Přenosová soustava

Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Přenosová soustava zajišťuje přenos energie ve velkém množství – výrobci, tedy elektrárny, distribuují svou elektřinu do velkých rozvoden, odkud se pak elektřina dostává k menším odběratelům, např. domácnostem. Přenosová soustava je tedy systém vysokého napětí, kudy proudí elektřina na velké vzdálenosti a ve velkých Číst více


26. 8. 2010

Autor

Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Přenosová soustava zajišťuje přenos energie ve velkém množství – výrobci, tedy elektrárny, distribuují svou elektřinu do velkých rozvoden, odkud se pak elektřina dostává k menším odběratelům, např. domácnostem. Přenosová soustava je tedy systém vysokého napětí, kudy proudí elektřina na velké vzdálenosti a ve velkých objemech. Část sítě od rozvoden ke koncovým odběratelům se pak nazývá distribuční soustava.

Přenosová soustava v České republice

V České republice ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČEPS, a.s. Úkolem této společnosti je především přenos elektřiny, zajišťování rovnováhy mezi výrobou a odběrem elektřiny v každém okamžiku, navíc se ČEPS stará i o údržbu, rozvoj a obnovu přenosové soustavy.  Kromě toho ČEPS spolupracuje s Evropskou unií v rámci mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy České republiky na trhu s elektřinou v Evropské unii. Přenosovou soustavu ČEPS, a.s., tvoří 38 rozvodných zařízení umístěných ve 30 transformovnách, dále 2 900 km tras vedení 400 kV a 1 440 km tras vedení 220 kV. Do přenosové soustavy patří i dvě rozvodny 123 kV a 105 km tras vedení 110 kV.

Čím je tvořena přenosová soustava

Přenosová soustava je vlastně systém dlouhých nadzemních vedení velmi vysokého napětí. Tvoří ji kabely, transformátory, kompenzační prvky a také systémy řízení a regulace sítě. Snahou je zde dodržet parametry vedené energie a spolehlivé dodávky k odběratelům. Někdy však i zde dochází k přerušení dodávek elektrické energie, které mohou být způsobeny silně nepříznivými vlivy počasí (vítr, bouře) nebo přetížením soustavy. Pokud by vlivem přetížení hrozilo poškození sítě, je systém vybaven pojistnými prvky, které odpojí část odběratelů v rizikovém momentu. Jako první bývají odpojováni odběratelé, jimž způsobí přerušení dodávek elektřiny nejmenší hospodářské škody.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *