Deaktivační poplatek a upomínka: Pozor na vymahače!

Česká obchodní inspekce a Energetický regulační úřad varují před inkasními agenturami, které po domácnostech agresivně vymáhají takzvaný deaktivační poplatek a peníze za upomínku. Pokud nějací drsní hoši zatelefonují nebo napíšou také vám, především zachovejte klid.


10. 6. 2020

Autor

Podvodníci a násilníci mají náskok. Nezdržují se morálními dilematy, prostě zaútočí na nevinnou oběť – zatímco jejich poctiví protivníci nejdříve zvažují, jestli a nakolik mohou někoho kritizovat, nebo dokonce regulovat. Několik let například trvalo, než zákonodárci, obecní samosprávy a investigativní novináři eliminovali falešné podomní prodejce. Takže všelijací „šmejdi“ dlouho obcházeli domácnosti, představovali se jako „kontroloři elektroměrů“, ale přitom svým hostitelům nenápadně podstrkovali novou smlouvu na elektřinu nebo zemní plyn. Za pouhý podpis přitom inkasovali takzvaný „aktivační poplatek“.

Dnešní energetický trh funguje solidněji, ačkoli dodavatelé nadále účtují různé sankce, které přitahují tvrdé vymahače.

Alarmující zpráva může být důsledkem drobné chyby, nebo pouhého nedorozumění.

Například společnost Centropol Energy vyjmenovává obvyklé důvody, proč někdy přijde zákazníkovi upomínka, přestože jsou všechny jeho platby uhrazené:

  • Někdo chybně zadal platební údaje.
  • Nebo banka vrátila peníze zpět (typicky pokud odešly přes internetové bankovnictví).
  • Anebo peníze došly dodavatelovi teprve potom, co odeslal upomínku.

Proto zachovejme klid, i když dostaneme výzvu, že údajně máme zaplatit vysoký deaktivační poplatek.

Pohledný muž se překvapeně dívá do notebooku, upomínka, deaktivační poplatek

Upomínka stojí řádově desetikoruny až stokoruny

Přiměřené sankční poplatky samozřejmě mají smysl, pokud chceme, aby mezilidské závazky byly vymahatelné. Proto v některých smluvních podmínkách figuruje „upomínka“ a její cena. Jakmile potom odběratel zapomene zaplatit zálohu za elektřinu nebo zemní plyn, pravděpodobně dostane varovnou zprávu – například za 50 Kč (od innogy Energie či Pražské plynárenské), za 240 Kč (od společnosti ČEZ Prodej), nebo za 242 Kč (od E.ON Energie), včetně DPH.

Deaktivační poplatek jde do tisícovek

Závažnější problém ovšem nastává, když odběratel úplně „zapomene“ na svého dlouhodobého obchodního partnera. Nejdříve podepíše smlouvu na několik let, aby měl stabilní cenu, jeho dodavatel tedy nakoupí elektřinu nebo zemní plyn řádově za desetitisíce Kč… Ale odběratel mezitím přejde někam jinam! Opuštěný dodavatel potom obvykle požaduje takzvaný „deaktivační poplatek“, aby aspoň částečně pokryl své výdaje – například 3 000 Kč (Pražská plynárenská), 5 500 Kč (E.ON Energie), 6 050 Kč (Bohemia Energy), nebo podle okolností (Pražská energetika uvádí smluvní pokutu pro domácnosti, které předčasně začaly odebírat elektřinu od někoho jiného: 4 500 Kč + za každý kalendářní měsíc od unáhleného ukončení do původně plánovaného konce jejich smlouvy 200 Kč).

Inkasní agentury mají své zákonné meze

Největší nešťastníci své závazky ignorují – dlouhodobě neplatí, případně vůbec nekomunikují. Někteří dodavatelé proto najímají „inkasní agentury“, aby deaktivační poplatek nebo jiný dluh vymohly. Tady dostávají prostor tvrďáci, kteří jdou přímo na věc: Adresátovi zatelefonují nebo napíšou, aby do určitého času (například do 48 hodin) zaplatil stanovenou částku. Někdy dokonce vyhrožují brzkou exekucí, které by ovšem musel předcházet patřičný soudní rozsudek. Kusé informace, sdělené agresivní formou, zavánějí podvodem – co když nějaký šmejd jenom předstírá, že zastupuje energetickou společnost, aby jako „vymahač“ neoprávněně získal cizí peníze?

„Někteří spotřebitelé jsou vystavováni pravidelnému nátlaku a výhružné zprávy jim chodí prakticky obden,“ popisuje Mojmír Bezecný, ředitel České obchodní inspekce (ČOI). „Výzvy jsou formulovány velmi drsně a záměrně vzbuzují dojem, že peníze nepochybně dlužíte. Pochybnosti ale jsou namístě,“ upozorňuje Rostislav Krejcar z Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Jak postupovat, pokud po vás dodavatel nebo inkasní agentura chce sankční poplatek?

  1. Jestliže o svém údajném dluhu nevíte, požádejte protistranu, aby vám písemně doložila, jak domnělá pohledávka vznikla. Po inkasní agentuře žádejte, aby prokázala, jakým právem usiluje o vaše peníze.
  2. Pokud vás oslovil dodavatel elektrické energie nebo zemního plynu, ale nedokázal uspokojivě zodpovědět vaše otázky, obraťte se na Energetický regulační úřad (e-mail: podatelna@eru.cz).
  3. Pokud vás oslovil nějaký prostředník, například inkasní agentura – vymahač, který vám odmítá sdělit potřebné informace, kontaktujte Českou obchodní inspekci (e-mail: podatelna@coi.cz).
Štítky: , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *