Český plynárenský svaz (ČPS): Jaký má cíl?

Český plynárenský svaz chce popularizovat energetickou komoditu, která živí jeho členy.


15. 9. 2014

Autor

Český plynárenský svaz byl založený podle zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.) a registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky hned v roce 1990. Jako svoji neoficiální zkratku používá ČPS.

Ambice Českého plynárenského svazu

Český plynárenský svaz – ČPS deklaruje, že chce vystupovat ve prospěch odborných zájmů a potřeb plynárenství České republiky. Zároveň hájí svoje členy v Hospodářské komoře ČR, stejně jako v odborných a profesních organizacích. Český plynárenský svaz – ČPS podporuje spolupráci se zahraničními partnery a zpracovává informace od mezinárodních plynárenských asociací (Mezinárodní plynárenské unie – IGU, Evropské unie asociací zemního plynu – Eurogas apod.). Zaujímá stanoviska k technickým předpisům v oboru. Český plynárenský svaz – ČPS propaguje zemní plyn, a to prostřednictvím seminářů, konferencí nebo vlastního časopisu Plyn.

Pro koho je ČPS otevřen?

O vstup do Českého plynárenského svazu – ČPS může požádat plnoletý jedinec, který v plynárenství pracoval nebo s tímto oborem jakkoliv spolupracuje. Přísnější podmínky neplatí ani pro právnické osoby, jejich členství je nazýváno kolektivním. Zájemce však každopádně musí uhradit peněžní příspěvek, na jehož výši jsme se zeptali. „Pokud byste se stal individuálním členem Českého plynárenského svazu, roční poplatek činí 250 Kč. V případě, že bude mít Vaše firma zájem stát se naším kolektivním členem, členský příspěvek se vypočítává na základě ročního obratu za poslední dvě zúčtovací období,“ odpověděla Hana Jiráčková z Českého plynárenského svazu.

Český plynárenský svaz (ČPS) – kolektivní členové

V ČPS najdeme provozovatele tuzemských plynovodů: společnosti NET4GAS, RWE, E.ON i Pražskou plynárenskou. Český plynárenský svaz zastupuje také zájmy provozovatelů českých a moravských zásobníků zemního plyn, kterými jsou kromě RWE také MND a SPP. Nechybějí ani prodejci této komodity, mimo již jmenovaných také Asociace nezávislých dodavatelů energií a Vemex Energie. Na závěr připojujeme kompletní seznam firemních členů ČPS:

Asociace nezávislých dodavatelů energií, Asociace projektantů plynárenských zařízení, Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, ATAGOR Czech Republic spol. s r.o., BAUER-POSEIDON KOMPRESSOREN Ges.m.b.H., CEPS a.s., Česká bioplynová asociace, Česká plynárenská a.s., Česká společnost pro bezvýkopové technologie, Česká společnost pro svařování produktů, České sdružení pro technická zařízení ČSTZ, Českomoravské sdružení pro zemní plyn, Český metrologický institut, D3Soft s.r.o., DISA v.o.s., E.ON Česká republika s.r.o., E.ON Distribuce a.s., E.ON Energie a.s., ENA s.r.o., GASCONTROL společnost s r.o., GASMAT s.r.o., GLYNWED s.r.o., HEAT Czech Republic – Energy & Environmental Technology s.r.o., CHART FEROX a.s., IGEA s.r.o., ILF Consulting Engineers s.r.o., Informační služby – energetika a.s., Klub plynárenské historie, KonekTel a.s., KPTECH s.r.o., MND a.s., MND Gas Storage a.s., MONTGAS a.s., Moravský plynostav a.s., MSA a.s., NEAT a.s., NET4GAS s.r.o., OTE a.s., Plynostav – regulace plynu a.s., Plynostav Pardubice a.s., PNEUKOM spol. s r.o., Pražská plynárenská Distribuce a.s., Pražská plynárenská Servis distribuce a.s., Pražská plynárenská a.s., Pražské sdružení pro zemní plyn, PROCKERT & HYNEK a.s., Progres Liberec s.r.o., PSJ Hydrotranzit a.s., PVK s.r.o., Rekomont a.s., Revis – PRAHA spol. s r.o., RWE Česká republika a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., RWE Energie a.s., RWE Energo s.r.o., RWE Gas Storage s.r.o., RWE GasNet s.r.o., RWE Interní služby s.r.o., RWE Zákaznické služby s.r.o., SIMONE Research Group s.r.o., SPP Storage s.r.o., STAVGAZ Jihlava s.r.o., STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Strojírenský zkušební ústav, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, TESYDO s.r.o., UNI-IMPORT Praha spol. s r.o., UniControls a.s., VEMEX Energie a.s., VEMEX s.r.o., VÍTKOVICE Doprava a.s., VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, VŠCHT – Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Výstavba sítí Kolín a.s., Wintershall Gas s.r.o.

Pozn.: Český plynárenský svaz – ČPS zveřejnil tento seznam na svých internetových stránkách. Český plynárenský svaz – ČPS přijímá také samostatné osoby a uděluje čestné členství vybraným osobnostem.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *