Slovník


Stožár elektrického vedení
ČEPS provozuje páteřní elektrickou síť. Za 258 Kč/MWh

Z největších elektráren vedou dráty nejvyššího napětí, aby přes monumentální stožáry dopravily elektřinu do regionů. Více »

Telefonní operátorka
OTE: Kolik stojí Operátor českého energetického trhu?

Většina akciových společností patří soukromým obchodníkům, kteří chtějí vyhrávat nad konkurencí a vydělávat peníze. Na Více »

Obrys České republiky
Distribuční soustava elektřiny a plynu na mapě

Elektrické vedení a plynovody jsou pro volný trh příliš výjimečné. Energii sice můžete kupovat od Více »

Kalkulátor ERÚ
Energetický regulační úřad (ERÚ): podpora

Elektřinu a plyn můžeme nakupovat na volném trhu, který však má svoje hranice. Energetický regulační Více »

Český plynárenský svaz (ČPS): Jaký má cíl?

Český plynárenský svaz chce popularizovat energetickou komoditu, která živí jeho členy.

Konečný zákazník

Konečným zákazníkem je taková fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje elektřinu/plyn pro své vlastní využití. Více »

Oprávněný zákazník

Oprávněným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním Více »

Maloodběratel elektřiny

Za maloodběratele elektřiny bývají většinou považovány domácnosti a podnikatelé. Maloodběratel se od velkoodběratele liší jednak spotřebou Více »

Odběrné a předávací místo (OPM)

Odběrné a předávací místo (OPM) je místo napojení domácnosti (rodinný dům, byt) nebo jiného objektu (chata, Více »

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je označení pro soubor zařízení, která slouží k dálkovému řízení, resp. spínání Více »

EIC kód

EIC kód (Energy Identification Code) byl zaveden v rámci budování jednotného systému identifikace účastníků na trhu Více »

EAN kód

Kód EAN (European Article Number) je číselné označení sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa, resp. místa Více »

Rezervovaná kapacita přenosové soustavy

Samotná elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Každá Více »

Energetický zákon

Jako Energetický zákon označujeme Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích Více »

Přenosová soustava

Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Přenosová soustava Více »

Obchodník s elektřinou

Obchodník s elektřinou (nebo také dodavatel) nakupuje elektřinu za účelem dalšího prodeje. Aby mohl obchodník s elektřinou Více »

kWh

Watthodina je jednotka energie (nejčastěji elektrické). Dnes se běžně používá její násobek kilowatthodina (kWh), což Více »

Jistič

Jistič je samočinný vypínač, který má obdobnou funkci jako pojistka. Při zkratu nebo přetížení jistič Více »