NET4GAS: Kdo provozuje páteřní síť našich plynovodů?

Přenosová soustava zemního plynu má jediného správce: NET4GAS, původně národní podnik Transgas.


9. 7. 2014

Autor

NET4GAS, s.r.o. je výhradním provozovatelem přenosové soustavy zemního plynu (TSO – transmission system operator). Zajišťuje především mezinárodní přepravu přes Českou republiku, ale také vnitrostátní přepravu ke svým partnerům na tuzemském území, kterými jsou správci regionálních distribučních sítí (DSO – distribution system operator).

Anglická slova „four“ (4) a „for“ (pro) znějí stejně. Slovní hříčka NET4GAS znamená „síť pro plyn“.
NET4GAS provozuje 3 hraniční předávací stanice pro měření a regulaci množství plynu, 4 kompresní stanice pro zvyšování tlaku plynu a téměř stovku předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav. Spravuje přes 3 800 kilometrů plynovodů (naše dálniční síť je asi 5krát kratší), kterými ročně přepraví kolem 45 miliard m3 zemního plynu (tuzemská spotřeba je asi 5krát menší). NET4GAS zaměstnává asi 500 lidí.

Historie a majitelé NET4GAS s.r.o.

Investorem a provozovatelem původní přenosové soustavy byl národní podnik Tranzitní plynovod Praha, založený roku 1971 a mezinárodně nazývaný Transgas. Vybudoval síť, kterou přepravoval zemní plyn do Rakouska, Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky. Plynovody stavěl také v zemích bývalého Sovětského svazu.

V rámci privatizace byl Transags prodán roku 2001 německé skupině RWE. Následovalo několikeré přejmenování podniku – nejprve na RWE Transgas, potom na RWE Transgas Net a nakonec na NET4GAS. Evropská legislativa totiž vyžaduje, aby byl provozovatel přenosové soustavy oddělený od prodejců zemního plynu koncovým spotřebitelům. Od roku 2013 jsou majitelkami NET4GAS z poloviny společnost Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. a z poloviny společnost Borealis Novus Parent B.V., registrované v Lucembursku a Nizozemsku.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *