Současná cena kubíku (m3) a kWh zemního plynu

Cena m3 plynu vychází kolem 15 korun. Anebo chcete vědět, kolik platíte za skutečnou energii?


30. 1. 2015

Autor

analytik

Látka v plynném skupenství je lehce tajemná. Zemní plyn sám o sobě není cítit, vidět, slyšet, ani nijak nechutná, proto musí obsahovat páchnoucí příměsi (odoranty), abychom jeho eventuální únik v domácnosti vůbec zaznamenali. Postrádá vlastní tvar a objem, vždyť nebýt prostorově uzavřených plynovodů a podzemních zásobníků, unikne do ovzduší. Také cena m3 (kubíku) plynu proto znamená jenom orientační informaci. Na tajemné látce přece neoceňujeme objem, ale docela jinou vlastnost: energii!

Cena m3 plynu vyžaduje složitý výpočet, pokud má být vyúčtování spravedlivé.

Cena m3 (kubíku) plynu je 15 korun

„Kolik stojí krychlový metr, neboli kubík zemního plynu?,“ napíše nám ještě občas nějaký čtenář. Odpověď je podezřele jednoduchá. Vezmeme vyúčtování a výslednou finanční částku vydělíme počtem odebraných krychlových metrů. Cena m3 zemního plynu pro domácnost vyjde kolem 15,4 Kč. Jenomže stačí, aby se změnilo počasí, a můžeme počítat znova. Chování zemního plynu totiž závisí na tlaku, teplotě a jeho energie záleží především na chemickém složení.

Cena je nadále částečně účtována v objemové jednotce (m3) při vysoké spotřebě plynu. Domácnosti platí od 1. 4. 2001 pouze za jednotky energie (kWh, MWh) a měsíce.

Objemové jednotky (například m3) jsou dvojnásobně nespravedlivé vůči rodině, jejíž dům stojí na kopci, vystavený slunečním paprskům. Hustota zemního plynu je totiž přímo úměrná atmosférickému tlaku – a nepřímo úměrná teplotě. Dům pod kopcem, chráněný chladivým stínem, proto dostane tentýž zemní plyn „hutnější“. Nicméně ještě důležitější je kvalita těžebního ložiska! Energie, a tím pádem také faktická cena m3 plynu stoupá s obsahem methanu a dalších uhlovodíků.

Cena kWh plynu je 1,46 Kč

Fyzika je fascinující věda. Ale všednodenní starosti člověka unaví a po návratu domů málokoho zajímá atmosférický tlak, teplota před plynoměrem nebo uhlovodíky. Naštěstí zemní plyn už není fakturovaný podle kvantity (cena m3), ale především podle svojí kvality! Jak zjistíme, kolik je v dodaném objemu skutečné energie?

Počet kubíků x objemový koeficient x spalné teplo = CENA PLYNU
Distributor měří nebo odhaduje vliv tlaku a teploty. Aby například domácnost v nížině nebyla zvýhodněná oproti sousedům na kopci, je spotřeba v objemových jednotkách (m3) vynásobena objemovým koeficientem *.
Příklad: Odebrali jsme 1 m3 zemního plynu nadprůměrné hustoty, objemový koeficient je 1,02, fakturováno je tedy 1,02 m3 zemního plynu (1 x 1,02 = 1,02).
Těžební společnost navíc musí sdělovat chemické složení, na kterém závisí maximální využitelné množství tepla. Aby nebyla zvýhodněná domácnost, jež dostává plyn z kvalitnějšího naleziště, je objem vynásoben ještě spalným teplem. Za jeho správný výpočet ručí opět distributor.
Příklad: Odebrali jsme 1 m3 zemního plynu, objemový koeficient je 1,02, spalné teplo je 10,6 kWh/m3, takže fakturováno je 10,8 kWh (1 x 1,02 x 10,6 = 10,812).

* „Standardní“ plynárenské podmínky = tlak 101,325 kPa a teplota 15 °C, potom objemový koeficient = 1.

Ve faktuře najdete počet odebraných kubíků, objemový koeficient a spalné teplo. Tyhle údaje vzájemně vynásobte a zjistíte, kolik jste spotřebovali kWh (kilowatthodin) skutečné energie. Jak vidíme, nyní už nepočítáme v objemových, ale v energetických jednotkách! Průměrná cena kWh plynu je 1,46 Kč, takže pokud má plynový sporák spotřebu kolem 3 kWh, hodinové vaření stojí něco přes 4 Kč.

Kubík plynu obvykle skrývá asi 10,55 kWh. Cena i energie m3 plynu jsou však dány jeho chemickým složením.

Cenu plynu určuje hlavně dodavatel

Málokdo používá naši „tajemnou látku“ bez chuti a zápachu pouze v kuchyni. Pokud má domácnost plynovou přípojku, většinou spotřebuje řádově tisíce kWh (kilowatthodin) za rok. Zemní plyn je proto fakturovaný pomocí 1000násobné energetické jednotky: MWh (megawatthodina) stojí průměrně  1 457 Kč. Poplatky však nejsou stanoveny paušálně pro celou populaci. Závisejí na spotřebě, regionu a dodavateli samotné energie, kterého si můžete vybrat prostřednictvím srovnávací kalkulačky ZDE.

Srovnávač všech dodavatelů: cena mwh a m3 plynu

 

Cena bývá částečně počítaná v objemové jednotce m3 pro vysoké spotřeby plynu nad 63 MWh / rok, což je logické při platbách za rezervaci velké kapacity, která zabírá hodně prostoru. Rodiny jsou podstatně skromnější, ačkoli každé odběrné místo vyžaduje určité paušální administrativní náklady – i při nulovém odběru. Proto domácnosti dostávají už dlouho, takřka od samého začátku 21. století vyúčtování ve spravedlivějších energetických jednotkách (kWh, MWh) a navíc odvádějí fixní poplatek za kalendářní měsíc.

Štítky:,

 • Vladimír Dymeš

  Dobrý den.Odběrné hodiny mi uvádějí spotřebu v kubických metrech.Logickou úvahou mi musí být fakturováno to,co hodiny naměřily a ne abych byl nucen ke složitým výpočtům. To je tak složité ? Nějaké srovnání cen které neustále nabízíte je katastrofa. Jakým právem ihned požadujete osobní údaje. Jednou jsem to zkusil a ihned jsem měl otravný telefonát.Není prostě možné,abych si na internetu zjistil konečnou cenu plynu za kubík. Začínám uvažovat o změně dodavatele.

  • Petr Woff

   Dobrý den, pane Dymeši, Vaše úvodní úvaha je ve svém jádru logická, fyzikální vlastnosti zemního plynu na naší planetě jsou ale bohužel opravdu složitější. Zemní plyn totiž – na rozdíl například od elektřiny – nemá vždycky stejnou kvalitu. Různá naleziště – ať už kolem Uralu, v Norsku nebo jinde – obsahují plyn různé energetické kvality. Hovořím o chemickém složení. Dále záleží na lokalitě, kde plyn odebíráte: na nadmořské výšce a teplotě, které ovlivňují hustotu plynu (hustší plyn = stejný objem, ale více energie; řidší plyn = stejný objem, ale méně energie). Z těchto důvodů opravdu není možné, abyste si na Internetu ani jinde zjistil cenu za kubík, protože objem sám o sobě žádnou cenu nemá. Pokud Vám někdo sděluje cenu za kubík, zásadně zkresluje realitu, jenom aby potvrdil Vaše představy a udělal Vám radost. Cenu má teprve energie, kterou nelze měřit objemově, ale pouze energetickými jednotkami (kWh, MWh apod.).

   Pokud jde o požadavek osobních údajů, zřejmě jste si náš web spletl s jiným. Naše kalkulačky doposud nepodmiňují výpočet jakoukoli protihodnotou ze strany uživatele, ani zadáním kontaktních údajů. (Nemohu samozřejmě vyloučit, že majitel webu CenyEnergie.cz v budoucnosti změní svoji strategii, ale pokud tak učiní, právo na to samozřejmě bude mít – právo majitele a provozovatele, který za 5 let poskytl svoje služby více než 2 milionům lidí zadarmo, což je, myslím, od něj docela hezké :-).

   • Zuki

    Mi to přijde logické co tu pan Wolf píše
    Děkuji za informace

  • NORGE

   vysvětlení-TOMU SE ŘÍKÁ ELEGANTNĚ NĚKOHO OKRÁST /MASO SE SPEKLO /

 • Martin Koválovský – Brno

  Pan analytik Petr Wolf asi doma nemá plynoměr, protože to by asi věděl že toto zařízení stejně jako vodoměr (taky připojen k potrubí) počítá obebraný objem nikoliv vyrobenou energii…nestačím se divit…na konkrétní otázku člověk málokdy nedostane konkrétní odpověď.

  • Petr Woff

   Zdravím Vás, pane Martine Koválovský! Připomínáte častou námitku, že přece plynoměr měří objem plynu, a proto prý máme ceny počítat a srovnávat v objemových jednotkách. Skutečnost uvádí na pravou míru právě tento článek: Hodnota zjištěná plynoměrem sama o sobě není dostačující, protože nepopisuje samotnou energii. Proto je násobená objemovým koeficientem (zohledňujícím teplotu a tlak) a spalným teplem (zohledňujícím chemické složení). Hodnoty objemového koeficientu a spalného tepla nezjistíme z plynoměru, ale z faktury. Věřím, že tento princip výpočtu konečné ceny je pravdivější než dřívější měření pouhého objemu, a jsem přesvědčen, že je také pochopitelný. Jakékoli další nejasnosti se Vám rád pokusím vyjasnit :-).

   • Pavel Stratil

    No já myslím, že hodnoty objemového koeficientu a spalného tepla si může každý dodavatel vycucat z prstu a spotřebitel může akorát tak zaplatit. Kdo zjišťuje jaký já mám zrovna tlak a složení plynu co mi jde do kotle ?

    • Petr Woff

     Fyzickou přepravu zemního plynu ze zahraničí do ČR zajišťuje firma NET4GAS s.r.o., která uvádí: „Kvalita plynu (spalné teplo) je měřeno na 21 uzlových místech přepravní soustavy.“ Zdroj: http://www.net4gas.cz/cs/media/provozni-data/2012_07_09_nTYNDP.pdf?jis=20120911165958 Od kontroly podobných firem máme v ČR státní instituci, zvanou Energetický regulační úřad, která například hlídá, aby si provozovatelé elektrického vedení neúčtovali víc, než je potřeba. Samozřejmě můžeme spekulovat, že podobné úřady (Energetický, Finanční, Živnostenský, Stavební, ČSSZ, Exekutorský, Pozemkový atd. apod.) nedělají svoji práci dobře a dochází k únikům peněz. Vyvrátit takovou konspirační teorii by stálo individuálního zvědavce dost úsilí. Takže buďto můžeme žít v současném společenském systému na bázi vzájemné důvěry, anebo si doma zařídit maximální možnou autonomii, od potravinového po energetické samozásobení, například pomocí kamen na dřevo.

     • Pavel Stratil

      Takto jsem to vyřešil 🙂 Palivo koupím do zásoby v době kdy je levnější a nějaké přepočty a dopočty aby někomu vyšel zisk jsou mi ukradené 🙂
      Stejně jako nabídky pochybných přeprodejců plynu 🙂
      V případě briket nebo pelet jde víceméně o homogenní palivo a autonomie hřeje stejně jako uspora a fyzické přikládání 🙂 🙂

     • Petr Woff

      Jasně, proč ne :-). (Když člověk žije na venkově poblíž lesa a domluví se s místním hajným, může díky samostatně nasbíranému dřevu platit za teplo pakatel, a ještě se protáhne. Anebo si pořídit pasivní dům, kde se prakticky netopí – ačkoli je zase potřeba elektřina pro automatické větrání…)

     • Sarka farka plyn

      Jenže být hajným, tak ti nebudu počítat kubíky dřeva , ale kwh, protože bys tomu nerozuměl, a hezky bych ti tam nafixloval koeficienty výkonu koní při svozu, techniky při nakládce atd …

     • Petr Woff

      Dobrý pokus, ale… Zatímco fosilní palivo pochází (až na výjimky) ze zahraniční, což je celkem logicky spojeno se státní regulací, obnovitelné zdroje energie můžeš kupovat od hajného, se kterým chodíš na pivo, nebo si třeba kácet vlastní dřevo. Takže neměj obavy, stačí, když si nastuduješ rozdíly ve výhřevnosti různých dřevin, pohlídáš si vlhkost nakoupeného zboží, zpracuješ si ho sám a kilowatthodiny nemusíš řešit. :-).

     • NORGE

      BINGOOOOOO

     • norge

      kup si svetr a odcestuj na zimu na jih přijde tě to levněji na jaře se zase vrátíš

     • Vladimír Dymešv

      Tady je zcela jasný důvod tohoto složitého vypočítávání.Aby si obyčejný člověk nedokázal cenu spočítat Nedokážete odpovědět kolik jeden metr stojí,maximálně řeknete že 14,6 a nakonec je ůčtováno 25 korun.Zase se pár lidí nakapsuje a my budeme jenom platit. Je to stejné jako u pohonných hmot.ceny ropy klesají ale u nás o pár haléřů , a když se zvýší tak u nás o koruny. Nedivte se že vám nikdo nevěří.

     • František

      I když si na každý den změříte, ověříte a zaznamenáte spalné teplo v aktuálně dodávanem plynu, nic to nemění na faktu, že plynárny fakturují podle POMÉROVÝCH měřidel. Nikoli podle fakturačních měřidel. A to je ten základní problém proč si myslím, že tím okrádají spotřebitele.

   • norge

    KDO MI ZAJÍSTÍ VÝHŘEVNOST PLYNU VÁŠ VÝPOČET???? HAHAHA informace Vám podají BÍVALÍ pracovníci plynáren

   • Jaroslav Hašek

    J.Hašek -p.Petr Wolf Vážený pane Wolfe! Se zájmem jsem si přečetl Váš fundovaný rozbor
    způsobu výpočtu plateb za energii. Přesto s Vámi z hlediska spotřebitele nemohu úplně souhlasit.Jako spotřebitel nemohu denně
    přepočítávat spotřebu z m3 na kW. To dělá nějaký pracovník dodavatelské firmy. Navíc si myslím,že mám právo ,aby kontrolní přístroj zobrazoval spotřebu v jednotkách , které platím a ne ,které
    někdo pro mne anonymní možná správně vypočítá ? Stačí chyba 0,1%
    a při toku financí ,které v energetice procházejí nedej bůh o1% můžete si zkusit vzpočítat částku,která padne na prémie pro vynálezce tohoto systemu.

   • Josef

    Dobry den
    Prosim Vas napiste mi kolik bych mel presne zaplatit v domacnosti za odber 800m3 plynu , dekuji Josef

    • rikin kiki

     Při současných cenách cca 11 500,-Kč včetně všech poplatků.

  • NORGE

   pan analitik MÁ plynoměr a je mu jedno jak měří ,prostě obhajuje plynaře za VYSOKÝ PLAT A JE MU JEDNO KOLIK STOJÍ NĚJAKÝ PLYN. kdysi se topilo kalama lid se nadřel ale teplo bylo teplem, plynem se moc neohřejí každý topí na 21stup. STÁT SLIBOVAL LEVNÝ PLYN A ČISTÉ OVDUŠÍ A ZATÍM JE TU CHAOS .

 • Vladimír Dymeš

  Vaše odpovědi jsou jistě fundované,ale člověku jsou k ničemu. To, že je jednoduché si vydělit placenou částku spotřebou je sice pravda,ale je mi to k ničemu. Já potřebuji vědět kolik budu platit a ne kolik jsem zaplatil.To věčné porovnávání cen ztrácí smysl, pokud bych chtěl přejít jinam.Já jsem chtěl vědět předpokládanou průměrnou cenu na letošní rok .Ale celkovou s příplatky. Ani nevím, kolik je stálý plat.A vůbec se mi nelíbí, že jsem jednou zkusil porovnávání cen a okamžitě jste ode mne požadovali osobní údaje. Udělal jsem to a za chvíli jsem měl pěkně otravný telefonát. Ale předpokládanou cenu pro můj region prostě nikdo nezodpoví.

  • Petr Woff

   Díky za komentář, pane Dymeši. Aktuální, jiným slovem tohtoroční celkovou cenu v několika typických příkladech srovnává shrnující článek zde: http://www.cenyenergie.cz/srovnani-cen-plynu-2015/ Totéž pro individuálně zadanou spotřebu dělá kalkulačka zde: http://www.cenyenergie.cz/kalkulacka/ Tam po Vás požadujeme osobní údaje, jenom pokud si ze všech srovnaných dodavatelů a tarifů některý vyberete, a budete si jej chtít objednat. Takovou změnu dodavatele nebo tarifu Vám naše call-centrum zprostředkuje, a v tom případě potřebuje vyplněný formulář, který se zobrazí po Vašem kliknutí na tlačítko „Mám zájem“. Jestli zamýšlíte pouze srovnat alternativy a nestojíte o sdílení svých kontaktních údajů ani telefonát, žádný formulář nevyplňujte. Tak získáte zadarmo srovnání pro svůj region a spotřebu, aniž abyste odkrýval jakékoli svoje osobní informace nebo musel odmítat nějaké hovory :-).

   • Roman Procházka

    Twl dobrá debata, pořád dokolečka jak u debilů…Běžte brečet na úřad že se vám nelíbí jak to teď účtujou…:-))) Pane Wolf, je to marný, je to marný atd…

    • Pavel

     Náhodou jsem tu narazil na debatu a pokud to někdo ještě bude číst a může mi vysvětlit,proč platím za pronájem plynoměru 269kč u PP,když tento plynoměr ůdajně stojí 3000kč.Ted mi ho po 10letech měnilil.Za tu dobu jsem jim zaplatil jen za nájem plynoměru 32280Kč.To jsou zločiny páchané na občanech a nemůžetze se nijak bránit.Od května do září netopím a platím musím.

 • michal

  Pane Dymeš mate pravdu,dělají z nas ..Nevím,proč ti analytici se rozepíšou,ja čtu a na konci vím toho tolik co na začátku,zase nic nevím.Vysvětluje to tak,bydlíš v přízeni,plyn maš z uralu tak platiš 5 korun,bydliš v 6 patře,plyn máš asi z norska tak ho maš za 8 🙂
  To nemůžou napsat Ostrava 5 korun,brno 6 korun ,praha 7 korun.Za komunistu bylo napsáno na vyučtováni,spotřeba m3 ,cena za kubik a kolik platím.Vysvětlovat že cena plynu je jina z uralu a jina z norska mě jako spotřebitele nezajíma.Na benzince take neplatím cenu podle toho kam na plnou nádrž dojedu.

  • Petr Woff

   Michale, nemůžu napsat: „Ostrava X korun, Brno Y korun, Praha Z korun“, protože to tak jednduché prostě není. 🙂 Cenu máte napsanou na faktuře jako dřív, jenom místo jednotky m3 se počítá s jednotkou kWh (nebo MWh). U benzínky sice platíte za litr, nikoli za jakost, ale právě proto se Vám může stát, že načerpáte pohonnou hmotu nevyhovující kvality, jak upozorňuje pravidelně Česká obchodní inspekce: http://www.denik.cz/ekonomika/kvalita-pohonnych-hmot-se-opet-zhorsila-odhalily-kontroly-coi-20141023.html Nic takového se Vám při odběru zemního plynu stát nemůže – právě díky přechodu z objemových na energetické jednotky.

  • norge

   PLYN BY BYL LEVNĚJŠÍ KDYBY DISTRIBUTOŘI OPRAVILI ŮNIK PLYNU, ALE TO BY MUSELI MÍT NA TO DĚLNÍKY A TO JE DRAHÉ PROTO JE Z KAŽDÉ ŠESTÉ PŘÍPOJKY ŮNIK, ALE NA STRANĚ PŘED PLYNOMĚREM CELKOVĚ PAK PLYN ZDRAŽÍ NĚKDO TO ZAPLATIT MUSÍ. to není vtip

  • VB

   Vim ze uz uteklo spousta casu od diskuzi tady. Ale k te benzince je to nadherny priklad, ktery jsem zaznamenal jinde. Udajne je lepsi tankovat brzo rano, protoze v teto dobe vlivem teploty ma benzin/nafta nizsi hustotu a tedy pri natankovani v ranich hodinach natankujeme vice nez ve stejny den odpoledne pri vyssi teplote. Jasne ze platime za natankovany odber, ale z toho raniho tankovani ujedeme vice KM 🙂 a urcite si muzeme vybrat kde tankujeme, tedy na kvalitnejsi benzin/naftu taky ujedeme rozdilne hodnoty KM. Stojany na benzince (v ruznych nadmorskych vyskach) jsou prave kalibrovany podle okolniho tlaku/teploty… za nejakych podminek…

 • ivanhorseman

  Přidávám se také na stranu Michala a p. Dymeše. Pokud mne zajímá kolik mne bude stát topení přímotopem při prasklém topení v obýváku, dám si do zásuvky wattmetr a po několika dnech si odečtu rozdíl, vynásobím cenou za kWh a vím kolik si musím navíc připravit peněz. Pokud toto samé chci udělat s plynem tak odečtu na plynoměru stav dnes večer a stav zítra večer a vynásobením ceny za jednotku jednoduše vím kolik jsem utratil. Ale ouha – ona ta má jednotka nemá cenu. Tak kolik kaček jsem propálil – NEVÍM. Na mém plynoměru žádný ukazatel tlaku, teploty, rosného bodu není, z Uralu mi taky nikdo neřekne jaké je složení plynu a tak čekám jak ovce na fakturu, která se někdy domnívám, že je upravena podle finanční situace dodavatele.
  Ono i fakturace za elektřinu je elaborát za který by se ani kocourkovští nemuseli stydět. Mám osobně sazbu D25 akumulační ohřev TUV. Pak by stačily 3 ceny – paušál za hodiny, cena NT a cena VT. Vynásobím a výsledek je jasný. Ovšem faktura nemůže být tak jednoduchá aby ji každý pochopil. Za první republiky platilo- daňové přiznání musí být tak jednoduché, aby si jej každý sedlák vyplnil sám a odnesl na úřad. Jenže to by ubyla možnost buzerovat za chyby v kolonce J7, odst 42 oddíl C….teď jsem odběhl trochu stranou ale po shodném chodníčku. Prostě – proč to dělat jednoduše a srozumitelně, když to jde i komplikovaně, nesrozumitelně, prostě ať nám do toho obyčejný lidi moc nekrafou. Cca před měsícem jsme v Rakousku měli diskuzi ohledně tepelných čerpadel, cen energiíí atd a samorřejmě jsme porovnávali náš a rakouský systém a když jsem vykládal, že u nás se neplatí za kubík plynu ale za energii…. tak si všichni mysleli, že si z nich dělám srandu. Tož tak…
  IvanHorseman

  • Petr Woff

   Dobrý den, pane Horsemane, i v Rakousku je zemní plyn účtován vícesložkově – měsíčním poplatkem a cenou za energetickou jednotku (kWh), vizte weby rakouských dodavatelů:
   https://www.evn.at/Privatkunden/Gas.aspx
   https://www.montanagas.at/privatkunden/tarif-smart-2016.html
   http://erdgasooe.ooegw.at/de/unsere-angebote/energieberatung/energiekosten-rechner.html
   Kilowatthodiny jsou standardní jednotkou zemního plynu taky v Německu:
   https://www.eon.de/pk/de/strom-und-erdgas/erdgas/direkterdgas/eon-direkterdgas.html
   To samé ve Spojeném království:
   http://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/gas-and-electricity-user-groups/
   A tak dále…
   Ale samozřejmě by mohlo být zajímavé žít na planetě s jinými fyzikálními zákony, kde by každý kubík plynu obsahoval stejné množství energie. Respektive pro dodavatele by mohlo být zajímavé, kdyby teď a tady mohli účtovat jenom objem, nikoli energii – ovšem odběratelé by lepší pozici nezískali.

   Jak jste sám uvedl, fakturace elektřiny je vlastně složitější, což vyplývá ze (zatím) velmi omezené lidské schopnosti elektřinu skladovat. Udržet v síti přijatelné napětí tím pádem vyžaduje náročný technický aparát, takže logicky musíme platit nejenom samotnou spotřebovanou elektřinu, ale taky mj. provozovatele páteřní sítě – ČEPS, instituci rychle reagující na odchylky v síti a organizující krátkodobé obchodování – OTE apod.

   Zaujala mě Vaše zmínka prvorepublikového daňového přiznání. Osobně jsem rád za dobu, v jaké žiju (na rozdíl od období 1918 – 1938, v naší současné republice naštěstí nikdo nezastřelil žádného ministra financí, v parlamentu nepadají zdaleka tak často facky a za ekonomické krize nepřibylo tolik žebráků), ale třeba šlo „za Masaryka“ alespoň lehčeji plnit účetní povinnosti. Moc rád bych ono prvorepublikové daňové přiznání viděl, pokud jej třeba máte nebo existuje někde na Internetu fotka :-).

 • NORGE

  za pivo -učtuji VÁM -12kJ / 2kč za kJ´= 24Kč pasuje NÉ.

  • Petr Woff

   Díky za Vašich 5 komentářů. Zrovna tenhle je, myslím, nejpodnětnější.

   Pivo je sice účtováno v objemových jednotkách a například párky ve hmotnostních jednotkách, ale znám mnoho lidí, kteří nadávají, že leckterá piva nebyla uvařena poctivě (že prý byla zředěna vodou) a párky údajně obsahují málo masa. Těmto kritikům by zřejmě vyhovovalo, kdyby také tržní hodnota potravin byla provázanější s kvalitou, a tedy se složením (například pokud by párky obsahovaly méně než 50 % masa, byla by nějakou vyhláškou nařízena povinná sleva z určité částky). Osobně neříkám ani ano, ani ne, ale jsem přesvědčen, že žádná metoda výpočtu ceny by se nelíbila všem.

   Kdyby plynaři účtovali svoji surovinu jenom peněžní a objemovou jednotkou (Kč/m3), což bych zase věcně popsal článkem, jistě by v následné diskusi řada lidí namítala, že vloni stejné množství plynu hřálo lépe než letos. V takovém případě by řada kritiků požadovala současný stav: Aby stát kontroloval spalné teplo a hustotu plynu, a aby cenotvorba zohledňovala kvalitu paliva.

   • NORGE

    Když se podívám kolik distributorů je na trhu,logicky mne napadá otázka PROČ TOLIK ???? JE TO NEJLEPŠÍ POSTUP LEGÁLNĚ OKRÁST SPOTŘEBITELE ,

    • Petr Woff

     Pane Norberte Pospěchu, distributor je v každém regionu pouze 1, protože místní distribuční (plynovodní) soustava je také jenom 1. Zkrátka nelze trubku rozdělit mezi více správců – provozovatelů.

     Dodavatelů neboli prodejců samotného plynu máme na výběr desítky, protože tuto surovinu lze získávat různými cestami. Nyní nemyslím jenom moravská, norská a ruská ložiska, ale také obchodní kontrakty. Osobně možnost výběru oceňuji, protože podle mého názoru pluralita nabídek zapříčiňuje kvalitnější služby, než monopol.

     V jiném svém příspěvku tady lživě uvádíte, že jsem podplacený. Zřejmě jste deprimovaný a životem zklamaný člověk, což je mi líto a přeju Vám všechno dobré.

 • Oldřich Stary

  1 MMBtu = 28,26 m3 plynu – stoji na energetické burze cca 2,8$ (cca 68Kč) tedy jeden kubík asi 2,4Kč – proč se prodává asi 7x dráž (elektřina je 0,8Kč/kWh – 3-5x dražší, ropa 1bbl=159 lt 45$ – 3x dráž, voda za čerpání 1m3 2-7Kč – 10x dráž)