Jaká je aktuální cena kWh a MWh elektřiny?

Spočítali jsme, kolik stojí energie pro žárovku, ledničku a celou domácnost. Cena kWh a MWh elektřiny aktuálně činí 8,51, respektive 8 508 Kč.


5. 1. 2022

Autor

Zkratky nám mohou usnadnit cestu k cíli, někdy je ale zapotřebí mapa, abychom se v nich neztratili. Jak souvisí ceník, kde je elektrická energie počítaná jednotkami „kWh“ (v kilowatthodinách), s fakturou uváděnou v „MWh“ (megawatthodinách)? Zmapovali jsme pro vás energetické jednotky od nejnižší po nejvyšší, s názornými příklady od domácích svítidel až po celou Českou republiku. Uvidíte, že v ceníku ani vyúčtování nyní nezabloudíte, ostatně stejnými veličinami je počítán také zemní plyn!

Energetické JEDNOTKY a CENA elektřiny
Energetické jednotky Cena elektřiny
watthodina (Wh) = základní jednotka 1 Wh: 0,9 haléře
kilowatthodina (kWh) = tisícinásobek (Wh x 1 000) 1 kWh: 8,51 Kč
megawatthodina (MWh) = milionnásobek (Wh x 1 000 000) 1 MWh: 8 508 Kč
gigawatthodina (GWh) = miliardnásobek (Wh x 1 000 000 000)
terawatthodina (TWh) = bilionnásobek (Wh x 1 000 000 000 000)
Roční provoz
žárovka: 894 Kč
lednička: 3 744 Kč
domácnost: 21 270 Kč

Pozn.: Průměrný roční účet za elektřinu v nejčastější distribuční sazbě D02d, při spotřebě 2 500 kWh jsme spočetli na 21 270 Kč. Z výsledku odvozujeme aktuální průměrnou cenu za MWh, kWh a Wh elektrické energie. Dále kalkulujeme s příkonem žárovky 12 W a spotřebou ledničky 440 kWh/rok. Ve spotřebitelských hladinách GWh a TWh dostávají velkoodběratelé neveřejné cenové nabídky.

Cena Wh elektřiny je zhruba haléř

Naše základní energetická jednotka sice vypadá jako prcek, ale dokáže třeba rozsvítit celý obývák. Pokud je žárovka označená například „12 W“, znamená to, že pro hodinové svícení potřebuje hodinu odebírat 12 wattů elektřiny, čímž spotřebuje 12 watthodin. Kolik za takové umělé sluníčko zaplatíme? Cena 1 watthodiny (Wh) elektřiny včetně všech poplatků je dneska necelý haléř, takže hodinové svícení žárovkou vyjde na 10 haléřů, nepřetržité celoroční záření potom na devět stovek. (Pro srovnání, litr pitné vody včetně stočného stojí průměrně 9 haléřů.)

Nejmenší jednotkou energie je J (joule). Žárovku nerozsvítí, je 3 600krát menší než watthodina, odpovídá wattsekundě (Ws).

Cena kWh a MWh elektřiny - žárovka

Cena kWh elektřiny je zhruba 8,51 Kč

Mezi běžnými elektrospotřebiči, kterými nevytápíme, je považována za nejnáročnější lednička. Konkrétní informace najdeme snadno. Průměrnou denní nebo roční spotřebu vyčísluje energetický štítek, kterým musí být od roku 2001 opatřen každý elektrospotřebič v Evropské unii. (Hodnota výkonu by sama o sobě neměla dostatečnou vypovídací hodnotu, protože v kompresorové ledničce spíná klíčová část – kompresor jenom na několik hodin denně, i když přístroj vůbec nevypínáme.)

Spusťme třeba starší chladničku energetické třídy A, která je označena spotřebou „440 kWh/rok“. Údaj je jednoznačný. Pokud vybranou ledničku necháme neustále pod proudem, za rok spotřebuje 440 kilowatthodin (kWh). Jelikož cena 1 kilowatthodiny (kWh) elektřiny včetně všech poplatků vychází kolem devíti korun, celoroční provoz stojí asi 3 744 Kč!

V m3 (kubících) už není fakturován ani zemní plyn, jehož energie závisí kromě objemu taky na složení. I plyn se fakturuje v kWh a MWh.

Zmrzlina z ledničky

Cena MWh elektřiny je 8 508 Kč

Zapněme nejenom žárovku a ledničku, ale občas taky pračku, myčku, vysavač, televizi, počítač, nabíječky… Zkrátka všechny domácí přístroje, které sice neohřejí vodu, ani nevytopí byt, ale přesto nepracují zadarmo. Běžná rodinná spotřeba je potom 2 500 kWh za rok. Abychom nemuseli zbytečně vypisovat nuly, opět cifru vydělíme tisícovkou, a dostaneme 2,5 MWh, tedy zhruba 21 270 Kč.

tarify pro domácnosti srovná kalkulačka elektřiny

Naše ceny, s nimiž v textu kalkulujeme, jsou pouze orientační. Podle zvoleného dodavatele a tarifní sazby většinou zaplatíte o něco více nebo méně, než námi uvažovaných 8,51 Kč/kWh.

Kolik přesně platíte právě vy? Cenu 1 MWh nebo kWh energie spočítáte tak, že výslednou finanční částku na faktuře vydělíte počtem účtovaných megawatthodin nebo kilowatthodin.

Cena kWh a MWh elektřiny - solární panely na rodinném domě

GWh pro továrnu

Víte, jak provozně náročná je firma, která patří do Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)? Pro bližší představu uveďme, že sem vstoupila například severočeská chemička Lovochemie a.s., mladoboleslavská automobilka Škoda Auto a.s., nebo ostravské strojírny Vítkovice Steel a.s. Ve stanovách SVSE se píše, že zapojený subjekt musí ročně spotřebovat více než 1,5 gigawatthodiny (GWh) elektřiny!

Kdybychom stále používali základní energetickou jednotku (Wh), kterou jsme pohodlně měřili náročnost žárovky, museli bychom nyní uvést neprakticky dlouhé 10místné číslo. Jsme ve spotřebitelské hladině, která uspokojí požadavky továrny nebo městysu. Tentokráte už můžeme cenu jenom odhadovat, protože velkoodběratelé dostávají nadstandardní individuální nabídky.

Spotřeba elektřiny v průmyslové fabrice odpovídá městysu, ve kterém žijí stovky domácností.

Cena kWh a MWh elektřiny - továrna

Spotřeba elektřiny v celé ČR? 70 TWh

Sečtěme konečně všechna odběrná místa v České republice, zahrňme taky ztráty rozvodných sítí a přečerpávání vodních elektráren. Dostaneme astronomické číslo. Tuzemská spotřeba elektřiny v posledním desetiletí kolísala kolem 70 000 GWh za rok. Prozatímního maxima dosáhla v roce 2018: 73,94 TWh.

Tramvaj

ENERGIE a PRÁCE plynových kamen, přímotopů a tepelného čerpadla
Propočty toků energie se točí kolem písmene W, jež zkracuje jednotku watt, podle skotského vynálezce Jamese Watta. Jeho parní stroje jsou symbolem průmyslové revoluce, která částečně předala práci lidských rukou strojům. W je zároveň jednotkou práce (anglicky work).

  • Výkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu vykonána práce 1 joulu.
  • Příkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu spotřebována energie 1 joulu.
  • Účinnost je poměr mezi výkonem a příkonem (spotřebou). Například plynová kamna (wafky) mívají účinnost kolem 85 %. Přímotopy mají účinnost prakticky 100 %, ovšem elektřina je stále výrazně dražší než zemní plyn. Tepelná čerpadla mají vzhledem ke spotřebě elektřiny běžně účinnost kolem 400 % (přesněji topný faktor 4), protože využívají také energii okolního prostředí.

Děkujeme čtenářům za podněty, článek průběžně aktualizujeme. Poslední údaje pocházejí z ledna 2022, kdy cena kWh elektřiny opět stoupla.

Štítky: , ,