Slovník


Kalkulátor ERÚ
Energetický regulační úřad (ERÚ): podpora

Elektřinu a plyn můžeme nakupovat na volném trhu, který však má svoje hranice. Energetický regulační Více »

Český plynárenský svaz (ČPS): Jaký má cíl?

Český plynárenský svaz chce popularizovat energetickou komoditu, která živí jeho členy.

Distribuční soustava

Česko je rozdělené na distribuční soustavy pro rozvod plynu a elektřiny. Kam patří vaše bydliště?

Konečný zákazník

Oprávněný zákazník

Maloodběratel elektřiny

Odběrné a předávací místo (OPM)

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

EIC kód

EAN kód

ČEPS

Rezervovaná kapacita přenosové soustavy

Energetický zákon

Přenosová soustava

Operátor trhu s elektřinou

Obchodník s elektřinou

kWh

Jistič