do kanálu.

 • Natálie Nová

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás požádat o radu týkající se vyúčtování za vodu. Bývalý pronajímatel nám zaslal do e-mailu takové vyúčtování za 8,5 měsíců pronájmu v Plzni. Je prosím možné, že by nás vyšla voda při obývání bytu při dvou lidech na 16000Kč za 8 měsíců při průměrném používání nic nadměrného. Velice děkuji za odpověď

  • Petr Woff

   Dobrý den, ve Vámi popsaném případě vychází spotřeba kolem 350 litrů na osobu a den. To je opravdu nadměrný odběr, adekvátní pro vodníky :-). Ale abychom posoudili, zda nedošlo k chybě, museli bychom přepočítat údaje z originálu (respektive naskenované kopie) Vaší faktury, zaslané místní vodárenskou společností (částka zaslaná pouze pronajímatelem bytu samozřejmě nestačí, pan mohl bez zlého úmyslu udělat třeba překlep). Pokud vše souhlasí (vodné + stočné, to vynásobeno počtem spotřebovaných objemových jednotek vody), možností je reklamace vodoměru, o které pojednává speciální článek: http://www.cenyenergie.cz/reklamace-faktury-za-energie-elektromeru-plynomeru-a-vodomeru/

  • Natálie Nová

   Pronajímatel nám zaslal jen toto, je to dostačující? Požádala jsem ho originální výpisy prý si můžeme přijít nahlédnout k jeho účetní po předchozí domluvě. Velice Vám děkuji za odpověď jak lze toto řešit.

   • Petr Woff

    Nevím, jak jste měli přesně formulovanou nájemní smlouvu, ale originální výpis určitě zkontrolujte – kdybyste mu nerozuměli, u účetní jej zase ofoťte a vložte sem. V tomto náhledu (předpokládám, že jste jej dostala e-mailem) není ani jméno odpovědné firmy, která vyúčtování vystavila. Cena za vodné a stočné souhlasí (v Plzni celkem 89,40 Kč/m3, ale celková částka 7300,404 Kč by znamenala, že jste měli hodně nadstandardní spotřebu kolem 136 litrů/os./den (průměr tuzemských domácností je asi 87 litrů/os./den).

    Navíc pan pronajímatel přidal oddíl „Teplá voda“, který obsahuje ještě vyšší sumu a jakoby něco opomíjel. Jsou tam sčítány 2 částky (7 677,43 Kč + 1 500,277 Kč), ale není jasné, jak k nim přesně odpovědná firma dospěla.
    – Částka 7 677,43 Kč byla asi vynásobena objemem vody v m3 a cenou v Kč/m3, ale cena není uvedena.
    – Částka 1 500,277 Kč byla asi vynásobena výměrou bytu v m2 a cenou v Kč/m2, ale cena zase není uvedena.

    Taky nerozumím tomu, jak souvisí výměra bytu s cenou teplé vody. Možná tato část vyúčtování znamená celkově TEPLO, respektive teplou vodu pro vytápění prostřednictvím topení. To by ale mělo být fakturováno v energetických jednotkách – např. Kč/GJ. Klidně panu bytnému pošlete tyhle moje poznámky a otázky :-).

 • Ivana

  Dobrý den, je možné, aby si pronajímatel, respektive sdružení vlastníků bytových jednotek, připočítavalo k ceně vody nějakou částku? Např. kvůli rozpočtu nějaké investice souvisící s vodou v domě? Náš majitel tvrdí, že jim je účtován kubík vody o 30Kč dražší, než je oficiální pražská cena. Tj. místo 77,65Kč je to přes 107Kč za kubík.Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff

   Dobrý den, Ivano, myslím si, že rozhoduje přesné znění smlouvy mezi nájemníkem a pronajímatelem.

   Příklad, kdy mi připočtení nějaké „investiční“ částky dává smysl: Ve smlouvě podepíšete, že budete platit vodu pronajímateli, který pouze přeúčtuje částku fakturovanou sdružením bytových jednotek; přitom pronajímatel má se sdružením bytových jednotek uzavřenou smlouvu, že souhlasí se všemi budoucími investičními náklady.

   Příklad, kdy mi připočtení žádné „investiční“ částky smysl nedává: Ve smlouvě podepíšete, že zaplatíte jenom vodné a stočné, tak jak bude fakturované vodárenskou společností – potom bych osobně nějaké nečekané cenové přílepky neakceptoval.

   • Ivana

    Děkuji.

 • Magda Mala

  Dobrý den, chtela bych se zeptat, zda je mozne, aby pri radnem odvadeni zaloh byl nedoplatek 28 000,- za dva lidi? Jak se postupuje v pripade, ze pri odectu nejsme doma a oni se nedoatanou k meridlum, podle ceho vypocitavaji spotrebu. Velice dekuji za odpoved Mala

  • Petr Woff

   Paní Malá, sama asi tušíte, že taková částka je velmi vysoká, pokud neprovozujete třeba obecní lázně :-). Mám osobní zkušenost, že v případě aktuální nepřístupnosti vodoměru některé vodárenské společnosti počítají cenu podle spotřeby v předešlém vyúčtovacím období. Nejdříve bych reklamoval fakturu – podrobnosti včetně formuláře jsou zde: http://www.cenyenergie.cz/reklamace-faktury-za-energie-elektromeru-plynomeru-a-vodomeru/

 • Robert

  Dobry den od kdy sa plati stocne na miminko?Nakolko vodne neplatime lebo mame vlastnu studnu,Breclavsko

 • Zdeňka

  Dobrý den, jaký je stanoven paušál na stočné pro dvě osoby v rodinném domě?

 • Marie

  Dobrý den,chtěla bych vědět, jestli máme slevu, když nám odešel vnuk na internát.Máme vlastní studni a platíme pouze stočné.

 • Jana P.

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, zda je nějaká možnost, abychom platili pouze vodné ?

 • Gabriela Štursová

  Dobrý den,
  zajímá mě, zdali musím platit Královéhradecké provozní poplatky za to, že máme na stavebním pozemku vodovodní přípojku (její výstavbu jsme řádně zaplatili), nemáme žádný vodoměr, protože jsme ještě nazačali stavět. Přesto jsme dostali fakturu za vodu???
  Děkuji za odpověď. Štursová

 • Jiří

  Dobrý den, prosím, mám dotaz, jak přiměřeně alespoň trochu /spravedlivě/ rozdělit a počítat FA za stočné /náklady na veřejnou ČOV/; obec účtuje stočné zjednodušeně podle odebrané pitné vody -záznamu na vodoměru a vynásobí cenou stočného za m3. Příklad: 5-členná rodina-kdo má vlastní studnu nebo jiný zdroj vody a odebere za rok třeba jen 5 m3 pitné vody /na čaj/, jinak používá vlastní zdroj užitkové vody, kterou vypouští do obecní kanalizace, zaplatí i stočné jen za 5 m3. Stejně početná 5-členná rodina, která nemá vlastní zdroj užitkové vody a odebere 200 m3 pitné vody přes měřený vodoměr/rok platí pak stočné za 200 m3. Prakticky obě stejně početné rodiny zatěžují ČOV úplně stejným způsobem, užitková odpadní voda z vlastního zdroje zatěžuje také ČOV, ovšem jedna rodina zaplatí při ceně stočného 30,-Kč x 5= 150,-Kč celkem a druhá 200×30=6000,-Kč, rozdíl 5850 Kč ve prospěch vlastního zdroje užitkové vody. Při průměrné roční spotřebě/osobu přece není možné vypustit jen 5 m3/rok odpadní vody. Jakým způsobem postupovat v tomto případě, aby náklady byly hrazeny na osobu za stočné alespoň přiměřeně; nové RD si pak většinou budují vlastní zdroje /studna, zásobníky dešťové vody/ a tím pádem platí pouze stočné za to, co odeberou měřenou pitnou vodu přes vodoměr. Přeženu to- když si všichni vybudujeme vlastní zdroj užitkové vody a postavíme si i vlastní malou, domovní ČOV, tak nemusíme mít žádnou veřejnou obecní ČOV s neustále rostoucími obrovskými ročními náklady a tím i cenou stočného. Lze třeba počítat stočné průměrem/rok na osobu, podobně jak je to u nákladů za odpady, kdy tak běžně náklady ročním paušálem/osobu obec účtuje. Údajně tak i některé obce účtují po schválení OZ i stočné, je to tak možné nebo i běžné, případně jak postupovat při výběru stočného v uváděném příkladě, děkuji za odpověď. Pozn.: A musí platit stočné i ten, kdo není napojen na obecní kanalizaci? /nebo nemá zkolaudovanou kanalizační přípojku/. Děkuji, Jiří

 • Hana Plchová

  Dobrý den, musíme platit stočné, když nejsme napojeni na obecní kanalizaci? Máme vlastní septik.

  • Petr

   Dobrý den, vedením naší obce mi bylo odpovězeno: Pokud máte septik musíte doložit ekologickou likvidaci. Pro mě osobně to znamenalo sehnat si někoho kdo to vytáhne a odveze na čističku a dá mi papír o likvidaci, který předám k založení na obecní úřad.

 • Viliam Ondrejka

  Dobry den. Prosim o radu jak se vypocitaji celkove naklady na spotrebu vody? Vodne je 47,-Kc, stocne je 39,-Kc, cena za kubik vody je 87,-Kc. Celkove naklady na kubik vody jsou 173,-Kc za kubik vody? Je to tak spravne?

 • Bohumil Plachý

  Dostali jsme fakturu od VaK Havlíčkův Brod. Neuvedeno za co, nicméně jako doplatek za jakousi smlouvu, kterou nemáme a nepodepsali jsme. Dobrá, nebudeme se hádat, smrdí to značnou pokutou. Nicméně dostali jsme i „předpis záloh“, který vychází „z propočtu spotřeby z předchozího období“. Výše zálohy činí 700,- Kč za měsíc, což je 8.400,- Kč za rok. Zajímalo by mě jak to kdo propočítal když máme na zahradě vlastní studnu a v obci není obecní vodovod. Prosím o radu.

 • Tomas

  Dobry den,chtel bych se zeptat. Na meraku u stude vody mame napsano 00012087 m3 Je to od zacatku ledna. Nevite nahodou,jak si spocitat kolik za to zaplatim? Dekuji

 • Doležal

  Dobrý den, na chalupě mám vlastní studnu, platím jen stočné. Výše stočného mi byla stanovena na 36 m3. Na chalupě od října do dubna vůbec nejsem, ostatní měsíce tam jsem jen občas. Zdá se mi nespravedlivé platit 1 700 Kč ročně, stejně jako platí jedna trvale žijící osoba v obcí bez měření. Můžete mi poradit, co s tím udělat ????

 • František Rada

  Dobrý den.Mám vlastní studnu a bydlím v rodinném domku.Podle čeho mi obec účtuje stočné.
  Děkuji za odpověd.

 • Štěpánka Dvořáková

  Dobrý den,bydlíme v družstevním bytě a bytový dům má sice svůj vlastní septik,ale s přepadem.Jak je to prosím s placením stočného?Septik si necháváme na svoje náklady vyvážet,ale vodárny tvrdí,že musíme stočné platit,neboť je tam přepad.děkuji za odpověď