Cena kubíku (m3) a kWh zemního plynu v osudovém roce 2024

Kubický metr (m3) vyjde na 34 korun, ale prostorové jednotky jsou vedlejší. Zemní plyn používáme, abychom ohřívali jídlo a vodu nebo vytápěli domácnost. Proto raději zhodnoťme jeho užitnou hodnotu, pomocí energetických jednotek: Jedna kilowatthodina (kWh) stojí průměrně 3,123 Kč.


26. 3. 2024

Autor

Zemní plyn sám o sobě není cítit, vidět, slyšet, ani nijak nechutná. Proto do něj distributoři přimíchávají páchnoucí příměsi (odoranty), abychom jeho eventuální únik v domácnosti vůbec zaznamenali. Přitom postrádá vlastní tvar a objem, vždyť nebýt prostorově uzavřených plynovodů a podzemních zásobníků, unikne do ovzduší. Také cena m3 (kubíku) plynu znamená jenom orientační informaci. Na éterickém palivu přece neoceňujeme jeho objem, ale docela jinou vlastnost: energii!

Spravedlivé vyúčtování spočítáme pomocí prostorových, teplotních, tlakových, energetických a časových jednotek.

Cena kubíku plynu záleží na jeho kvalitě

Cena m3 (kubíku) plynu je 34 korun

„Kolik stojí krychlový metr, neboli kubík zemního plynu?,“ napíše nám ještě občas nějaký čtenář. Odpověď je podezřele jednoduchá. Vezmeme vyúčtování a celkovou částku vydělíme počtem odebraných krychlových metrů. Výsledná cena m3 zemního plynu pro domácnost vyjde kolem 33,76 Kč. Jenomže stačí, aby se změnilo počasí, a můžeme počítat znova. Chování zemního plynu totiž závisí na tlaku či teplotě a jeho energie záleží především na chemickém složení.

Velkoodběratelům nadále chodí vyúčtování za prostor, který zabírají v podzemních zásobnících (v m3).

Domácnosti od 1. 4. 2001 platí pouze za odebranou energii (v kWh nebo MWh) a uplynulé měsíce.

Plynový sporák

Objemové jednotky (například m3) jsou dvojnásobně nespravedlivé vůči rodině, jejíž dům stojí na kopci, vystavený slunečním paprskům. Hustota zemního plynu je totiž přímo úměrná atmosférickému tlaku – a nepřímo úměrná teplotě. Dům pod kopcem, chráněný chladivým stínem, proto dostane tentýž zemní plyn „hutnější“. Nicméně ještě důležitější je kvalita těžebního ložiska! Energie, a tím pádem také faktická cena m3 plynu stoupá s obsahem methanu a dalších uhlovodíků.

Cena kWh plynu je 3,123 Kč

Fyzika je fascinující věda. Ale všednodenní starosti člověka unaví a po návratu domů málokoho zajímá atmosférický tlak, teplota před plynoměrem nebo uhlovodíky. Naštěstí zemní plyn už není fakturovaný podle kvantity (cena m3), ale především podle svojí kvality! Jak zjistíme, kolik je v dodaném objemu skutečné energie?

Počet kubíků x objemový koeficient x spalné teplo = CENA PLYNU
Distributor měří či odhaduje vliv lokálního tlaku a teploty. Spotřebu vyjádřenou prostorovými jednotkami (m3) vynásobí objemovým koeficientem *, aby obyvatele stinných nížin nezvýhodňoval oproti opáleným horalům.
Příklad: Odebrali jsme 1 m3 zemního plynu nadprůměrné hustoty, objemový koeficient je 1,02, fakturováno je tedy 1,02 m3 zemního plynu (1 x 1,02 = 1,02).
Těžební společnost navíc musí sdělovat chemické složení, na kterém závisí maximální využitelné množství energie. Aby nebyla zvýhodněná domácnost, jež dostává plyn z kvalitnějšího naleziště, objem je vynásoben ještě spalným teplem. Za jeho správný výpočet ručí opět distributor.
Příklad: Odebrali jsme 1 m3 zemního plynu, objemový koeficient je 1,02, spalné teplo je 10,81 kWh/m3, takže se vyfakturuje 11,03 kWh (1 x 1,02 x 10,81 = 11,0262).

* Standardní plynárenské podmínky = tlak 101,325 kPa a teplota 15 °C, potom objemový koeficient = 1.

Ve faktuře najdete počet odebraných kubíků, objemový koeficient a spalné teplo. Tyhle údaje vzájemně vynásobte a zjistíte, kolik jste spotřebovali kWh (kilowatthodin) skutečné energie. Jak vidíme, nyní už nepočítáme v objemových, ale v energetických jednotkách! Průměrná cena kWh plynu je 3,123 Kč. Takže pokud máme plynový sporák o příkonu 3 kW a hodinu vaříme, spotřebujeme 3 kWh a přitom utratíme přes 9 Kč (3,123 Kč/kWh x 3 kWh = 9,369 Kč).

Kubík zemního plynu obvykle skrývá asi 10,81 kWh. Jeho přesná energie a cena se odvíjejí od chemického složení.

V zimě bývá spotřeba zemního plynu nejvyšší

Poslední slovo má spotřebitel

Málokdo používá palivo pouze v kuchyni. Typická česká domácnost, která má plynovou přípojku, spotřebuje řádově tisíce kWh (kilowatthodin) za rok. Vyúčtování proto dostává v tisícinásobných energetických jednotkách: MWh (megawatthodina) stojí průměrně 3 123 Kč. Poplatky však nejsou paušální pro celou populaci. Závisejí na individuální spotřebě, regionu a vybraném dodavateli samotné energie.

Levnější tarif najdete přes kalkulačku!

Cena bývá částečně počítaná v prostorové jednotce (m3), když jde o velký objem nad 63 MWh/rok, který zabírá odpovídající kapacitu podzemního zásobníku. Rodiny jsou podstatně skromnější, ačkoli každé odběrné místo vyžaduje určité paušální administrativní náklady – i při nulovém odběru. Proto domácnosti dostávají už dlouho, takřka od samého začátku 21. století, vyúčtování ve spravedlivějších energetických jednotkách (kWh, MWh) a navíc odvádějí fixní poplatek za kalendářní měsíc.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *