Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost, která byla založena na základě zákona č. 458/2000 Sb. § 27, a to v roce 2001. OTE, a.s., je zaregistrován u Městského soudu v Praze. Tato společnost, kterou vlastní ze 100 % stát, má na starosti záležitosti související s trhem s elektřinou, které státu určuje Energetický zákon. Výkon akcionářských práv společnosti byl svěřen Ministerstvu průmyslu Číst více


26. 8. 2010

Autor

Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost, která byla založena na základě zákona č. 458/2000 Sb. § 27, a to v roce 2001. OTE, a.s., je zaregistrován u Městského soudu v Praze. Tato společnost, kterou vlastní ze 100 % stát, má na starosti záležitosti související s trhem s elektřinou, které státu určuje Energetický zákon. Výkon akcionářských práv společnosti byl svěřen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Operátor trhu s elektřinou: Náplň činnosti

Operátor trhu s elektřinou má na starosti organizaci krátkodobého trhu s plynem a elektřinou a zpracovávání bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny. Vyhodnocuje také odchylku mezi skutečnými a sjednanými dodávkami elektřiny na celém území státu a vyhodnocení pak předává jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy. Kromě toho Operátor trhu s elektřinou zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice, na starost má také tvorbu měsíčních bilancí o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu atp.

Rozšiřování společnosti OTE, a.s.

Roku 2005 se navíc Operátor trhu s elektřinou stal také správcem národního rejstříku emisí skleníkových plynů. Ten je propojen s evropským i světovým obchodováním s emisními povolenkami a kredity. Další rozšíření společnosti proběhlo na počátku roku 2010, kdy došlo k zavedení nového systému, zároveň se vstupem do oblasti plynárenství. Díky vstupu Operátora trhu s elektřinou i do oblasti plynárenství vznikají na trhu výhodnější podmínky pro vstup dalších menších obchodníků na trh s plynem a lepší podmínky pro jejich činnost.

Operátor trhu s elektřinou vede seznam dodavatelů

Běžný občan se s Operátorem trhu s elektřinou může setkat např. v situaci, kdy si chce vybrat nového dodavatele elektřiny do svého domova či firmy. Na stránkách Operátora trhu s elektřinou totiž lze nalézt kompletní seznam dodavatelů, kteří jsou licencováni pro dodávky elektřiny v České republice. Za činnost Operátora trhu s elektřinou navíc platíme v každém účtu za elektřinu. Započítává se do něj totiž poplatek „za činnost Operátora s elektřinou“.

Štítky: ,