Dvousložková cena vody: Kde je povinný paušální poplatek za vodoměr?

Někde musíte zaplatit za vodoměr, i když nespotřebujete ani kapku! Je dvousložková cena vody spravedlivá?


27. 2. 2015

Autor

Jakmile otočíte vodovodním kohoutkem nebo pákovou baterií, už vám nabíhá vodné, neboli poplatek za přivedení životadárné tekutiny až domů. Osvěžující proud omyje ruce, naplní sklenici nebo očistí talíř. A jakmile zmizí v kanalizaci, naskočí vám také stočné, neboli cena za odvedení vody do čističky. Vodné i stočné platíme za každý spotřebovaný kubík průzračné energie, jejich součtem proto snadno získáme jednosložkové vyúčtování. Proč řada tuzemských obcí zavedla dvousložkovou cenu vody, do které musíme připočíst také paušální poplatek za vodoměr?

Vodoměr s relativně malou kapacitou 1,5 kubíků vody za hodinu.

Jaký je rozdíl mezi jednosložkovou a dvousložkovou cenou vody
  • Jednosložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků vynásobíme cenou jednoho kubíku. Vyúčtování má pouze pohyblivou složku, protože závisí jenom na velikosti odběru. Kdo za celé fakturační období nevyužije ani kapku vody, nemusí platit nic. Příklad: Spotřebujete 100 kubíků vody, jeden kubík stojí 100 Kč (60 Kč vodné + 40 Kč stočné), celkem tedy zaplatíte 10 000 Kč.
  • Dvousložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků vynásobíme cenou jednoho kubíku, a navíc musíme připočíst paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. K pohyblivé složce přibyla pevná složka, která závisí na kapacitě vašeho vodoměru. V tomto případě musí platit i majitel opuštěné chaty, pokud je napojená na vodohospodářskou infrastrukturu. Příklad: Spotřebujete 5 kubíků vody, přičemž jeden kubík stojí 100 Kč (55 Kč vodné + 45 Kč stočné), a navíc musíte odvést 2 500 Kč za kapacitu svého vodoměru (1200 Kč pevná složka vodného + 1 300 Kč pevná složka stočného), celkem tedy zaplatíte 3 000 Kč.

Údržba potrubí je dražší než voda

Bizarní, až absurdní je představa, že bychom všechny energie nakupovali v supermarketu, a balíky zemního plynu nebo elektřiny přenášeli domů v tašce. Vždyť přeprava megawatthodingigajoulů do domácnosti je technologický oříšek. Samotná energie ostatně tvoří jenom část výsledného vyúčtování – v případě zemního plynu jde asi o 80 %, v případě elektřiny o 30 % a v případě vody o pouhých 20 %! Zbylé poplatky odvádíme především za správu rozvodné sítě. Na údržbu a rekonstrukci potrubí, lepší čističky a částečně také na platy vodohospodářů jde tedy 80 % peněz, které zaplatíme takříkajíc „za vodu“.

Paušál za vodoměr je účtován hlavně v jižních Čechách.

Má na vodárenskou infrastrukturu přispívat také majitelka osamělého domku, ve kterém dlouhodobě neukápne do dřezu ani kapka? Na jednu stranu je logické, že například obyvatelka Prahy, Brna nebo Ostravy dostane za nulovou spotřebu nulové vyúčtování. Co když ale zrovna poblíž odlehlého domku praskne vodovodní potrubí, a bude nutný zásah vodohospodářů? Mají prostřednictvím svého vyúčtování zaplatit opravu obyvatelé sousedních ulic, čtvrtí a obcí? Na druhou stranu je tedy pochopitelné, když například v Českých Budějovicích spolufinancuje údržbu sítě každý, kdo je na ni připojen. Za opuštěné odběrné místo jeho majitelka povinně zaplatí stovky až tisícovky ročně.

V činžáku je vodoměr větší, po rozpočítání paušálu mezi byty však platí domácnost míň, než v samostatném domě.

Dvousložková cena pro rodinný dům

Propočtěme konkrétní modelové příklady v jihočeském Táboře. Celý panelák má společný vodoměr o kapacitě 6 m³/H (6 kubíků vody za hodinu je maximální průtok, při kterém musí být vodoměr schopen běžně pracovat), zatímco v rodinném domě je instalován samostatný vodoměr s kapacitou 2,5 m³/H. Dvousložková cena vody reflektuje skutečnost, že na obyvatele činžáku připadá kratší potrubí, než na obyvatele samostatného stavení. Podle ceníku táborských vodáren totiž celý panelák zaplatí za kapacitu vodoměru 8 185 Kč, což při 32 bytech znamená pouhých 256 Kč pro každé odběrné místo. Domácnost v samostatném domku má sice menší vodoměr, pevnou složku ceny 2 234 Kč ale musí zaplatit celý sama.

Jihomoravan vycejbrá denně přes 90 litrů vody, obyvatel Pardubického kraje necelých 80 litrů.

Kde všude je zavedena dvousložková cena vody, a jaké vyúčtování přinese pošťák do běžného rodinného domu? Pokud kalkulujeme se čtyřčlennou domácností, obvyklou velikostí vodoměru a průměrnou krajskou spotřebou, nejhlouběji sáhne do svého bankovního účtu rodina ze Sokolovska. Naopak nejméně zaskřípe rozpočet domácnosti na Jindřichohradecku.

Srovnání dvousložkové ceny vody pro domácnost v rodinném domě
Provozovatel vodovodů Pohyblivá složka Pevná složka Prům. spotřeba Roční účet
Vodohosp. spol. Sokolov 84,93 Kč/m³ 4 307,9 Kč 29,9 m³/os. 14 451 Kč
ČEVAK – VST Tábor 93,29 Kč/m³ 2 234 Kč 31,5 m³/os. 13 975 Kč
Královehradecká provozní 88,07 Kč/m³ 2 260 Kč 28,5 m³/os. 12 302 Kč
VAK Karlovy Vary 63,76 Kč/m³ 3 318,9 29,9 m³/os. 10 934 Kč
Vodárenská spol. Chrudim 79,48 Kč/m³ 1 541 Kč 28,1 m³/os. 10 488 Kč
VS Vrchlice-Maleč (K. Hora) 76,14 Kč/m³ 874,19 Kč 31,2 m³/os. 10 379 Kč
ČEVAK, a.s. – Prachatice 73,83 Kč/m³ 897 Kč 31,5 m³/os. 10 189 Kč
ČEVAK – Český Krumlov 72,02 Kč/m³ 953,35 Kč 31,5 m³/os. 10 017 Kč
ČEVAK – České Budějovice 71,54 Kč/m³ 966 Kč 31,5 m³/os. 9 969 Kč
VAK Hodonín 66,41 Kč/m³ 863 Kč 33,3 m³/os. 9 706 Kč
ČEVAK – Jindřichův Hradec 61,94 Kč/m³ 881 Kč 31,5 m³/os. 8 676 Kč

Pozn.: Roční účet pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě jsme spočítali tak, že jsme vynásobili průměrnou krajskou spotřebu osob v domácnosti součtem vodného a stočného, a přičetli jsme paušální poplatek za vodoměr o kapacitě 2,5 m³/H. Všechny ceny zahrnují DPH. Zdroje: ceníky jednotlivých provozovatelů vodovodů a kanalizací, ČSÚ

Skladba ceny záleží na obcích

Spravedlnost je věcí diskuse, což v energetice vidíme poměrně názorně. Jednosložková cena vody je výhodnější pro majitele odlehlých domů, ke kterým vedou speciální vodovodní přípojky. Na údržbu sítě přispívají stejně jako obyvatel paneláku, na něhož připadá podstatně kratší část potrubí. Dvousložková cena vody je příznivější pro domácnosti v činžáku, které si paušální poplatek za vodoměr rozpočítají mezi sebe. Kdo určuje, podle jakého vzorce bude vyúčtování sestavováno?

Jednosložkový, nebo dvousložkový účet? Rozhodují zpravidla akcionáři vodárny.

Vodárenská společnost obvykle patří místním obcím, a částečně také soukromé firmě, která fakticky provozuje vodovody a kanalizace. Akcionáři mohou rozhodnout, zda bude platit jednosložková, nebo dvousložková cena vody. Jejich pravomoci mají ovšem striktní hranice, stanovené právními předpisy. Pokud preferují dvousložkovou cenu vody, pevná složka nesmí překročit 20 % z obratu. Aby vodárenské společnosti neriskovaly, že při nižší spotřebě odběratelů hranici překročí, pevnou složku většinou stanovují raději na 15 % z předpokládaného obratu.

PŘÍKLAD: Jak vodárenská společnost určuje dvousložkovou cenu vody?
Abychom jednoduše ilustrovali princip výpočtu, představme si hypotetickou obec. Všech 100 domů má stejnou kapacitu vodoměru a dohromady ročně odeberou 15 000 m³ vody. Místní vodárenská společnost má ekonomicky oprávněné náklady ve výši 1 milionu Kč, a její zisk činí 0,1 milionu Kč. Obrat vodárenské společnosti tedy dělá 1,1 milionu Kč (oprávněné náklady + zisk).
Na pevnou složku ceny je vyčleněno 15 % z obratu, tedy 165 000 Kč. Paušální poplatek za vodoměr tudíž vychází na 1 650 Kč (165 000 Kč / počet odběrných míst).
Na pohyblivou složku ceny zbývá 935 000 Kč (obrat vodárenské společnosti mínus suma vyčleněná na paušály). Cena za kubík vody tedy vyjde na 62,33 Kč/m³ (935 000 Kč / dodaný objem vody).
Jednosložková cena vody by činila 73,33 Kč/m³ (obrat vodárenské společnosti / dodaný objem vody). Dvousložková cena vody bude činit 62,33 Kč/m³ + 1 650 Kč za kapacitu vodoměru.

Pozn.: Princip výpočtu nám vysvětlil Ing. Pavel Peroutka, předseda ekonomické komise Sovak.   

Dvousložková cena bývá vyšší

Jak jsme viděli na příkladu paneláku a rodinného domu, konkrétní vyúčtování dvousložkové ceny vody je značně závislé právě na velikosti nemovitosti, respektive kapacitě vodoměru. Pro meziregionální srovnání mají ale vypovídací hodnotu i průměrné hodnoty. V celorepublikovém kontextu dostávají vyšší vyúčtování obyvatelé obcí, jejichž zastupitelstva schválila dvousložkovou variantu. Zatímco běžná cena kubíku vody je 81,04 Kč, obyvatelé 11 následujících regionů zaplatí průměrně 89,95 Kč za kubík.

Přehled regionů, kde platí dvousložková cena vody
Provozovatel vodovodů Průměrná cena Zdražení Platnost cen
Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. – Sokolovsko
121 Kč/m³ -0,3 %
1.1.2015
ČEVAK, a.s. – VST Tábor 111,04 Kč/m³ 1,08 % 1.10.2014
Královehradecká provozní, a.s. 107,89 Kč/m³ 2,95 % 1.1.2015
Vodárenská společnost Chrudim a.s. 93,17 Kč/m³ 1,83 % 1.1.2015
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 91,55 Kč/m³ 0 % 1.1.2015
Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s. (Kutnohorsko)
83,14 Kč/m³ 4,55 % 1.1.2015
ČEVAK, a.s. – Prachatice 80,96 Kč/m³ 0,71 1.1.2015
ČEVAK, a.s. – Český Krumlov 79,6 Kč/m³ -0,02 1.1.2015
ČEVAK, a.s. – České Budějovice 79,22 Kč/m³ -0,4 % 1.4.2014
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 72,89 Kč/m³ 5,2 % 1.1.2015
ČEVAK, a.s. – Jindřichův Hradec 68,94 Kč/m³ 0 % 1.1.2015

Ceny vody jsou spočítány opět pro 4člennou domácnost v rodinném domě s průměrnou krajskou spotřebou a vodoměrem o kapacitě 2,5 m3/hod., včetně DPH. Meziroční zdražení je spočítáno pro roky 2014/2015. Současné ceny jsou aktuální od uvedených dat platnosti.

Štítky: ,