Dvousložková cena vody: Kdo musí platit za vodoměr?

Ve většině tuzemských obcí hradí obyvatelé jenom vodné a stočné. Někde však existuje ještě paušální poplatek za vodoměr, čímž dohromady vzniká takzvaná dvousložková cena vody. Jde především o některá jihočeská města, ale také například o Hradec Králové nebo Karlovy Vary, kde kubík stojí kolem 124 Kč.


30. 4. 2024

Autor

Jakmile otočíte vodovodním kohoutkem nebo pákovou baterií, už vám nabíhá vodné, neboli poplatek za přivedení životadárné tekutiny až domů. Osvěžující proud omyje ruce, naplní sklenici nebo očistí talíř. A jakmile zmizí v kanalizaci, naskočí vám také stočné, neboli cena za odvedení vody do čističky. Vodné i stočné tedy obvykle platíme za každý spotřebovaný kubík (1 000 litrů, krychlový metr, m³) pitné průzračné tekutiny, jejich součtem proto snadno získáme jednosložkové vyúčtování. Proč řada tuzemských obcí zavedla dvousložkovou cenu vody, do které musíme připočíst i paušální poplatek za vodoměr?

Vodoměr s maximální průtokovou kapacitou 2,5 kubíku za hodinu.

Poplatek za vodoměr, dvousložková cena vody

Jaký je rozdíl mezi jednosložkovou a dvousložkovou cenou vody
 • Jednosložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků vynásobíme cenou jednoho kubíku. Vyúčtování má pouze pohyblivou složku, protože závisí jenom na velikosti individuálního odběru. Kdo za celé fakturační období nevyužije ani kapku vody, nemusí platit nic. Příklad: Spotřebujete 100 kubíků vody, jeden kubík stojí 100 Kč (60 Kč vodné + 40 Kč stočné), celkem tedy zaplatíte 10 000 Kč.
 • Dvousložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků vynásobíme cenou jednoho kubíku, a navíc musíme připočíst paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. K pohyblivé složce přibyla pevná složka, která závisí na kapacitě vašeho vodoměru. V tomto případě musí platit i majitel opuštěné chaty, pokud je napojená na vodohospodářskou infrastrukturu. Příklad: Spotřebujete 5 kubíků vody, přičemž jeden kubík stojí 100 Kč (55 Kč vodné + 45 Kč stočné), a navíc musíte odvést 2 500 Kč za kapacitu svého vodoměru (1 200 Kč pevná složka vodného + 1 300 Kč pevná složka stočného), celkem tedy zaplatíte 3 000 Kč.

Údržbářské práce jsou dražší než voda

Palivové dřevo, pelety nebo uhelné brikety nakoupíme ve specializovaných supermarketech, a následně automobilem převezeme domů. Zatímco elektřina, zemní plyn či kohoutková voda vyžaduje náročnější distribuční infrastrukturu. Z elektráren vedou dráty, na plynárny a vodárny jsme napojeni potrubím. Samotná komodita představuje 81 % (zemní plyn), 54 % (elektřina), respektive 20 % (voda) celkového vyúčtování. Zbylé výdaje padnou na údržbu distribuční soustavy. Takže na vodovodní a kanalizační potrubí, lepší čističky a platy místních vodohospodářů jde 80 % toho, čemu říkáme „vodné a stočné“.

Paušál za vodoměr je účtován hlavně v jižních Čechách.

České Budějovice, jižní Čechy, dvousložková cena vody, vodné a stočné, paušál za vodoměr

Má na vodárenskou infrastrukturu přispívat i majitelka prázdného bytu, ve kterém dlouhodobě neukápne do dřezu ani kapka? Na jednu stranu je logické, že například Pražan, Brňák nebo Ostravak dostane za nulovou spotřebu nulové vyúčtování. Co když ale zrovna poblíž opuštěného domku praskne vodovodní potrubí, a bude nutný zásah vodohospodářů? Mají prostřednictvím svého vyúčtování zaplatit opravu obyvatelé sousedních ulic, čtvrtí a obcí?

Na druhou stranu je tedy pochopitelné, když například českobudějovické vodovody financuje každý, kdo má v Českých Budějovicích vodovodní přípojku. Za nevyužívané odběrné místo jeho majitelka povinně zaplatí stovky až tisícovky ročně.

V opuštěných domech kape leda děravou střechou. Průměrný Čech nebo Češka však doma spotřebuje 89 litrů denně. Třeba když vaří, splachují, perou, myjí sebe nebo své psy.

Koupel pro psa

Kde existuje paušální poplatek za vodoměr?

V následujících městech musejí odběratelé každoročně hradit paušál, přestože třeba vůbec neotočí kohoutkem ani nepohnou pákovou baterií. Není-li uvedeno jinak, vyčíslíme částku za maximální průtokovou kapacitu účtovaného vodoměru 2,5 m³/hodinu.

 • Beroun: 610,40 Kč (pro rodinné domy), 2 185,12 Kč (pro menší bytové domy), 4 874,24 Kč (pro větší bytové domy)
 • České Budějovice: 983,36 Kč (pro rodinné domy), 3 606,40 Kč (pro menší bytové domy), 7 707,84 Kč (pro větší bytové domy)
 • Prachatice: 1 022,56 Kč (pro rodinné domy), 5 924,80 Kč (pro menší bytové domy), 13 050,24 Kč (pro větší bytové domy)
 • Hodonín: 1 098,00 Kč
 • Český Krumlov: 1 288,00 Kč (pro rodinné domy), 6 039,04 Kč (pro menší bytové domy), 14 968,80 Kč (pro větší bytové domy)
 • Jindřichův Hradec: 1 618,40 Kč (pro rodinné domy), 9 316,16 Kč (pro menší bytové domy), 25 873,12 Kč (pro větší bytové domy)
 • Chrudim: 1 904,00 Kč
 • Sokolov: 2 066,48 Kč
 • Tábor: 2 116,80 Kč (pro rodinné domy), 8 680,00 Kč (pro menší bytové domy), 19 779,20 Kč (pro větší bytové domy)
 • Karlovy Vary: 2 497,60 Kč
 • Hradec Králové: 2 731,00 Kč.

Zdroje: Ceníky odpovědných společností. Částky jsou včetně aktuální 12% daně z přidané hodnoty (DPH).

Propočtěme konkrétní modelové příklady v jihočeském Táboře. Celý panelák má společný vodoměr o kapacitě 6 m³/h (6 kubíků vody za hodinu je maximální průtok, při kterém musí být vodoměr schopen běžně pracovat), zatímco v rodinném domě je instalován samostatný vodoměr s kapacitou 2,5 m³/h. Dvousložková cena vody reflektuje skutečnost, že na obyvatele bytovky připadá kratší potrubí, než na obyvatele samostatného stavení.

Podle ceníku táborských vodáren totiž celý panelák zaplatí za kapacitu vodoměru 19 779,20 Kč, což při 32 bytech znamená pouhých 618,10 Kč za každé odběrné místo. Domácnost v samostatném domku má sice menší vodoměr, pevnou složku ceny 2 116,80 Kč ale musí zaplatit celou sama.

V bytovce je vodoměr větší, po rozpočítání paušálu mezi všechny tamní domácnosti však každá zaplatí méně, než kdyby bydlela samostatně v rodinném domě.

Žena ve sprše

Cenotvorba záleží na obcích

Spravedlnost je věcí diskuse, což tady vidíme poměrně názorně. Jednosložková cena vody je výhodnější pro majitele odlehlých domů, ke kterým vedou speciální vodovodní přípojky. Na údržbu sítě přispívají stejně jako obyvatel paneláku, na něhož připadá podstatně kratší část potrubí. Dvousložková cena vody je příznivější pro domácnosti v bytovce, které si paušální poplatek za vodoměr rozpočítají mezi sebe. Kdo určuje, podle jakého vzorce bude vyúčtování sestavováno?

Jednosložkový, nebo dvousložkový účet? Rozhodují zpravidla akcionáři vodárny.

Sklenice s pitnou vodou a následné vyúčtování

Vodárenská společnost obvykle patří místním obcím a částečně také soukromé firmě, která fakticky provozuje vodovody a kanalizace. Akcionáři mohou rozhodnout, zda bude platit jednosložková, nebo dvousložková cena vody. Jejich pravomoci mají ovšem striktní hranice, stanovené právními předpisy. Pokud preferují dvousložkovou cenu vody, pevná složka nesmí překročit 15 % z obratu.

PŘÍKLAD: Jak vodárenská společnost určuje dvousložkovou cenu vody?
Abychom jednoduše ilustrovali princip výpočtu, představme si hypotetickou obec. Všech 100 domů má stejnou kapacitu vodoměru a dohromady ročně odeberou 15 000 m³ vody. Místní vodárenská společnost má ekonomicky oprávněné náklady ve výši 1 milionu Kč, a její zisk činí 0,1 milionu Kč. Obrat vodárenské společnosti tedy dělá 1,1 milionu Kč (oprávněné náklady + zisk).
Na pevnou složku ceny je vyčleněno 15 % z obratu, tedy 165 000 Kč. Paušální poplatek za vodoměr tudíž vychází na 1 650 Kč (165 000 Kč / počet odběrných míst).
Na pohyblivou složku ceny zbývá 935 000 Kč (obrat vodárenské společnosti mínus suma vyčleněná na paušály). Cena za kubík vody tedy vyjde na 62,33 Kč/m³ (935 000 Kč / dodaný objem vody).
Jednosložková cena vody by činila 73,33 Kč/m³ (obrat vodárenské společnosti / dodaný objem vody). Dvousložková cena vody bude činit 62,33 Kč/m³ + 1 650 Kč za kapacitu vodoměru.

Pozn.: Princip výpočtu nám vysvětlil Ing. Pavel Peroutka, bývalý mnohaletý ekonom vodárenského sdružení Sovak.   

Dvousložková cena vody bývá vyšší

Jak jsme viděli na příkladu paneláku a rodinného domu, konkrétní vyúčtování závisí právě na velikosti nemovitosti, respektive na kapacitě vodoměru. Pro meziregionální srovnání mají ale vypovídací hodnotu také průměry. V celorepublikovém kontextu dostávají většinou vyšší vyúčtování obyvatelé obcí, jejichž zastupitelstva schválila dvousložkovou variantu. Zatímco běžně stojí kubík (1 000 litrů) kohoutkové vody 123,06 Kč, průměrná dvousložková cena dosahuje 124,43 Kč/m³, přesněji:

KdeVodoměrSpotřebaKč/m3
Beroun610,4013041,31139,46
České Budějovice983,368424,6796,11
Český Krumlov1288,0010905,28124,56
Hodonín1098,0010221,01115,63
Hradec Králové2731,0012733,92157,98
Chrudim1904,0011108,90132,93
Jindřichův Hradec1618,408274,90101,06
Karlovy Vary2497,609521,07122,77
Prachatice1022,5610465,74117,36
Sokolovsko2066,4811011,00133,59
Tábor2116,8010344,35127,29

Uvádíme poplatek za vodoměr v Kč/rok, za spotřebu taktéž v Kč/rok a výslednou cenu v Kč/m³, včetně DPH. Jde o modelový příklad, počítáme se tříčlennou domácností, která odebere 89,4 litru/osobu/den a má vodoměr o průtokové kapacitě 2,5 m³/hod.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *