Jistič

Jistič je samočinný vypínač, který má obdobnou funkci jako pojistka. Při zkratu nebo přetížení jistič přeruší elektrický obvod, aby nedošlo k poškození elektrických spotřebičů zapojených v obvodu. Přerušení obvodu nastává např. v momentu zahřátí jističe nad dovolenou teplotu, kdy jističem dlouhodobě prochází zvýšené množství proudu. Výběrem a použitím vhodného jističe (jeho velikosti) lze v domácnosti předejít poškození zapojených elektrických zařízení Číst více


26. 8. 2010

Autor

Jistič je samočinný vypínač, který má obdobnou funkci jako pojistka. Při zkratu nebo přetížení jistič přeruší elektrický obvod, aby nedošlo k poškození elektrických spotřebičů zapojených v obvodu. Přerušení obvodu nastává např. v momentu zahřátí jističe nad dovolenou teplotu, kdy jističem dlouhodobě prochází zvýšené množství proudu. Výběrem a použitím vhodného jističe (jeho velikosti) lze v domácnosti předejít poškození zapojených elektrických zařízení či úrazu elektrickým proudem. Důležitými znaky jističe jsou jmenovité napětí, pro něž je jistič určen, zkratový proud, při němž se jistič vypne, a vypínací charakteristika (rychlost v milisekundách).

Hlavní jistič

V domácnosti je velmi důležitý především tzv. hlavní jistič. Ten je zapojen v rozvaděči ještě před elektroměrem a hodnota proudu tohoto jističe udává jeho celkovou velikost, resp. zatížitelnosti spotřebiči v dané domácnosti. Tento jistič musí být viditelně označen a je nutné, aby odpovídal předepsaným technickým normám. Rozvaděč s hlavním jističem je zaplombován a jeho instalaci či výměnu může provést pouze technik s příslušným oprávněním.

Velikost hlavního jističe

Velikost hodnoty hlavního jističe závisí na typu, množství a příkonu všech spotřebičů v domácnosti. Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny spotřebiče jsou v domácnosti používány zároveň, postačí někdy jistič nižší hodnoty. Může se ale stát, že kombinace chodu některých spotřebičů s větším příkonem pak v takové domácnosti bude problémová. Pro vhodnou volbu velikosti jističe je důležitá především rada odborníka, který provede i jeho případnou výměnu.

Platby za jistič

Podle velikosti a množství jističů si distributorské společnosti účtují tzv. fixní měsíční poplatky, které se promítají do celkové ceny elektřiny. Čím vyšší hodnota jističe je, tím vyšší je poplatek. Nejběžnější velikostí jističe 3×25 A. U společnosti ČEZ za něj v jednotarifní sazbě D01d zaplatíte 15 Kč bez, zatímco ve dvoutarifní sazbě D56d 285 Kč bez DPH .

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *