Jaká je aktuální cena kWh a MWh elektřiny?

Spočítali jsme, kolik stojí elektřina pro žárovku, ledničku a celou domácnost. Známe spotřebu celého Česka!


22. 1. 2015

Autor

analytik

Zkratky nám mohou usnadnit cestu k cíli, někdy je ale zapotřebí mapa, abychom se v nich neztratili. Jak souvisí ceník, kde je elektrická energie počítaná jednotkami „kWh“ (v kilowatthodinách), s fakturou uváděnou v „MWh“ (megawatthodinách)? Zmapovali jsme pro vás energetické jednotky od nejnižší po nejvyšší, s názornými příklady od domácích svítidel až po celou Českou republiku. Uvidíte, že v ceníku ani vyúčtování nyní nezabloudíte, ostatně stejnými veličinami je počítán také zemní plyn!

Energetické JEDNOTKY a CENA elektřiny
Energetické jednotky Cena elektřiny
watthodina (Wh) = základní jednotka 1 Wh: půlhaléř
kilowatthodina (kWh) = tisícinásobek (Wh x 1 000) 1 kWh: 4,80 Kč
megawatthodina (MWh) = milionnásobek (Wh x 1 000 000) 1 MWh: 4 800 Kč
gigawatthodina (GWh) = miliardnásobek (Wh x 1 000 000 000)
terawatthodina (TWh) = bilionnásobek (Wh x 1 000 000 000 000)

Roční provoz
žárovka: 505 Kč
lednička: 2 112 Kč
domácnost: 12 080 Kč
Pozn.: Průměrný roční účet za elektřinu v nejčastější distribuční sazbě D02d, při spotřebě 2 500 kWh jsme spočetli na 12 080 Kč ZDE. Z výsledku odvozujeme aktuální průměrnou cenu za MWh, kWh a Wh elektrické energie. Dále kalkulujeme s příkonem žárovky 12 W a spotřebou ledničky 440 kWh/rok. Ve spotřebitelských hladinách GWh a TWh dostávají velkoodběratelé neveřejné cenové nabídky.

Cena Wh elektřiny je necelý půlhaléř

Naše základní energetická jednotka sice vypadá jako prcek, ale dokáže třeba rozsvítit celý obývák. Pokud je žárovka označená například „12 W“, znamená to, že pro hodinové svícení potřebuje hodinu odebírat 12 wattů elektřiny, čímž spotřebuje 12 watthodin. Kolik za takové umělé sluníčko zaplatíme? Cena 1 watthodiny (Wh) elektřiny včetně všech poplatků je dneska kolem půlhaléře, takže hodinové svícení žárovkou vyjde na 6 haléřů, nepřetržité celoroční záření potom na pětistovku. (Pro srovnání, litr pitné vody včetně stočného stojí průměrně 8 haléřů.)

Nejmenší jednotkou energie je J (joule). Žárovku nerozsvítí, je 3 600krát menší než watthodina, odpovídá wattsekundě (Ws).

Cena kWh elektřiny je zhruba 4,80 Kč

Mezi běžnými elektrospotřebiči, kterými nevytápíme, je považována za nejnáročnějšího lednička. Konkrétní informace najdeme snadno. Průměrnou denní nebo roční spotřebu vyčísluje energetický štítek, kterým musí být od roku 2001 opatřen každý elektrospotřebič v Evropské unii. (Hodnota výkonu by sama o sobě neměla dostatečnou vypovídací hodnotu, protože v kompresorové ledničce spíná klíčová část – kompresor jenom na několik hodin denně, i když přístroj vůbec nevypínáme.)

Spusťme třeba starší chladničku energetické třídy A+, která je označena spotřebou „440 kWh/rok“. Údaj je jednoznačný. Pokud vybranou ledničku necháme neustále pod proudem, za rok spotřebuje 440 kilowatthodin (kWh). Jelikož cena 1 kilowatthodiny (kWh) elektřiny včetně všech poplatků vychází kolem pětikoruny, celoroční provoz stojí asi 2 126 Kč!

V m3 (kubících) už není fakturován ani zemní plyn, jehož energie závisí kromě objemu taky na složení. I plyn se fakturuje v kWh a MWh.

Cena MWh elektřiny je 4 800 Kč

Zapněme nejenom žárovku a ledničku, ale občas taky pračku, myčku, vysavač, televizi, počítač, nabíječky… Zkrátka všechny domácí přístroje, které sice neohřejí vodu, ani nevytopí byt, ale přesto nepracují zadarmo. Běžná rodinná spotřeba je potom 2 500 kWh za rok. Abychom nemuseli zbytečně vypisovat nuly, opět cifru vydělíme tisícovkou, a dostaneme 2,5 MWh, tedy zhruba 12 000 Kč.

tarify pro domácnosti srovná kalkulačka elektřiny

Naše ceny, s nimiž v textu kalkulujeme jsou pouze orientační. Podle zvoleného dodavatele a tarifní sazby většinou zaplatíte stejně nebo trochu méně, než námi uvažovaných 4,80 Kč/kWh.

Kolik přesně platíte právě vy? Cenu 1 MWh nebo kWh energie spočítáte tak, že výslednou finanční částku na faktuře vydělíte počtem účtovaných megawatthodin nebo kilowatthodin.

GWh pro továrnu

Víte, jak provozně náročná je firma, která patří do Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)? Pro bližší představu uveďme, že členem je například severočeská chemička Lovochemie a.s., mladoboleslavská automobilka Škoda Auto a.s., nebo ostravské strojírny Vítkovice a.s. Ve stanovách SVSE je psáno, že podmínkou vstupu je roční spotřeba 1,5 gigawatthodiny (GWh)!

Kdybychom stále používali základní energetickou jednotku (Wh), kterou jsme pohodlně měřili náročnost žárovky, museli bychom nyní uvést neprakticky dlouhé 10místné číslo. Jsme ve spotřebitelské hladině, která uspokojí požadavky továrny nebo městysu. Tentokráte už můžeme cenu jenom odhadovat, protože velkoodběratelé dostávají extravýhodné individuální nabídky.

Spotřeba elektřiny v průmyslové fabrice odpovídá městysu, ve kterém žijí stovky domácností.

Spotřeba elektřiny v celé ČR? Přes 70 TWh

Sečtěme konečně všechna odběrná místa v České republice, zahrňme taky ztráty rozvodných sítí a přečerpávání vodních elektráren. Dostaneme astronomické, v posledních letech opět mírně rostoucí číslo. Tuzemská spotřeba elektřiny v posledním desetiletí kolísala kolem 70 000 GWh za rok. V roce 2016 pak dosáhla maxima na 72,5 TWh.

ENERGIE a PRÁCE plynových kamen, přímotopů a tepelného čerpadla
Propočty toků energie se točí kolem jednotky W, jež zkracuje jednotku watt, podle skotského vynálezce Jamese Watta. Jeho parní stroje jsou symbolem průmyslové revoluce, která částečně předala práci lidských rukou strojům. W je zároveň jednotkou práce (anglicky work).

 • Výkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu vykonána práce 1 joulu.
 • Příkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu spotřebována energie 1 joulu.
 • Účinnost je poměr mezi výkonem a příkonem (spotřebou). Například plynová kamna (wafky) mívají účinnost kolem 85 %. Přímotopy mají účinnost prakticky 100 %, ovšem elektřina je stále výrazně dražší než zemní plyn. Tepelná čerpadla mají vzhledem ke spotřebě elektřiny účinnost běžně kolem 400 % (přesněji topný faktor 4), protože využívají také energii okolního prostředí.

Původní verze článku byla zveřejněna vloni na jaře a opravena na základě diskuse níže. V lednu 2017 byl aktualizován podle nových cen.

Štítky: , ,

 • Pat

  Ten výpočet spotřeby ledničky je absolutně špatně. Ledničky neběží nonstop, ale kompresor spíná jen pár hodin denně, takže o 160W/24h nemůže být řeč.Mně lednička spotřebuje asi 440kWh/rok, což je asi o 1000kWh méně než je uvedeno ve článku.

 • Nik

  Jj, přesně to jsem chtěl napsat s tou ledničkou 🙂 Protože účet za rok opravdu máme cca 11 tis. při nějakých 2,6MWh se sazbou D02d. Ale „elektřinou“ vaříme (+čaje v konvici), pečema a pereme (to všechno každý den!) a to jsou všechno tepelná zařízení s obrovským výkonem vzhledem k výkonu ledničky. Ale jinak je pravda, že stará lednička během pár let novou „prožere“ svou spotřebou.
  .
  No jinak je tam ještě jedna drobnost „hodinové svícení potřebuje 12 wattů“ nepotřebuje 12W, ale je potřeba těch 12W hodinu dodávat a tím se spotřebuje 12Wh.
  .
  Ale hezký článek a BFU si udělá hezkou představu jak co žere a kolik za to pak zaplatí.

 • Petr Woff

  Díky za připomínky, nesouhlasím sice s přívlastkem „absolutně“ špatně, ale máte pravdu, že je lepší v případě ledničky uvést spotřebu a pojem „watthodina“ jsem prostřednictvím svícení zářivky nevysvětlil dobře. Obě pasáže jsem upravil, ještě jednou díky za užitečnou a citlivou kritiku!

 • Petr Čása

  Aktuální informace o spotřebě energií v ČR vydaná ERÚ je tato:
  ~~ 57,13 TWh elektřiny
  ~~ 87,85 TWh plynu.
  Viz Předpis č. 111/2014 Sb.
  ______________________________________________________________
  111

  SDĚLENÍ

  Energetického regulačního úřadu

  ze dne 13. června 2014

  o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

  Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce 2013, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu:

  1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo

  57137587,25 MWh.

  2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo

  87854460,102 MWh.

  Předsedkyně:

  Ing. Vitásková v. r.

 • Jenda

  Ta cena 4,83 kWh, je prosím vás včetně DPH? Děkuji

  • Petr Woff

   Ano, cena je včetně všech poplatků (za samotnou odebranou energii, měsíčního paušálu pro obchodníka, měsíčního paušálu lidově řečeno „za jištič“, za distribuci neboli přepravu a správu páteřní sítě, za organizaci krátkodobého trhu, na podporu ekologických zdrojů energie) a daní (ekologické a z přidané hodnoty). http://www.cenyenergie.cz/cena-elektriny-z-ceho-je-slozena/

 • divizna

  Nik

  před 3 lety

  ……. Ale jinak je pravda, že stará lednička během pár let
  novou „prožere“ svou spotřebou.

  Aha asi komentáře z doby, kdy ještě „demo““odborníci“ nic netušili o tzv. „kurvítkách“ zabudovaných výrobci v těch novejch úúúžasně úsporejch :-)))) – vys….ou se nejpozději do roka po prodloužené 5 – ti leté záruce, a nejen že ty „strááášně jedovatý chladiva“ vám vypustí přímo pod nos, ale když spočtete cenu versus čas po který běžela, dostanete se většinou mezi 300,- a 400,- měsíčně !!!! bez nákladů na provoz (dovoz a „hromady šrotu“ odvoz :-)))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!
  Tak k takovým měsíčním platbám se ani s tou „ruskou hromadou šrotu z roku 70“ nepřiblížíte ani náhodou vy „demointeligetní“ technologiemi budoucnosti oplývající primáti :-)))))))

 • Má někdo konkrétní informaci o spotřebě elektřiny tepelného čerpadla vzduch-vzduch pro plochu 32m2, typ Midea/Comfee MSR23-09HRDN1-QE ? Zapojil jsem watmetr a vychází mi spotřeba 7,6 kWh /24 hod. při teplotě vytápění 23°C.

  Při chodu 11 hod denně mi vychází spotřeba cca. 700 W za hodinu. Při topném výkonu 2,93 kWh mi to tedy vůbec nepřipadá jako ekonomické vytápění. Klasický teplovzdušný ventilátor má spotřebu při stejných podmínkách 520 W/hod..