Jistič


26. 8. 2010

Autor

Jistič je samočinný vypínač, který má obdobnou funkci jako pojistka. Při zkratu nebo přetížení jistič přeruší elektrický obvod, aby nedošlo k poškození elektrických spotřebičů zapojených v obvodu. Přerušení obvodu nastává např. v momentu zahřátí jističe nad dovolenou teplotu, kdy jističem dlouhodobě prochází zvýšené množství proudu. Výběrem a použitím vhodného jističe (jeho velikosti) lze v domácnosti předejít poškození zapojených elektrických zařízení či úrazu elektrickým proudem. Důležitými znaky jističe jsou jmenovité napětí, pro něž je jistič určen, zkratový proud, při němž se jistič vypne, a vypínací charakteristika (rychlost v milisekundách).

Hlavní jistič

V domácnosti je velmi důležitý především tzv. hlavní jistič. Ten je zapojen v rozvaděči ještě před elektroměrem a hodnota proudu tohoto jističe udává jeho celkovou velikost, resp. zatížitelnosti spotřebiči v dané domácnosti. Tento jistič musí být viditelně označen a je nutné, aby odpovídal předepsaným technickým normám. Rozvaděč s hlavním jističem je zaplombován a jeho instalaci či výměnu může provést pouze technik s příslušným oprávněním.

Velikost hlavního jističe

Velikost hodnoty hlavního jističe závisí na typu, množství a příkonu všech spotřebičů v domácnosti. Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny spotřebiče jsou v domácnosti používány zároveň, postačí někdy jistič nižší hodnoty. Může se ale stát, že kombinace chodu některých spotřebičů s větším příkonem pak v takové domácnosti bude problémová. Pro vhodnou volbu velikosti jističe je důležitá především rada odborníka, který provede i jeho případnou výměnu.

Platby za jistič

Podle velikosti a množství jističů si distributorské společnosti účtují tzv. fixní měsíční poplatky, které se promítají do celkové ceny elektřiny. Čím vyšší hodnota jističe je, tím vyšší je poplatek. Nejběžnější velikostí jističe 3×25 A. U společnosti ČEZ za něj v jednotarifní sazbě D01d zaplatíte 15 Kč bez, zatímco ve dvoutarifní sazbě D56d 285 Kč bez DPH .

Štítky: