Emisní povolenky stojí 79 eur/tCO2: Jak na nich vydělat?

Zastaralé průmyslové podniky platí vysokou cenu za skleníkové plyny, které vypouštějí do vzduchu. Emisní povolenky zůstávají drahé, a díky tomu budou mezi české domácnosti rozděleny další miliardové dotace.


8. 1. 2024

Autor

Počasí nikdy nebylo ideální. Ale v posledních letech slýcháme o „klimatické nouzi“, kterou vyhlásily pražské městské části 6 a 7, Paříž, New York a další územní samosprávy. V tuzemsku usychají jehličnany a výjimku představují léta, kdy nepanuje sucho. V zahraničí roztávají ledovce a stoupá mořská hladina, takže jsou ohroženy celé národy, pokud žijí v nízkých pobřežních oblastech…

Na akademické půdě převažuje názor, že prožíváme globální oteplování, které urychlujeme svými benzínovými motory a uhelnými spalovnami. Organizace spojených národů (OSN) a Mezivládní panel pro klimatickou změnu varují před katastrofickým scénářem. Většina rozvinutých i rozvojových států proto slíbila, že minimalizuje svoje emise skleníkových plynů. Takzvanou Pařížskou dohodu podepsaly Spojené státy americké, Čína, Japonsko, Indie, Spojené království, Kanada, Brazílie, Rusko, celá Evropská unie a další subjekty.

Evropská unie zavedla emisní povolenky, aby omezila skleníkové plyny, které zdejší průmyslníci vypouštějí do vzduchu.

Tuna oxidu uhličitého (CO2) nyní stojí kolem 1 930 Kč – tolik zaplatí elektrárna či teplárna, pokud se nemodernizuje a přesáhne svůj exhalační limit.

Vybrané peníze plynou do dotačního programu Nová zelená úsporám, který pomáhá českým domácnostem, aby na energiích ušetřily.

Průmyslové exhalace, skleníkové plyny, oxid uhličitý

Naši průmyslníci inovují, nebo platí

O cílech Evropské unie rozhodují premiéři a prezidenti jejích členských států, mezi kterými koluje předsednická funkce. Právě oni potvrdili, že snížíme emise skleníkových plynů, abychom šetřili svoje životní prostředí. Odpovědní národní ministři a europoslanci sepsali směrnici 2003/87/ES, čeští poslanci navázali zákonem č. 383/2012 Sb., a vznikly emisní povolenky. Uveďme praktický příklad:

  • Máme dvě uhelné elektrárny, každá dříve vypustila 1 tunu oxidu uhličitého, aby vyrobila 1 megawatthodinu (MWh) elektrické energie. Obě od Evropské komise, kde sedí zástupce každého členského státu, dostaly bezplatné emisní povolenky na 95 % svých původních exhalací.
  • První uhelná elektrárna investovala do svojí kompletní rekonstrukce. Přešla na zemní plyn, čímž svoje exhalace snížila na 56 % (560 kilogramů CO2/MWh). Takže některé přidělené povolenky sama využila a zbylé prodala, aby částečně kompenzovala svoje investiční náklady.
  • Druhá uhelná elektrárna pracuje postaru. Na každou vyrobenou MWh elektrické energie vypustí tunu CO2 a chybějící emisní povolenky nakupuje.
  • Průmyslové podniky měly čas od roku 2003, aby se modernizovaly. Pokud tuto příležitost nevyužily, jejich provoz se prodražuje. Evropská unie totiž snižuje počet nových emisních povolenek a zároveň zvyšuje jejich cenu.

Cena emisní povolenky = 79 eur/tCO2

Skleníkové plyny jsou obchodovány na Evropské energetické burze (EEX) v německém Lipsku. Právě tady průmyslníci nakupují chybějící povolenky. Na grafu vidíme, že cena tohoto specifického artiklu v posledních 2 letech málokdy klesla pod 80 eur za tunu oxidu uhličitého.

Cena emisní povolenky do ledna 2024, obchody budou realizovány v prosinci 2025

Na vertikální ose sledujeme ceny emisních povolenek (v eurech/tCO2), které budou prodány a nakoupeny v prosinci 2025. Jde o takzvané futures – obchody jsou nejdříve uzavřeny a teprve později realizovány. Na horizontální ose leží časomíra. Cena emisní povolenky stála až 113,20 (19. 8. 2022) a nyní zlevnila na 78,81 (5. 1. 2023) eur/tCO2. Zdroj: eex.com, theice.com

Kvůli tomuto regulačnímu nástroji uhelné elektrárny zdražily až o 1 930 Kč/MWh. O nový vícenáklad buďto klesne jejich zisk, anebo stoupne koncová spotřebitelská cena. Běžná tuzemská rodina, která elektřinou nevytápí ani neohřívá vodu, přinejhorším připlatí 3 120 Kč/rok (3 775 Kč/rok včetně DPH).

Jakmile přejdeme na zemní plyn, exhalace spadnou zhruba na polovinu. Ještě vzornější jsou jaderné elektrárny a bioplynové stanice – podle oficiálních výpočtů mají nulovou emisní stopu, a proto žádné povolenky nepotřebují. Prakticky však nějaký oxid uhličitý vzniká, i když těžkou technikou těžíme uran anebo benzínovým náklaďákem převážíme dřevo.

Emisní povolenky budou pravděpodobně stále vzácnější a dražší. Zastaralé průmyslové podniky se tedy buďto modernizují, nebo ukončí svůj provoz.

Miliardové dotace pro domácnosti

Emisní povolenky fungují jako pomyslné „ekologické odpustky“, protože jejich kupci doplácejí na svoje „hříchy“, které spáchali na životním prostředí. Zároveň hovoříme o environmentální dani. Politici přerozdělují peníze, aby změnili ekonomiku a lidskou společnost.

Většinu emisních povolenek prodávají nebo vydražují národní státy. Výnosy jdou také na český dotační program Nová zelená úsporám, který slouží na rekonstrukci starých a stavbu nových nízkoenergetických domů, na nákup solárních panelů a dalších technologií. Žadatelé od roku 2014 dostali přes 22 miliard Kč, ale možnosti jsou větší. Takže jestli chcete, aby vaše rodina na emisních povolenkách vydělala, tudy vede cesta.

Štítky: , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *