Jaká je aktuální cena kWh a MWh elektřiny?

Spočítali jsme, kolik stojí elektřina pro žárovku, ledničku a celou domácnost. Známe spotřebu celého Česka!


22. 1. 2015

Autor

analytik

Zkratky nám mohou usnadnit cestu k cíli, někdy je ale zapotřebí mapa, abychom se v nich neztratili. Jak souvisí ceník, kde je elektrická energie počítaná jednotkami „kWh“ (v kilowatthodinách), s fakturou uváděnou v „MWh“ (megawatthodinách)? Zmapovali jsme pro vás energetické jednotky od nejnižší po nejvyšší, s názornými příklady od domácích svítidel až po celou Českou republiku. Uvidíte, že v ceníku ani vyúčtování nyní nezabloudíte, ostatně stejnými veličinami je počítán také zemní plyn!

Energetické JEDNOTKY a CENA elektřiny
Energetické jednotky Cena elektřiny
watthodina (Wh) = základní jednotka 1 Wh: půlhaléř
kilowatthodina (kWh) = tisícinásobek (Wh x 1 000) 1 kWh: 4,80 Kč
megawatthodina (MWh) = milionnásobek (Wh x 1 000 000) 1 MWh: 4 800 Kč
gigawatthodina (GWh) = miliardnásobek (Wh x 1 000 000 000)
terawatthodina (TWh) = bilionnásobek (Wh x 1 000 000 000 000)

Roční provoz
žárovka: 505 Kč
lednička: 2 112 Kč
domácnost: 12 080 Kč
Pozn.: Průměrný roční účet za elektřinu v nejčastější distribuční sazbě D02d, při spotřebě 2 500 kWh jsme spočetli na 12 080 Kč ZDE. Z výsledku odvozujeme aktuální průměrnou cenu za MWh, kWh a Wh elektrické energie. Dále kalkulujeme s příkonem žárovky 12 W a spotřebou ledničky 440 kWh/rok. Ve spotřebitelských hladinách GWh a TWh dostávají velkoodběratelé neveřejné cenové nabídky.

Cena Wh elektřiny je necelý půlhaléř

Naše základní energetická jednotka sice vypadá jako prcek, ale dokáže třeba rozsvítit celý obývák. Pokud je žárovka označená například „12 W“, znamená to, že pro hodinové svícení potřebuje hodinu odebírat 12 wattů elektřiny, čímž spotřebuje 12 watthodin. Kolik za takové umělé sluníčko zaplatíme? Cena 1 watthodiny (Wh) elektřiny včetně všech poplatků je dneska kolem půlhaléře, takže hodinové svícení žárovkou vyjde na 6 haléřů, nepřetržité celoroční záření potom na pětistovku. (Pro srovnání, litr pitné vody včetně stočného stojí průměrně 8 haléřů.)

Nejmenší jednotkou energie je J (joule). Žárovku nerozsvítí, je 3 600krát menší než watthodina, odpovídá wattsekundě (Ws).

Cena kWh elektřiny je zhruba 4,80 Kč

Mezi běžnými elektrospotřebiči, kterými nevytápíme, je považována za nejnáročnějšího lednička. Konkrétní informace najdeme snadno. Průměrnou denní nebo roční spotřebu vyčísluje energetický štítek, kterým musí být od roku 2001 opatřen každý elektrospotřebič v Evropské unii. (Hodnota výkonu by sama o sobě neměla dostatečnou vypovídací hodnotu, protože v kompresorové ledničce spíná klíčová část – kompresor jenom na několik hodin denně, i když přístroj vůbec nevypínáme.)

Spusťme třeba starší chladničku energetické třídy A+, která je označena spotřebou „440 kWh/rok“. Údaj je jednoznačný. Pokud vybranou ledničku necháme neustále pod proudem, za rok spotřebuje 440 kilowatthodin (kWh). Jelikož cena 1 kilowatthodiny (kWh) elektřiny včetně všech poplatků vychází kolem pětikoruny, celoroční provoz stojí asi 2 126 Kč!

V m3 (kubících) už není fakturován ani zemní plyn, jehož energie závisí kromě objemu taky na složení. I plyn se fakturuje v kWh a MWh.

Cena MWh elektřiny je 4 800 Kč

Zapněme nejenom žárovku a ledničku, ale občas taky pračku, myčku, vysavač, televizi, počítač, nabíječky… Zkrátka všechny domácí přístroje, které sice neohřejí vodu, ani nevytopí byt, ale přesto nepracují zadarmo. Běžná rodinná spotřeba je potom 2 500 kWh za rok. Abychom nemuseli zbytečně vypisovat nuly, opět cifru vydělíme tisícovkou, a dostaneme 2,5 MWh, tedy zhruba 12 000 Kč.

tarify pro domácnosti srovná kalkulačka elektřiny

Naše ceny, s nimiž v textu kalkulujeme jsou pouze orientační. Podle zvoleného dodavatele a tarifní sazby většinou zaplatíte stejně nebo trochu méně, než námi uvažovaných 4,80 Kč/kWh.

Kolik přesně platíte právě vy? Cenu 1 MWh nebo kWh energie spočítáte tak, že výslednou finanční částku na faktuře vydělíte počtem účtovaných megawatthodin nebo kilowatthodin.

GWh pro továrnu

Víte, jak provozně náročná je firma, která patří do Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)? Pro bližší představu uveďme, že členem je například severočeská chemička Lovochemie a.s., mladoboleslavská automobilka Škoda Auto a.s., nebo ostravské strojírny Vítkovice a.s. Ve stanovách SVSE je psáno, že podmínkou vstupu je roční spotřeba 1,5 gigawatthodiny (GWh)!

Kdybychom stále používali základní energetickou jednotku (Wh), kterou jsme pohodlně měřili náročnost žárovky, museli bychom nyní uvést neprakticky dlouhé 10místné číslo. Jsme ve spotřebitelské hladině, která uspokojí požadavky továrny nebo městysu. Tentokráte už můžeme cenu jenom odhadovat, protože velkoodběratelé dostávají extravýhodné individuální nabídky.

Spotřeba elektřiny v průmyslové fabrice odpovídá městysu, ve kterém žijí stovky domácností.

Spotřeba elektřiny v celé ČR? Přes 70 TWh

Sečtěme konečně všechna odběrná místa v České republice, zahrňme taky ztráty rozvodných sítí a přečerpávání vodních elektráren. Dostaneme astronomické, v posledních letech opět mírně rostoucí číslo. Tuzemská spotřeba elektřiny v posledním desetiletí kolísala kolem 70 000 GWh za rok. V roce 2016 pak dosáhla maxima na 72,5 TWh.

ENERGIE a PRÁCE plynových kamen, přímotopů a tepelného čerpadla
Propočty toků energie se točí kolem jednotky W, jež zkracuje jednotku watt, podle skotského vynálezce Jamese Watta. Jeho parní stroje jsou symbolem průmyslové revoluce, která částečně předala práci lidských rukou strojům. W je zároveň jednotkou práce (anglicky work).

  • Výkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu vykonána práce 1 joulu.
  • Příkon 1 watt znamená, že byla za 1 sekundu spotřebována energie 1 joulu.
  • Účinnost je poměr mezi výkonem a příkonem (spotřebou). Například plynová kamna (wafky) mívají účinnost kolem 85 %. Přímotopy mají účinnost prakticky 100 %, ovšem elektřina je stále výrazně dražší než zemní plyn. Tepelná čerpadla mají vzhledem ke spotřebě elektřiny účinnost běžně kolem 400 % (přesněji topný faktor 4), protože využívají také energii okolního prostředí.

Původní verze článku byla zveřejněna vloni na jaře a opravena na základě diskuse níže. V lednu 2017 byl aktualizován podle nových cen.

Štítky: , ,