Stočné

Stočné je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění. Povinnost hradit vodné a stočné vzniká zápisem vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí, pokud z této nemovitosti vtéká do kanalizace odpadní voda. Cena stočného je usměrňovaná a odvíjí se od několika faktorů, především však od nákladů, které jsou s čištěním odpadních vod spojeny. Celková cena vody se běžně kalkuluje Číst více


26. 8. 2010

Autor

Stočné je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění. Povinnost hradit vodné a stočné vzniká zápisem vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí, pokud z této nemovitosti vtéká do kanalizace odpadní voda.

Cena stočného je usměrňovaná a odvíjí se od několika faktorů, především však od nákladů, které jsou s čištěním odpadních vod spojeny. Celková cena vody se běžně kalkuluje jako cena za vodné a stočné na dobu jednoho roku.

Faktory ovlivňující výši stočného

Od roku 1994 přestal stát plošně dotovat proces výroby, distribuce a čištění pitných vod. Došlo tak k navýšení vodného i stočného, přesto však tyto položky tvoří v rozpočtu českých domácností znatelně menší položku než platby za ostatní energie.

Do ceny stočného se promítá několik faktorů. Jedním z nich jsou náklady spojené s vodovodní infrastrukturou – opravy, nájemné apod. Často právě díky těmto výdajům cena vody roste a je možné, že do budoucna bude tento růst ještě výraznější – především díky závazku České republiky vůči Evropské unii, že stát zrekonstruuje čističky odpadních vod v několika stovkách lokalit. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu, jsou náklady na chemikálie pro čištění vody, mzdy a služby.

Stočné: Jednosložková nebo dvousložková forma

Úhrady spojené s vodným a stočným jsou zaneseny v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Stočné má buď jednosložkovou anebo dvousložkovou formu. Jednosložková forma představuje poplatek odvíjející se od množství vypouštěných odpadních vod. Dvousložková forma se skládá z pevné (paušální) částky a ceny určené za množství vypouštěných vod. Běžně se stočné hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví v obecně závazné vyhlášce formu dvousložkovou, pro niž je třeba stanovit výši paušálu.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *