Maloodběratel elektřiny

Za maloodběratele elektřiny bývají většinou považovány domácnosti a podnikatelé. Maloodběratel se od velkoodběratele liší jednak spotřebou elektřiny s odlišným (vyšším) napětím mezi fázemi, ale také způsobem měření této spotřeby. Maloodběratelé elektřiny mají nainstalovaný elektroměr, který spotřebovanou elektrickou energii počítá na číselníku, na rozdíl od velkoodběratelů, kterým je spotřeba energie odečítána průběhově s dálkovým přenosem údajů nebo s odečtem Číst více


17. 10. 2011

Autor

Za maloodběratele elektřiny bývají většinou považovány domácnosti a podnikatelé. Maloodběratel se od velkoodběratele liší jednak spotřebou elektřiny s odlišným (vyšším) napětím mezi fázemi, ale také způsobem měření této spotřeby.

Maloodběratelé elektřiny mají nainstalovaný elektroměr, který spotřebovanou elektrickou energii počítá na číselníku, na rozdíl od velkoodběratelů, kterým je spotřeba energie odečítána průběhově s dálkovým přenosem údajů nebo s odečtem pomocí ručního terminálu.

Kdo se řadí mezi maloodběratele elektřiny?

Maloodběratelé elektřiny spadají z hlediska spotřeby elektrické energie do takové kategorie, v níž jsou registrovaní spotřebitelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV. Odběratelé elektřiny jsou v České republice obecně rozděleni do čtyř kategorií označených A až D. Mezi maloodběratele je pak možné zařadit odběratele kategorie C a D, přičemž do kategorie C spadají podnikatelé a do kategorie D domácnosti.

Odběratel kategorie D

Odběratelem kategorie D je fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě nízkého napětí a používá odebranou elektřinu pouze k potřebám vlastním nebo osob v její domácnosti. Do kategorie D spadají také odběry ve společných prostorách bytových domů (např. osvětlení a vytápění chodeb, pohon výtahů). V těchto prostorách však nesmí docházet k podnikatelské činnosti.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *