Oprávněný zákazník

Oprávněným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny, resp. právo k přístupu k přepravní soustavě, distribučním službám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci za účelem volby dodavatele plynu. Pojem oprávněný zákazník tedy označuje odběratele elektřiny/plynu, který je ze zákona oprávněn uzavřít smlouvu o dodávce Číst více


17. 10. 2011

Autor

Oprávněným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavědistribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny, resp. právo k přístupu k přepravní soustavě, distribučním službám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci za účelem volby dodavatele plynu. Pojem oprávněný zákazník tedy označuje odběratele elektřiny/plynu, který je ze zákona oprávněn uzavřít smlouvu o dodávce a odběru elektřiny/plynu s libovolným dodavatelem.

Každý oprávněný zákazník má svobodnou volbu dodavatele

Oprávněný zákazník může svého dodavatele elektřiny svobodně vybírat od roku 2006, dodavatele plynu pak od roku 2007. Změnu dodavatele elektřiny nebo plynu může oprávněný zákazník uskutečnit jednou za půl roku, přičemž taková změna je ze zákona zdarma. Oprávněný zákazník tak může volbou svého dodavatele elektřiny/plynu ovlivnit část svých celkových nákladů za energie.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *