Vodné

Vodné je poplatek za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Je to tedy úhrada za odebranou užitkovou nebo pitnou vodu a za služby, které jsou s dodáním vody spojené (např. pronájem měřícího zařízení). Pro vyměření částky se využívá informace o spotřebovaném množství vody, která se získává nejčastěji prostřednictvím vodoměru. Vodné: Jednosložková nebo dvousložková forma Výše vodného se stanovuje Číst více


26. 8. 2010

Autor

Vodné je poplatek za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Je to tedy úhrada za odebranou užitkovou nebo pitnou vodu a za služby, které jsou s dodáním vody spojené (např. pronájem měřícího zařízení). Pro vyměření částky se využívá informace o spotřebovaném množství vody, která se získává nejčastěji prostřednictvím vodoměru.

Vodné: Jednosložková nebo dvousložková forma

Výše vodného se stanovuje podle nákladů za výrobu a distribuci vody na 1 m3 za uplynulé zúčtovací období. K tomu si prodejce přičítá plánovaný zisk, který ale podle státem stanovených pravidel nesmí překročit 7 %. Vodné má pak buď jednosložkovou anebo dvousložkovou formu. Jednosložková forma je pevně stanovený poplatek za 1 m3bez ohledu na množství vody, které bylo spotřebováno. Dvousložková forma pak představuje paušální poplatek a poplatek za samotnou odebranou vodu. Při malé spotřebě vody je vyšší cena za 1 m3 a nižší paušální poplatek, u větší spotřeby je pak nižší cena za 1 m3 a vyšší paušální poplatek.

Vodné ovlivňuje cena vody

Cena vody se zvedla počátkem 90. let, kdy ji stát přestal plošně dotovat. Do této doby zůstávala její cena stejná. Cenu vody ovlivňují některé faktory, které jsou nedílně spojeny s procesem výroby a distribuce vody. Jsou to např. výše nájemného, které je placeno majiteli vodohospodářské infrastruktury, ovlivnit ji může i množství chemikálií, které je třeba pro úpravu surových povrchových vod. V neposlední řadě hraje roli i množství energií, které je třeba k samotné výrobě a distribuci pitné vody. Cena vodného je jednotně stanovená pro všechny odběratele v rámci konkrétní tarifní oblasti (zpravidla například jednoho města).

Kdy vzniká povinnost hradit vodné

Povinnost úhrady vodného vzniká v momentě vtoku vody do potrubí, které je napojeno bezprostředně za vodoměrem. Pokud v daném místě není vodoměr, je takovým momentem vtok vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *