Stáhněte si formulář pro výpověď a odstoupení od smlouvy

Změňte dodavatele, od kterého kupujete energii, pokud nejste spokojení. Tady stáhnete vzorové formuláře pro výpověď anebo odstoupení.


31. 3. 2021

Autor

Energetické společnosti chtějí především vydělávat peníze. Přesto, nebo právě proto občas zapomenou, že mají pečovat o svého chlebodárce – o zákazníka. Zdraží více, než musejí. Změní obchodní podmínky tak, aby získaly větší pravomoci. Otálejí, když mají snížit zálohy nebo vrátit přeplatek. Dlouho neodepisují na e-mail, nezvedají telefon, mají matoucí zákaznický portál… Pokud vás naštval dodavatel nebo zprostředkovatel, kterému jste podepsali smlouvu, tady naleznete formulář pro bezplatnou výpověď, případně pro bezproblémové odstoupení. Nejdříve však vyjasněme klíčové termíny.

Výpověď má výpovědní lhůtu, zatímco odstoupení může nabýt účinnosti ihned.
Senior a mladík nad dokumentem. Stáhněte si vzorový formulář pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy.

Od paragrafů po obchodní podmínky

Nejdůležitější jsou současné právní předpisy, zejména české zákony. Obchodní smlouvy mají nižší relevanci. Pomyslnou hierarchii zakončují všeobecné obchodní podmínky (VOP), kde dohledáváme zbylé detaily. Pokud mezi oficiálními právními předpisy a dalšími dokumenty existují rozpory, postupujeme následovně: Zákony upřednostňujeme před smlouvami, které preferujeme před všeobecnými obchodními podmínkami.

Na slovíčkách záleží. Smlouva vznikla dnem, kdy byla podepsána. Pokud vyhovuje zákonům, tedy jasně vyjadřuje svobodnou vůli odpovědných osob, zároveň začala běžet její platnost. Ale teprve jakmile na základě dané smlouvy odebíráte elektřinu nebo plyn, nastává také její účinnost.

Obchodní vztahy bývají časově omezené (na dobu určitou), nebo volnější (na dobu neurčitou). Po výpovědi následuje závěrečná výpovědní lhůta, ovšem za určitých okolností můžete odstoupit okamžitě – třeba od nové smlouvy, uzavřené po telefonu. Každopádně potřebujete správný formulář, který vyplňte a pošlete dodavateli či zprostředkovateli tak, abyste měli doklad o doručení. Využijte například Českou poštu a připlaťte za dodejku.

Vzorové formuláře ke stažení

 • Vypovězte smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou: elektřina, plyn.
 • Oznamte dodavateli, že nechcete prodlužovat fixovanou smlouvu: elektřinaplyn.
 • Odstupte od smlouvy, kterou jste dálkově (telefonicky) nebo s podomním prodejcem uzavřeli maximálně před 14 dny. Zde výjimečně může být adresátem nejen dodavatel, ale někdy také zprostředkovatel.
 • Vypovězte smlouvu, kterou jste uzavřeli dálkově nebo s podomním prodejcem, do 15 dnů od začátku její účinnosti.
 • Odstupte od smlouvy, pokud váš dodavatel zdražuje či mění obchodní podmínky.
 • Požádejte, aby byla smlouva ukončena kvůli stěhování, zdravotním problémům nebo úmrtí. Vzor připravila třeba Bohemia Energy.

Odkazy na zákony a podmínky

Někteří dodavatelé přijmou výpověď (odstoupení, oznámení, žádost) důstojně a respektují zákazníkovu svobodnou vůli. Jiní však hledají právní a smluvní překážky, aby svému chlebodárci znemožnili změnu. Někdy bazírují na formálních chybičkách. Proto do vzorového formuláře nepište, kdy má problematická smlouva skončit, aby dodavatel nemohl rozporovat uvedené datum. Stačí, když odkážete na příslušný právní předpis anebo smluvní podmínky, kde jsou rozvedeny detaily.

Pokud chcete nadále odebírat energii v současném odběrném místě, zároveň uzavřete navazující smlouvu s novým dodavatelem. Čím dříve, tím lépe. Potřebné formality, které jdou například přes Operátora trhu, běžně trvají 15 dnů. Důvěryhodnému novému dodavateli eventuálně podepište plnou moc, aby všechno vyřešil za vás.

Smlouva na dobu neurčitou – výpověď

Tady máme oporu v energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.). Výpovědní lhůta podle paragrafů (§) 50 a 72:

 • začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení dané výpovědi,
 • a trvá maximálně 3 měsíce.

Takže pokud ukončujete smlouvu na dobu neurčitou a svému dosavadnímu dodavateli doručíte výpověď například 1. prosince, výpovědní lhůtu počítáme od nejbližšího 1. ledna, do 31. března. Ale pozor! Někteří dodavatelé mají v podmínkách kratší výpovědní lhůtu.

Stáhněte si vzorovou výpověď pro elektřinu a plyn.

Smlouva na dobu určitou – oznámení

Na řadu přicházejí odběratelé, kteří zvolili větší jistotu a menší svobodu. Uzavřeli smlouvu na dobu určitou (například na 3 roky od podpisu), aby mezitím platili stabilní („fixovanou“) cenu za elektrickou energii nebo zemní plyn. Pokud předčasně změní svého dodavatele, hrozí jim vysoký deaktivační poplatek. Některé smlouvy navíc bývají automaticky prodlužovány („prolongovány“ na další roky), jestliže v určitém intervalu (třeba 2 měsíce až 15 dnů předem) neoznámíte dodavateli, že trváte na ukončení vašeho vztahu.

Stahujte vzorové oznámení pro elektřinuplyn.

Podomní prodej a call-centra: formulář pro odstoupení

Nyní otevřeme občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). Podle § 1829 můžeme lehce odstoupit od smlouvy, kterou jsme uzavřeli dálkově (typicky telefonicky) nebo mimo prodejcovu obvyklou provozovnu (na ulici, před vašimi dveřmi, ve vaší domácnosti). Ale na odstoupení máme omezenou dobu:

 • 14 dní od podpisu nechtěné smlouvy, pokud jsme zároveň byli poučeni o svém právu odstoupit;
 • 14 dní od pozdějšího data, kdy jsme byli dodatečně poučeni o svém právu odstoupit;
 • nejdéle však 1 rok a 14 dnů od podpisu.

Stáhněte si vzorový formulář pro odstoupení, který adresujte dodavateli či zprostředkovateli, se kterým jste smlouvu uzavřeli.

Podomní prodejci nebo call-centra: formulář pro výpověď

Záchranou brzdu obsahuje také energetický zákon, přesněji § 11a, odstavec 3. Opět jde o dálkovou komunikaci, pouliční nebo podomní prodej. Ovšem tato regulace platí pouze pro smlouvy, které byly takto uzavřeny mezi dodavatelem (nikoli zprostředkovatelem) a spotřebitelem:

 • spotřebitel může odeslat výpověď do 15 dnů od zahájení smluvené dodávky (od data, kdy začal od nového dodavatele odebírat elektřinu či plyn)
 • a výpovědní lhůta trvá 15 dnů od začátku kalendářního měsíce, který následuje poté, co byla výpověď doručena dodavateli.

Stahujte vzorovou výpověď pro elektřinu i plyn.

Zdražení, změna obchodních podmínek: odstoupení

Ještě zůstaňme nad energetickým zákonem, ale v paragrafu 11a přejděme na 5. odstavec. Jakmile nám dodavatel zdraží cenu elektrické energie nebo zemního plynu, popřípadě změní všeobecné obchodní podmínky, opět smíme odstoupit od smlouvy. Na tento krok zase dostáváme časové limity:

 1. Dodavatel vás nejpozději 30 dnů předem informoval, že zdražuje nebo mění podmínky a vysvětlil vám, jaká díky tomu máte práva. V takovém případě smíte odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů předtím, než dojde ke změně.
 2. Dodavatel vás nejpozději 30 dnů předem neinformoval, že zdražuje nebo mění podmínky, eventuálně vám přitom nevysvětlil vaše související práva. V takovém případě smíte odstoupit od smlouvy 3 měsíce poté, co dojde ke změně.

Stáhněte si vzorový formulář pro elektřinu i plyn.

Stěhování, vážná nemoc, úmrtí: žádost

Smlouvy bychom měli dodržovat, nebo ukončovat podle zákonů a sjednaných podmínek. Empatičtí dodavatelé však vyjdou vstříc zákazníkovi, který zažívá osudové zvraty – stěhuje se pryč, leží dlouho v nemocnici, právě zdědil odběrné místo po zemřelém příbuzném apod. Vyhoví žádosti, aby byla smlouva ukončena předčasně a přitom bezplatně, vzájemnou dohodou. V těchto případech však záleží na konkrétní firmě, jak zareaguje. Dodavatelé leccos naznačují ve svých vzorových formulářích:

Lidé, kteří kupují dům nebo byt, nemusejí přebírat závazky po bývalém majiteli odběrného místa (nechtějí-li).

Porovnat ceny elektřiny Porovnat ceny plynu
Štítky: , , , , , , , ,

Komentáře

2 thoughts on “Stáhněte si formulář pro výpověď a odstoupení od smlouvy

 1. Jirka napsal:

  Již třikrát mi smlouvu vrátili, s tím, že je špatný datum. Poraďte. Co je do konce 24 měsíce od předání smlouvy obchodníkovi. Smlouva je podepsaná 11.10.2013 a 24 měsíců je 31.10.2015 nebo 30.11.2015????

 2. jaro napsal:

  29.2.2016 jsem uzavřel novou smlouvu na dodavatele el.a plynu.Smlouva začne platit až 24.10.2016.Od smlouvy bych chtěl odstoupit jak to realizovat.Děkuji KJ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *